PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk uzyskał 13,5 mln zł na rozbudowę trasy W-Z. Będą dwie jezdnie do Kokoszek

Gdańsk uzyskał 13,5 mln zł na rozbudowę trasy W-Z. Będą dwie jezdnie do Kokoszek
Ministerstwo Infrastruktury pozytywnie rozpatrzyło wniosek o przyznanie subwencji drogowej na rozbudowę ul. Kartuskiej i przyznało gdańskiemu projektowi 13,5 mln zł. Trwa procedura rozstrzygania przetargu na realizację części Etapu I inwestycji. Prace nad przebudową fragmentu ulicy od Otomińskiej do Nowatorów powinna się zakończyć na przełomie 2021/2022 r.
Kolejny etap rozbudowy ul. Kartuskiej rozpocznie się na wysokości skrzyżowania z ul. Otomińską
Kolejny etap rozbudowy ul. Kartuskiej rozpocznie się na wysokości skrzyżowania z ul. Otomińską
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

 

- Rozbudowa ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów to ważna inwestycja dla mieszkańców tej części Gdańska, ale to także ważna trasa wylotowa w kierunku Kaszub - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury o przyznanie funduszy na ten cel. Dzisiaj dostałam informację od pana wojewody o przekazaniu miastu 13,5 mln zł, za co dziękuję. Na przełomie 2021/2022 odcinek powinien być gotowy.

Ul. Kartuska jest przedłużeniem trasy W-Z w Gdańsku i stanowi przebieg drogi krajowej nr 7. Stanowi ważny szlak komunikacyjny zapewniający połączenia regionalne oraz ponadregionalne. Cały projekt rozbudowy tej drogi - na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska - zakłada budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym dwupasowym.

W lutym miasto Gdańsk wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o przyznanie subwencji drogowej na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdańsku, etap I odcinek od ul. Otomińskiej do Nowatorów”.  Inwestycja obejmie swym zasięgiem:

- rozszerzenie ulicy Kartuskiej na wspomnianym odcinku

- rozbudowa i budowa skrzyżowań ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi wraz z rozbudową tych dróg w niezbędnym zakresie

- budowa dróg serwisowych do obsługi terenów przylegających do ul. Kartuskiej

- rozbudowa i budowa ulic poprzecznych w dostosowaniu do nowego układu komunikacyjnego ul. Kartuskiej: ul. Inżynierska, ul. Nowa Inżynierska, ul. Fabryczna oraz drogi zapewniające spójność układu komunikacyjnego.

Przetarg na rozbudowę ul. Kartuskiej ogłoszony. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec 2021 roku

 

- Otrzymane wsparcie z subwencji pozwala analizować możliwości ewentualnego rozszerzenia zakresu prac ponad ten przewidziany przetargiem - informuje Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Inwestycyjnych. - Dziś jednak jest za wcześnie, aby rozstrzygać, czy to poszerzenie nastąpi, w jakim sposób oraz jakiego zakresu będzie dotyczyć. Obecnie trwa procedura rozstrzygania przetargu na realizację części Etapu I. Po jej rozstrzygnięciu wykonawca będzie miał ponad rok czasu na realizację.

I etap inwestycji zostanie zakończony na przełomie 2021/2022 r.

Koszt realizacji zadania „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy m. Gdańska”, etap I – odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów to w 29,47 mln zł (2020) i 29 mln zł (2021), łącznie – 58,47 mln zł.

oprac. AU