PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nowe dowody osobiste. Pierwsze wnioski można składać już w poniedziałek, 8 listopada

Nowe dowody osobiste. Pierwsze wnioski można składać już w poniedziałek, 8 listopada
Już od 8 listopada będzie można składać wnioski o nowy dowód osobisty. Zmiany dotyczyć będą zarówno wyglądu nowych dokumentów, jak i procedury ich uzyskiwania. Nie ma konieczności wymiany dotychczasowego dowodu, jeśli jest on nadal ważny. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, w piątek, 5 listopada, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych będzie realizowane tylko do godziny 11.30.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wzór nowego dowodu osobistego
Wzór nowego dowodu osobistego

 

Każdego roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wymienianych jest średnio ok. 50 tys. dowodów osobistych. Wśród nich są dowody dla osób, które otrzymują dowód po raz pierwszy, ale również dla tych, którzy zmienili dane albo dokument utracili. Obowiązku tego muszą dopełnić również osoby, których ważność dowodu wygasła. Warto pamiętać, że dowód ważny jest przez 10 lat i należy wymienić go przed końcem daty ważności. Pojawienie się dowodów nowego typu, absolutnie nie oznacza konieczności natychmiastowej wymiany dotychczasowych, jeżeli ich data ważności jeszcze nie upłynęła lub nie upłynie w najbliższej przyszłości.

Nowe przepisy, nowe dowody

Podstawą wprowadzanych zmian jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 20 czerwca 2019 roku w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się. Przepis ten wprowadził obowiązek zamieszczania w dokumentach tożsamości dwóch cech biometrycznych - fotografii i odcisków palców.

Na gruncie przepisów krajowych przełożyło się to na zmianę ustawy o dowodach osobistych, która została uchwalona 14 kwietnia 2021r. Regulacje te skutkują zmianami, które zaczną funkcjonować już od 7 listopada.

– Zmiany dotyczyć będą zarówno wyglądu dowodu osobistego, jak i procedury jego uzyskiwania. Zmiany, które zauważymy w wyglądzie dowodu osobistego to: dwuliterowy kod państwa członkowskiego Unii wydającego dokument na tle niebieskiego prostokąta otoczonego żółtymi gwiazdkami oraz odwzorowanie własnoręcznego podpisu. Podstawowa zmiana, czyli druga cecha biometryczna, w tym przypadku skan odcisków palców, nie będzie widoczna. Te dane znajdować się one będą wyłącznie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego – tłumaczy Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich.

Zmiany nastąpią również w terminach ważności dowodów, w trybie ubiegania się o ten dokument oraz w sposobie jego odbioru. 

Wiek osoby dla której ma być wydany dowód osobisty 0 – 5 lat   5 – 12 lat 12 – 13 lat 13 – 18 lat Powyżej 18 lat
Obowiązek obecności przy składaniu wniosku nie  tak tak tak tak

Obowiązek obecności przy odbiorze dowodu osobistego

nie nie tak tak tak
Termin ważności wydanego dowodu 5 lat 5 lat 10 lat  10 lat 10 lat
Konieczność pobrania odcisków palców nie nie tak  tak  tak 

Konieczność złożenia wzoru własnoręcznego podpisu

nie nie  tak  tak  tak 

Możliwość uzyskania certyfikatu podpisu elektronicznego

nie nie  nie tak  tak 

Aktywacja warstwy elektronicznej – ustalenie kodów PI

nie nie  nie tak  tak 

Czy wniosek będzie można złożyć elektronicznie?

tak  tak* nie  nie  nie 

*w tym przypadku konieczność obecności przy odbiorze dowodu

 

Ważne informacje

Jeśli Twój dowód jest ważny - nie musisz go wymieniać. Proces wymiany będzie naturalny, związany z upływam terminu ważności dotychczas posiadanego dowodu - jednak każdy chętny będzie mógł to zrobić w dowolnym czasie.

Ustawa nie przewiduje odmowy złożenia odcisków palców podczas składania wniosku oraz ich weryfikacji podczas odbioru dowodu.
Jeśli podczas składania wniosku o dowód okaże się, że chwilowo (np. ze względów medycznych) nie jest możliwe pobranie odcisków palców, wówczas wydawany jest dowód ważny przez okres 12 miesięcy.

Jeżeli podczas składania wniosku podasz swój numer telefonu, zostanie on wprowadzony do Rejestru Danych Kontaktowych, a gdy dowód będzie gotowy otrzymasz powiadomienie SMS.

W związku z wejściem w życie w dniu 7 listopada nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w piątek, 5 listopada przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych będzie realizowane tylko do godziny 11.30.

Wniosek poza urzędem

Dla osób, które nie mogą samodzielnie udać się do urzędu, aby złożyć wniosek i odebrać dowód, wprowadzona zostanie możliwość przyjęcia wniosku i pobranie odcisków palców poza urzędem.

– W takiej sytuacji urzędnik, wyposażony w niezbędne urządzenia pomoże załatwić wszelkie formalności w miejscu pobytu osoby. Umożliwi to wnioskowanie i wydawanie dowodów osobom, które nie mogą osobiście przyjść do urzędu np. z powodu choroby czy niepełnosprawności. Takie rozwiązanie będzie pomocne również dla osób przebywające w domach pomocy społecznej czy zakładach karnych – wyjaśnia Tomasz Filipowicz, dyrektor WSO.

Mobilna stacja urzędnika pozwala na:

  • przyjęcie wniosku o dowód osobisty wraz z pobraniem odcisków palców,
  • aktywację warstwy elektronicznej podczas wydania dowodu osobistego,
  • aktywację certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, w tym podpisu osobistego

Gdzie po nowy dowód?

W Gdańsku dowód osobisty można wymienić w jednej z trzech dowolnych lokalizacji:

  • Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Partyzantów 74
  • Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12
  • Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2a.

Warto pamiętać, aby zabrać ze sobą dotychczasowy dowód, a w przypadku jego utraty inny dokument tożsamości. Potrzebne jest też jedno zdjęcie.

– Tych, którzy muszą pilnie wymienić dowód zapraszamy do naszych Zespołów Obsługi Mieszkańców bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty. Natomiast osobom, które na spokojnie chciałyby umówić się na wizytę, rekomendujemy całodobową rezerwację telefoniczną przez Gdańskie Centrum Kontaktu pod nr 58 52 44 500 albo rezerwację przez Internet. Dzięki temu można wybrać dogodny dzień i godzinę, a sama wizyta zajmie zaledwie kilkanaście minut – przypomina Tomasz Filipowicz.

 

plakat_nowe_dowody_osobiste mniejsza

 

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze