PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Osowa. Budowa kanalizacji deszczowej i nowych dróg w dzielnicy dobiega końca

Osowa. Budowa kanalizacji deszczowej i nowych dróg w dzielnicy dobiega końca
W dzielnicy Osowa, stopniowo, od kilku lat realizowany jest duży miejski projekt przeciwpowodziowy. Obecnie trwa trzeci etap zaplanowanych prac. Zakłada budowę m.in. kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie - również nowych jezdni. Część robót została już zakończona.
Wykonano już wszystkie prace na ul. Zeusa
Wykonano już wszystkie prace na ul. Zeusa
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Wykonano już wszystkie prace na ul. Zeusa. Obecnie trwają procedury odbiorowe. Zdecydowaną większość robót zakończono także na ul. Koziorożca. Roboty koncentrują się obecnie na odcinku tej ulicy, od ul. Junony do ul. Nowy Świat, gdzie wykonywana jest kanalizacja deszczowa i budowany nowy układ drogowy.

 

   Budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska będzie realizowana bez etapowania

 

W ramach zakończonej już inwestycji na ul. Zeusa, na odcinku od ul. Junony do Nowego Świata, mieszkańcy tej ulicy zyskali nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,5 m i chodniki, a także kanalizację deszczową i oświetlenie. Zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Zarówno w ul. Zeusa jak i ul. Koziorożca wykonano również sieć gazową.

 

Na ul. Zeusa, na odcinku od ul. Junony do Nowego Świata, pojawiła się nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m i chodniki
Na ul. Zeusa, na odcinku od ul. Junony do Nowego Świata, pojawiła się nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m i chodniki
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Inwestycja na ul. Koziorożca prowadzona jest z kolei na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca. Zaplanowano tu budowę jezdni o łącznej szerokości 6 metrów. Nowością są także ronda, które powstały na skrzyżowaniach: ul. Koziorożca z ul. Junony, ul. Koziorożca z ul. Jednorożca i z ul. Nową Koziorożca, ul. Nowej Koziorożca i z ul. Niedziałkowskiego. Przebudowano skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Starą Koziorożca. W najbliższych tygodniach położone zostaną także obustronne chodniki na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Junony, a na pozostałym fragmencie ulicy - chodnik jednostronny po wschodniej stronie ulicy. Po zachodniej stronie ulicy powstał ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

 

   Orunia-Św.Wojciech-Lipce. Pięć ofert na zaprojektowanie przejść pieszych przez magistralę kolejową

 

W ramach inwestycji ułożono instalację wodociągową, kanalizację deszczową, gazową i teletechniczną. Wzdłuż ul. Koziorożca pojawią się elementy tzw. małej architektury i oświetlenie.

Prace realizuje firma STRABAG. Cała inwestycja zakończy się w grudniu 2020 r.

 

Inwestycja na ul. Koziorożca prowadzona jest na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca
Inwestycja na ul. Koziorożca prowadzona jest na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Inwestycja ta jest elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk”.

Około 15 tys. metrów sześciennych wynosi pojemność nowego zbiornika retencyjnego Osowa II, który już powstał przy ul. Koziorożca. Teren wokół niego na co dzień jest wykorzystywany jako miejsce rekreacji mieszkańców. Wybudowano tam bowiem ścieżkę rekreacyjną, zamontowano oświetlenie i małą architekturę.

W ramach tej inwestycji powstało także około 1600 metrów ulicy Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa.

 

   80 tys. zł dla sąsiadów. Nabór do programu “Wspólne Podwórko” do 30 września

 

Realizację prac koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl