PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Monika Chabior za Piotra Kowalczuka. Zmiana na stanowisku zastępcy prezydent Gdańska

Monika Chabior za Piotra Kowalczuka. Zmiana na stanowisku zastępcy prezydent Gdańska
Piotr Kowalczuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. Jego miejsce od 1 grudnia zajmie Monika Chabior. - To ogromny zaszczyt stać się częścią gdańskiej drużyny Aleksandry Dulkiewicz - mówiła nowo mianowana wiceprezydent. Wśród priorytetów wymieniła stworzenie dogodnych warunków dla dzieci i młodzieży w czasie pandemii, wsparcie osób skazanych na samotność oraz dialog z młodzieżą.
Monika Chabior od 1 grudnia przejmie obowiązki zastępcy prezydent ds. edukacji i usług społecznych
Monika Chabior od 1 grudnia przejmie obowiązki zastępcy prezydent ds. edukacji i usług społecznych
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Po 6 latach z funkcji zastępcy prezydent Gdańska zrezygnował Piotr Kowalczuk.

- Piotr Kowalczuk zawsze był blisko ludzi, niezależnie od ich potrzeb i kondycji. Przeprowadził gdańską edukację przez niejedno zawirowanie. Wprowadził gdańszczanki i gdańszczan w nowoczesny system usług społecznych oparty na współpracy organizacji pozarządowych. Pilotował powstanie Rady Imigrantów i Imigrantek, a także na rzecz Równego Traktowania. Dziękuję Piotrowi za dotychczasową, pracę na rzecz gdańszczanek i gdańszczan – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Piotr Kowalczuk pracę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku rozpoczął w 2010 roku. Podczas wieloletniej pracy pełnił m.in. funkcję pełnomocnika prezydenta ds. inicjatyw i konsultacji społecznych. Był jednym z organizatorów gdańskiego Budżetu Obywatelskiego, który po raz pierwszy odbył się w 2013 roku. W 2014 roku został powołany na urząd zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej. Kolejny raz został powołany na to stanowisko w 2019 roku. Współpracował przy przygotowaniu Modelu ds. Integracji Imigrantów i Imigrantek oraz Modelu na rzecz Równego Traktowania. Był również współprzewodniczącym pierwszej kadencji Rady na rzecz Równego Traktowania. Wprowadził program strategiczny Szkoła i przedszkole współpracy oraz EduStandradGDN dla innowacji w edukacji i unowocześnienia oświaty. To podczas jego kadencji gdańska edukacja musiała zmierzyć się zarówno ze strajkiem nauczycieli jak i wdrożeniem reformy edukacji. Pracując na stanowisku zastępcy prezydenta zawsze pozostawał aktywny społecznie. Jest ambasadorem Funduszu Dzieci Osieroconych Fundacji Hospicyjnej oraz ambasadorem Programu Tumbo Pomaga. Zawsze był blisko drugiego człowieka i wykazywał się empatią i zrozumieniem dla często ciężkich spraw. Został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Jest także Honorowym Dawcą Krwi.

 

Piotr Kowalczuk
Piotr Kowalczuk
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Monika Chabior pracę na rzecz gdańszczanek i gdańszczan rozpocznie na początku grudnia. Z wykształcenia jest socjolożką i menedżerką. W 2004 roku skończyła Uniwersytet Gdański, a w 2009 otrzymała certyfikat z zarządzania projektowego Project Management Institute. W 2019 roku wybrana na Przewodniczącą Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

- Monika Chabior to bardzo doświadczona menedżerka, aktywna w sektorze NGO, koordynowała ważne projekty społeczne przed Euro, zarówno w ramach naszego urzędu, ale także spółki PL.2012. Bardzo ważna jest dla mnie pozycja organizacji społecznych w naszym mieście, bo fundacje czy stowarzyszenia prowadzą coraz więcej programów na rzecz gdańszczanek i gdańszczan. I wreszcie są najważniejszym elementem społeczeństwa obywatelskiego, o które cały czas się troszczymy. Jestem przekonana, że nasz obszar społeczny i edukacyjny będzie w dobrych, profesjonalnych rękach – mówiła o swojej decyzji prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Do listopada br. związana z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, gdzie odpowiadała za badania i ewaluacje projektów innowacyjnych. Wcześniej pracowała w Pucku nad projektem Rewitalizacja Centrum Pucka. W latach 2012-2015 prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach której uruchomiła szereg programów i projektów rozwoju sportu powszechnego, m.in. ogólnopolski program Nasz Orlik, czy projekty realizowane na Pomorzu: Mały Mistrz i Multisport. Od 2009 do 2012 w spółce PL.2012, koordynowała Program Odpowiedzialności Społecznej Mistrzostw Respect, a także projekt Wolontariat – włącz się.

- To ogromny zaszczyt dołączyć do drużyny pani prezydent Dulkiewicz. Jestem szczęśliwa, że będę mogła współpracować z tym zespołem i z naszymi mieszkankami i mieszkańcami, wolontariuszami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i pracownikami sektora publicznego, którzy codziennie ciężko pracują, żeby nasze miasto było europejskie, odpowiadało naszym potrzebom. Cieszę się, że tu będę mogła prowadzić swoja misję na rzecz dobrego życia w Gdańsku i Polsce. Miasto Gdańsk miastem dla wszystkich to nasza idea i będę ją kontynuować - powiedziała Monika Chabior a wśród priorytetów wymieniła stworzenie dogodnych warunków dla dzieci i młodzieży w czasie pandemii, wsparcie osób skazanych na samotność oraz dialog z młodzieżą.

W latach 2008 – 2009 Inspektor ds. projektów środowiskowych i konsultacji społecznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdzie odpowiadała za Stworzenie koncepcji Gdańskiego Projektu Społecznego Euro 2012, a także nawiązanie współpracy z głównymi interesariuszami, którymi byli: kibice piłkarscy, mieszkańcy Letnicy, szkoły i organizacje pozarządowe. Wcześniej związana z Discovery Childrens' Centre w Londynie, gdzie koordynowała 3-letni projekt Connecting Stories ukierunkowany na budowanie spójności społecznej; koordynacje wolontariatu oraz projekt 500 rodzin wspierający rodziny w trudnej sytuacji. Posiada doświadczenie w roli ekspertki ds. społecznych.

 

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze