PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Na Oruni fajnie jest. Są pieniądze na ciekawe wydarzenia kulturalno - społeczne w dzielnicy
Na Oruni fajnie jest. Są pieniądze na ciekawe wydarzenia kulturalno - społeczne w dzielnicy
To program dla tych, którzy mają interesujące pomysły i chcieliby zorganizować wydarzenie kulturalno-społeczne dla mieszkańców Oruni - św. Wojciech - Lipce, ale nie mają środków finansowych. Mini granty w wysokości od 500 do 1500 zł przyznaje Komisja powołana przez organizatora - Stację Orunia Gdański Archipelag Kultury. Projekt należy złożyć do 26 sierpnia.
Organizatorem konkursu jest Stacja Orunia GAK
Organizatorem konkursu jest Stacja Orunia GAK
Dominik Paszliński/gdansk.pl

O granty mogą się starać mieszkańcy Gdańska lub członkowie gdańskiej grupy nieformalnej. Konkurs „Mini Granty: na Oruni fajnie jest!” oferuje trzy granty w wysokości: 500 zł, 1000 zł i 1500.

Środki pozwalają odkrywać, rozwijać i wspierać oddolne inicjatywy kulturotwórcze na terenie Gdańska. Przeznaczone są na organizowanie takich projektów kulturalnych i społecznych, które aktywizują mieszkańców dzielnicy Orunia, Św. Wojciech, Lipce - angażując ich w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w swoim otoczeniu. 

Proponowane projekty mogą przybierać formę warsztatów artystycznych, teatrzyku dla dzieci, spotkań z ciekawymi osobami, spaceru tematycznego lub innego ciekawego zajęcia.

Ważne jest to, że jeden autor może zgłosić tylko jeden projekt, a udział dla uczestników tych wydarzeń musi być bezpłatny. Wydarzenie powinno się też odbyć od 18 września do 20 grudnia 2019. 

Dokładny termin ustali ze zwycięzcami organizator.

Zwycięskie projekty realizowane będą w Stacji Orunia GAK lub ogródku Stacji  Orunia GAK, ul. Dworcowa 9. Dopuszcza się inny teren, który nie wymaga specjalnych pozwoleń (w przypadku np. spaceru czy wycieczki).

Aby wziąć udział w konkursie należy:
Do 26 sierpnia 2019 należy złożyć projekt w jednej w trzech kategorii: 1500 zł, 1000 zł, 500 zł. Jeśli masz obawy, czy poprawnie wypełnisz formularz - złóż projekt do 19 sierpnia 2019, do godz. 18. Dzięki temu, przy wykryciu błędów formalnych przez organizatora, będziesz miał trzy dni (od daty otrzymania maila) na ich poprawienie. Formularze są dostępne na stronie internetowej Konkursu.

Dwa etapy konkursu

W pierwszy etapie konkursu (27-30 sierpnia 2019) powołana przez organizatora Komisja zweryfikuje projekt pod względem formalnym - oceni zgodność projektu z celami konkursu oraz zapotrzebowaniem kulturalnym, stopień zaangażowania lokalnej społeczności w jego realizację, staranność wypełnienia formularza, możliwość realizacji projektu pod względem merytorycznym i finansowym. 

Jeśli wszystko będzie się zgadzało Komisja zakwalifikuje projekt do etapu drugiego.

Drugi etap (15 września 2019) to głosowanie mieszkańców na projekty podczas Pikniku Sąsiedzkiego w dniu 15 września 2019. Piknik odbędzie się w Stacji Orunia GAK ul. Dworcowa 9. 

Głosy oddane podczas Pikniku Sąsiedzkiego zostaną policzone, a zwycięskie projekty organizator Stacja Orunia GAK ogłosi na swojej stronie internetowej najpóźniej we wtorek 17 września: www.facebook.com/stacjaorunia oraz www.gak.gda.pl 

 

Gdzie złożyć formularz?
Wypełniony formularz projektu należy złożyć: w formie skanu, drogą mailową na stacjaorunia@gak.gda.pl (w tytule maila: „Na Oruni fajnie jest!”) lub oryginał, osobiście w  Stacji Orunia GAK przy ul. Dworcowej 9. 

Więcej informacji w regulaminie konkursu Mini Granty: Na Oruni fajnie jest! 

 

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl