• Start
  • Wiadomości
  • Amfiteatr w nowym Parku Południowym? Ponad 200 mieszkańców wzięło już udział konsultacjach

A może amfiteatr w planowanym Parku Południowym? Ponad 200 mieszkańców już zgłosiło swoje propozycje na zagospodarowanie nowego zieleńca

Ścieżki spacerowe zorganizować bardziej po wschodniej czy zachodniej stronie? Zbudować boisko wielofunkcyjne czy zachować jedynie naturalną zieleń? Gdzie postawić ławki? Jakich atrakcji, rozwiązań potrzebują w przyszłym parku mieszkańcy tej części Gdańska? Na wszystkie pomysły i uwagi czekają konsultanci, którzy od tygodnia dyżurują w różnych lokalizacjach Ujeściska - Łostowic i Jasienia. Sprawdź, gdzie będą kolejne spotkania konsultacyjne.
14.10.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W obszarze Parku Południowego znajdzie się m.in., widoczny na zdjęciu, zbiornik retencyjny Świętokrzyska I
W obszarze Parku Południowego znajdzie się m.in., widoczny na zdjęciu, zbiornik retencyjny Świętokrzyska I
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

W połowie września br. władze Gdańska poinformowały o przygotowaniach do stworzenia Parku Południowego na terenie dwóch dzielnic: Ujeściska-Łostowic i Jasienia. Park, który w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego miał powierzchnię 51,2 hektara, zwiększony zostanie o dodatkowe 26,5 hektara zieleni, która w południowych dzielnicach Gdańska jest i zostanie zachowana. Tym samym powstanie drugi największy park w naszym mieście. Największy obecnie - nadmorski Park Reagana - ma około 90 hektarów powierzchni, Park Południowy będzie miał 77,7 hektarów.

Dotychczas 26,5 hektara w planach zagospodarowania przestrzennego było przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Tereny, które będą zaplanowane jako park, to centrum Gdańska Południa, obszar w tej chwili procedowanego planu dla ul. Dulina i ten przy zbiorniku Świętokrzyska I.

 

1
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Kilkaset uwag i pomysłów

W pierwszych dniach października rozpoczęły się konsultacje społeczne poświęcone oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców względem planowanego parku. Potrwają one do końca miesiąca.

W ubiegłym tygodniu w tych konsultacjach wzięło udział ponad 200 osób. Najwięcej, bo 50 mieszkańców, zajrzało do punktów konsultacyjnych pierwszego dnia ich dyżurowania. W kolejnych dniach było to średnio 40 osób. Najwięcej długich, szczegółowych rozmów przeprowadzono także pierwszego dnia, kiedy to punkty, wraz z konsultantami, ustawione były przy zbiorniku Świętokrzyska I oraz przy Szkole Podstawowej nr 6.

- Te punkty były zlokalizowane w samym środku parku, blisko najbardziej zainteresowanych jego powstaniem mieszkańców. Jesteśmy zadowoleni i zaskoczeni wysoką frekwencją wśród dzieci w trakcie trzeciego dnia konsultacji, które odbyły się przy Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej - przyznaje Paulina Borysewicz z Biura Architekta Miasta, które prowadzi konsultacje społeczne w sprawie Parku Południowego. - W trakcie dotychczas przeprowadzonych rozmów w punktach konsultacyjnych mieliśmy też przyjemność rozmowy z kilkoma obcokrajowcami ze Wschodu, z Ukrainy i Białorusi

 

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie Parku Południowego rozpoczęły się 5 października. Punkty konsultacyjne pojawiają się w różnych częściach Ujeściska - Łostowic oraz Jasienia
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie Parku Południowego rozpoczęły się 5 października. Punkty konsultacyjne pojawiają się w różnych częściach Ujeściska - Łostowic oraz Jasienia
Fot. Paulina Borysewicz/Biuro Architekta Miasta

 

W kolejnych dniach zdarzało się, że mieszkańcy w pośpiechu rzucali pomysłami, ale nie brakowało i takich, kórzy dokładnie, na spokojnie, analizowali mapki i dopytywali konsultantów o różne kwestie związane z parkiem.

Dotychczas, podczas konsultacji, pojawiało się dużo opinii dotyczących przede wszystkim konieczności zachowania naturalnego charakteru przyszłego parku.

 

Z zielonego terenu skorzystają co najmniej trzy dzielnice 

Największa część planowanego parku znajdować się będzie w granicach Ujeściska - Łostowic. Konsultacjami zainteresowani są więc także radni tej dzielnicy.

- Formalnie żadnych wniosków jeszcze nie wypełniałem, ale pod jednym z postów na Facebooku zaproponowałem, by powstało tutaj pełnowymiarowe boisko - przyznaje Piotr Lachowski, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. - Cieszy mnie, że ten park powstanie. Sam proponowałem władzom Gdańska jego stworzenie już kilka lat temu. Wśród mieszkańców jest ogólnie pozytywny oddźwięk na ten projekt, ale chcą poznać więcej szczegółów. W przyszłym tygodniu mamy sesję Rady Dzielnicy U-Ł, podczas której będziemy m.in. o tym rozmawiać. Mnie bardzo interesuje zachowanie zieleni w tym miejscu, ale też, jak już wspomniałem, myślę o boiskach dla mieszkańców. Potrzebne są tu obiekty pełnowymiarowe, dla młodszych i starszych osób.

 

2
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Fragment nowego parku znajdzie się w granicach administracyjnych Jasienia.

- Jestem bardzo ciekawa, jakie propozycje zgłaszają mieszkańcy - nie ukrywa Magdalena Nowicka, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Jasień. - Osobiście chciałabym, aby w tym parku zbudowano amfiteatr podobny do tego, który powstał w Parku Oruńskim. Takiego obiektu bardzo u nas brakuje - by można było coś zorganizować dla mieszkańców, i nie przeszkadzać sąsiadom. Wiem też, że jedna z mieszkanek zaproponowała powstanie w tym miejscu psiego parku. Nie wiem jednak, czy te propozycje spotkają się z poparciem innych osób - dodaje.

Park zaplanowano już poza granicami administracyjnymi, ale w bliskim sąsiedztwie, dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe.

- Pomysł na stworzenie parku w tej części miasta jest jak najbardziej trafiony. Terenów zielonych na południu Gdańska brakuje, więc jeśli powstanie atrakcyjny park, to na pewno mieszkańcy naszej dzielnicy będą tam zaglądać. Mamy Park Reagana, Park Oliwski i Oruński, ale właśnie te dzielnice mocno rozbudowujące się w ostatnich latach, też potrzebują zieleni. My, w Oruni Górnej, czekamy również na "Trzcinowisko", które znajduje się w okolicach tzw. Nowej Świętokrzyskiej, i na zmianę planu miejscowego, żeby też w naszej dzielnicy móc utworzyć miejsce zieleni i rekreacji - nie ukrywa Zenobia Glac - Ściebura, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe.

Przygotowanie i realizacja tego parku wymaga opracowania w pierwszej kolejności planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach przygotowań tego dokumentu prowadzone są wspomniane konsultacje społeczne. Ich wyniki zostaną wpisane w zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Grafika przedstawia obszary, wobec których opracowywane bądź już procedowane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Grafika przedstawia obszary, wobec których opracowywane bądź już procedowane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Proces konsultacyjny potrwa w sumie kilka miesięcy. Został podzielony na trzy etapy

Pierwszy już się rozpoczął, czyli - pytania do mieszkańców o ich oczekiwania. Odbywa się to w formie ankiet, punktów konsultacyjnych oraz spacerów studialnych. Ten proces zaplanowano do końca października. Drugim etapem będzie wypracowanie koncepcji urbanistycznej i jej uszczegółowienie dla wybranych obszarów. Następnie sprawdzenie raz jeszcze z mieszkańcami i ze wszystkimi interesariuszami, którzy są zainteresowani przyszłością tego obszaru, czy to, co zostało opracowane, faktycznie jest zgodne z ich oczekiwaniami. Czuwa nad tym Architekt Miasta Gdańska, prof. Piotr Lorens.

- Zieleń będzie stanowiła jeden z głównych elementów, na którym będziemy budować centrum dzielnicy Południe. Obecnie procedujemy cztery plany miejscowe na tym terenie. Najbardziej zaawansowany jest plan dla zajezdni autobusowo-tramwajowej, przy którym trwają właśnie uzgodnienia. Zaawansowane są również prace nad tzw. planem Dulina, gdzie połowa terenu jest przeznaczona pod park, a część pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Kolejne plany, które procedujemy to teren TBS-ów, gdzie również część terenów została przeznaczona pod zieleń. Ostatni plan będziemy procedować, po konsultacjach z mieszkańcami, które najprawdopodobniej zakończą się pod koniec bieżącego roku. Wówczas zostanie podjęty ostatni plan, który będzie rezerwował tereny pod zieleń, kosztem terenów inwestycyjnych - wyjaśnia dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek.

Warto zaznaczyć, że poprzez powiększenie terenów zieleni i zbudowanie zbiorników wzmocniony zostanie również potencjał retencyjny przyszłego Parku Południowego.

 

Konsultacje w sprawie Parku Południowego potrwają do końca października br.
Konsultacje w sprawie Parku Południowego potrwają do końca października br.
Fot. Paulina Borysewicz/Biuro Architekta Miasta

 

Gdzie w tym tygodniu pojawią się punkty konsultacyjne?

13.10 / środa

  • 11:00-14:00 - ul. Porębskiego koło Biedronki

  • 15:00-18:00 - wjazd na Lawendowe Wzgórze od ul. Jabłoniowej

15.10 / piątek

  • 11:00-14:00 - zbiornik Augustowska

  • 15:00-18:00 - zbiornik Jeleniogórska

16.10 / sobota

  • 10:00-13:00 - skrzyżowanie ul. Przywidzkiej i ul. Czermińskiego

  • 14:00-17:00 - zbiornik Świętokrzyska II (przy mostku nad potokiem)

17.10 / niedziela

  • 10:00-13:00 - skrzyżowanie ul. Kolorowej i ul. Srebrnej

  • 14:00-17:00 - skrzyżowanie ul. Płockiej i ul. Koszalińskiej

 

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA