PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie carillony na liście UNESCO - wypełnij ankietę i pomóż zdobyć prestiżowy wpis

Gdańskie carillony na liście UNESCO - wypełnij ankietę i pomóż zdobyć prestiżowy wpis
Wypełnienie ankiety zajmie nam tylko 5 minut, a analiza odpowiedzi zostanie dołączona do wniosku o wpis gdańskiej kultury carillonowej na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Wyniki ankiety pomogą również w planowaniu miejskich działań promocyjnych dotyczących carillonów.
Gdańsk, carillon na wieży kościoła św. Katarzyny
Gdańsk, carillon na wieży kościoła św. Katarzyny
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Gdańskie carillony na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO? 


Gdańskie carillony, niezwykłe podniebne i potężne instrumenty, nadają ton naszemu miastu już od ponad 450 lat. Pierwszy koncert carillonowy zagrano z wieży Ratusza Głównego Miasta 23 września 1561 r. z okazji zamontowania na iglicy pozłacanej figury króla Zygmunta II Augusta. Aż do 1942 r., miasto utrzymywało ponad 38 carillonistów miejskich i ich pomocników. 

Dziś Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce, posiada aż trzy czynne instrumenty. Odbudowano je w ciągu ostat­nich 30 lat. Znajdują się w wieżach kościoła św. Kata­rzyny i Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. Trzeci z nich – caril­lon „Gdańsk”, jest instrumentem mobilnym. Może podróżować i koncertować w miastach polskich i w Euro­pie. Wszyst­kimi instrumentami zarzą­dza Muzeum Gdań­ska.

Każdego roku latem, głównie w okresie Jarmarku św. Dominika, odbywają się w Gdańsku festiwale muzyki carillonowej. XXII już edycja Gdańskiego Festiwalu Carillonowego rozpoczęła się 31 lipca i potrwa do 29 sierpnia 2020 r. Koncertów carillonowych możemy słuchać z wież kościoła św. Katarzyny i Ratusza Głównego Miasta, a także, po raz pierwszy, transmisja koncertów na żywo dostępna jest w internecie na stronie FB Carillony gdańskie - Muzeum Gdańska.

Więcej na: www.carillongdansk.pl/


XXII Gdański Festiwal Carillonowy do końca sierpnia. Muzyka czasu pandemii, duety carillonowe i wiele więcej

“Dźwięki gdańskich carillonów wpisały się na trwałe w audiosferę miasta. Szlachetne, spiżowe brzmienia stały się wyjątkowym komponentem wzbogacającym jego dźwiękowy krajobraz” - czytamy w przewodniku "Gdańskie carillony", autorstwa prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku Danuty Popinigis, który wydano z okazji obchodów 20-lecia gdańskich carillonów.


Wpis na listę UNESCO

Miasto stara się od ubiegłego roku o wpisanie gdańskiej kultury carillonowej, unikalnej w skali kraju, na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Aby taki wpis był możliwy, kultura carillonowa musi najpierw znaleźć się na Kra­jowej Liście Nie­ma­te­rial­nego Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­wego.

- Pojawienie się na liście UNESCO daje nie tylko prestiż, ale również zapewnia ochronę zjawisku - tłumaczy akcję Monika Kaźmierczak, miejska carillonistka.

Ankieta przygotowana przez naukowców z Muzeum Gdańska, jest jednym z elementów badań nad kulturą carillonową, a analiza odpowiedzi zostanie dołączona do wniosku o wpis. Jej wyniki pomogą też w planowaniu działań związanych z promocją kultury carillonowej.

 

Ankieta dostępna jest online:
https://forms.gle/d1nuN3pZdGDDPKob6

Można ją również wypełnić w formie papierowej, w każdy piątek, podczas trwania wieczornych koncertów carillonowych w ramach XXII Gdańskiego Festiwalu Carillonowego w ogrodzie przy kościele św. Katarzyny.

 

“Gdańskie Carillony” Danuty Popinigis - przewodnik po gdańskiej muzyce w kasach Muzeum Gdańska

 

Anna Umięckawww.gdansk.planna.umiecka@gdansk.pl
Anna Umięcka - najnowsze
Anna Umięckawww.gdansk.planna.umiecka@gdansk.pl
Anna Umięcka - najnowsze