PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nie dyskredytujcie Gdańska i gdańszczan. Rośnie odzew na list protestacyjny profesorów - dołącz, złóż podpis

Nie dyskredytujcie Gdańska i gdańszczan. Rośnie odzew na list protestacyjny profesorów - dołącz, złóż podpis
Wielkie poparcie dla otwartego listu protestacyjnego przeciwko dyskredytowaniu Gdańska, jego mieszkańców i władz samorządowych z tytułu rzekomej fascynacji niemieckością i reprezentowania niemieckich interesów. Podpisało się już ponad 200 osób - w tym znakomite postaci życia naukowego z kraju i zagranicy.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
list protestacyjny

 

DOŁĄCZ DO SYGNATARIUSZY LISTU. ZŁÓŻ PODPIS

 

Akcję podpisywania listu zainicjowali w sobotę, 8 czerwca, profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz ISP PAN. Pełna treść jest do przeczytania poniżej. W liście podkreślono m.in., że stygmatyzowanie miasta przy pomocy „niemieckiego straszaka” odbywa się szczególnie w mediach związanych z obozem rządowym, przy aktywnym udziale władz politycznych. Ważnym wątkiem jest też próba zawłaszczenia Westerplatte przez polityków PiS.

Inicjatorami listu są:

  • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)
  • prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)
  • prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
  • prof. dr hab. Grzegorz Motyka (ISP PAN Warszawa)

Pod treścią listu (stan na 10 czerwca, godz. 10.00) podpisało się ponad 246 osób (imiona i nazwiska pod listem). Odzew na inicjatywę gdańskich profesorów przeszedł najśmielsze oczekiwania, podpisują się osoby z kraju i zagranicy, m.in.: prof. Krzysztof Pomian, prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Antoni Dudek, prof. Jerzy W. Borejsza, prof. Włodzimierz Borodziej.

Do sygnatariuszy listu można dołączyć przez Internet - DOŁĄCZ DO SYGNATARIUSZY LISTU. ZŁÓŻ PODPIS

 

PEŁNA TREŚĆ LISTU:

List protestacyjny przeciwko dyskredytowaniu Gdańska i jego mieszkańców oraz próbie zawłaszczania Westerplatte


Gdańsk jest miastem o złożonej, ponad 1000-letniej historii. Dzisiejsi jego mieszkańcy, jak pokazują najnowsze badania, są społecznością o zróżnicowanych tożsamościach, ale deklarują silną identyfikację z Polską, swoim miastem, dzielnicą, regionem i Europą. Są też bardzo dumni z Gdańska – jego najnowszych osiągnięć, ale także kultury i dziedzictwa, mając pełną świadomość jego różnorodności.

Tymczasem od długiego czasu Gdańsk – zarówno jego mieszkańcy, jak i władze samorządowe oraz osoby publiczne, wywodzące się z miasta, są nieustannie dyskredytowane z tytułu rzekomej fascynacji niemieckością, uległości wobec Niemiec, reprezentowania niemieckich interesów, chęci odbudowy Wolnego Miasta itd. Z tymi zarzutami nieustannie spotykał się śp. prezydent Paweł Adamowicz, ale nic się po jego śmierci nie zmieniło. Wręcz przeciwnie – te same szkalujące wypowiedzi pojawiają się nieustannie, tyle że z jeszcze większą intensywnością.

Wykorzystuje się każdą okazję, aby Gdańsk stygmatyzować przy pomocy „niemieckiego straszaka”, odwołując się do negatywnych stereotypów, uprzedzeń i lęków. Dzieje się tak szczególnie w mediach, związanych z obozem rządowym (nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w mediach publicznych czy też w prasie). Nie spotyka się to z negatywną reakcją ze strony aktualnych władz politycznych. A wręcz przeciwnie –
parlamentarzyści, członkowie Parlamentu Europejskiego, członkowie rządu czy też samorządowcy biorą w tym aktywny udział. Zarzucanie przy tym fałszowania historii środowiskom opiniotwórczym w Gdańsku i tym, które się Gdańskiem zajmują, ma prowadzić do narzucania własnej, jedynie słusznej i obowiązującej wizji przeszłości miasta, jego tożsamości i dziedzictwa.

Stanowczo przeciwko takim praktykom protestujemy! W Gdańsku – podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce – zawsze toczyły się żywe dyskusje wokół tożsamości, dziedzictwa i historii. Dziś tę różnorodność stanowisk usiłuje się pokazywać jako wątpliwą, czy wręcz niebezpieczną, bo zagrażającą polskim interesom. Sugeruje się przy tym, że ci, którzy prezentują inne stanowisko niż aktualnie sprawujący władzę, dopuszczają się nie tylko fałszowania historii, ale wręcz działają na szkodę naszego kraju.

Zdecydowanie takie stanowisko odrzucamy. Uznajemy je za uzurpację, służącą nie tylko do narzucania jednego, jedynie słusznego wzorca patriotyzmu czy też standardu bycia Polakiem, ale także jako pretekst do podporządkowywania swoim politycznym interesom przestrzeni publicznych, miejsc pamięci oraz instytucji kultury. Tak stało się np. w przypadku Muzeum II Wojny Światowej. Dziś w ten sam sposób próbuje się przejąć teren Westerplatte.

Protestujemy przeciwko temu, aby przy użyciu mechanizmów parlamentarnych (specustawa) – uniemożliwiających jakikolwiek dialog oraz niedopuszczających do społecznych konsultacji – dokonywać, w imię partyjnych interesów i własnej wizji historii, przejęcia terenów na Półwyspie Westerplatte. Nasz sprzeciw budzi także twierdzenie, że jest to realizacja ważnego interesu państwowego. Państwo bowiem to coś znacznie więcej niż rząd i jedna partia, nawet taka, która wygrywa wybory. Podkreślamy, że samorząd jest istotnym elementem państwa i ma gwarantowane konstytucyjnie prawa, w tym prawo do własności. Zaś władze samorządowe posiadają silną i jednoznaczną legitymację demokratyczną.

Muzeum Gdańska od 45 lat gromadzi zbiory związane z obrońcami Westerplatte i eksponuje je w jedynym obiekcie architektury militarnej byłego Pola Bitwy wykorzystywanym na cele muzealne (Wartownia nr 1). Na tym terenie prowadzona jest intensywna działalność edukacyjna, a od dwóch lat przygotowywana jest koncepcja stworzenia na Półwyspie plenerowego muzeum. Jest to też miejsce wspólnego czczenia jednego z najważniejszych momentów w naszych dziejach.

Dyskredytowanie tych wszystkich działań i to jeszcze z wykorzystywaniem sugestii, jakoby Gdańsk, jego mieszkańcy i władze nie byli wystarczająco patriotyczni oraz odpowiedzialni, uznajemy za kolejny przykład, nieakceptowalnej z punktu widzenia ładu społecznego, realizacji własnych interesów politycznych przez stronę rządową. Westerplatte jest wspólnym dobrem. Niezwykle ważnym dla Gdańska, Polski i Europy. Wsparcie dla podkreślenia jego znaczenia nie wymaga uderzania w kolejną instytucję kultury, nie powinno prowadzić do ograniczania uprawnień samorządu i nie może odbywać się przy pomocy „siłowych” rozwiązań prawnych (specustawa).


Gdańsk 2019-06-08


Do dnia 10.06.2019 godz. 10.00 sygnatariuszami zostali:
1. Prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański
2. Prof. Józef Borzyszkowski – Uniwersytet Gdański
3. Prof. Janusz Rachoń – Gdańsk, b. rektor PG, Senator RP VII kadencji
4. Prof. Grzegorz Motyka – ISP PAN Warszawa
5. Dorota Pawlak – anglistka, Gdańsk
6. Prof. Wojciech Tygielski –Uniwersytet Warszawski
7. Prof. Andrzej Leder – IFiS PAN
8. Prof. Łukasz A Turski – CFT PAN, Warszawa
9. Prof. Jan Kubik – Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick
10. Dr Mariusz Zajączkowski – ISP PAN / IPN Lublin
11. Dr Agata Fijuth-Dudek – UMCS
12. Prof. Przemysław Czapliński – UAM, Poznań
13. Dorota Swietlicka – lekarz, etyk, Zurych
14. Prof. Robert Blobaum – West Virginia University (USA)
15. Prof. Donata Blobaum – West Virginia University (USA)
16. Joanna Kasperska-Sadowska – aktorka
17. Zbigniew Darasz – Kraków
18. Piotr Rachtan – Warszawa, „Monitor Konstytucyjny”
19. Prof. Jerzy Bartmiński – UMCS i IS PAN
20. Prof. Krzysztof Pomian – CNRS w Paryżu / UMK
21. Prof. Maria Podgórska – SGH

22. Dr hab. prof. UMCS Mariusz Mazur – UMCS
23. Dr hab. prof. UG Anna Mazurkiewicz – Uniwersytet Gdański
24. Prof. Bogusław Dybaś – UMK
25. Prof. Janusz Mucha – AGH
26. Prof. Irena E. Kotowska – Szkoła Główna Handlowa
27. Prof. Marcin Kula – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
28. Dr Małgorzata Kula – UW
29. Prof. Maja Mendel – Uniwersytet Gdański
30. Prof. Włodzimierz Borodziej – UW
31. Bożena Grzywaczewska – działaczka opozycji w PRL
32. Dr Katarzyna Minczykowska-Targowska – Toruń
33. Dr hab. Mirosław Filipowicz – KUL
34. Dr hab. Piotr Witek – UMCS
35. Prof. Paweł Machcewicz – ISP PAN
36. Dr Anna Machcewicz – ISP PAN
37. Dr hab. Piotr Majewski – UW
38. Prof. Rafał Wnuk – KUL
39. Dr hab. Dariusz Libionka – IFiS PAN
40. Magda Krzyżanowska-Mierzewska – radca prawny, b. prawniczka w Kancelarii
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
41. Dr Jan Szkudliński – historyk
42. Prof. Anna Wolff-Powęska – Poznań
43. Dr hab. Ewa Manikowska – Instytut Sztuki PAN
44. Prof. Aleksander Bursche – UW
45. Dr Jacek Kołtan – ECS
46. Prof. Antoni Dudek – UKSW
47. Prof. Jarosław Antoni Wiśniewski – UW
48. Dr Jan Daniluk – Uniwersytet Gdański
49. Dr Łukasz Jasiński – CBH PAN w Berlinie
50. Barbara Szczepuła – dziennikarka, pisarka
51. Marek Ponikowski – dziennikarz
52. Sebastian Pawlina – historyk
53. Mariusz Gąsior – historyk, Muzeum Śląskie
54. Waldemar Stopczyński – nauczyciel, prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego
55. dr Ewa Solska – UMCS
56. Prof. Andrzej Paczkowski – ISP PAN
57. Paweł Potoroczyn
58. Prof. Marek Zybura – CSNE UWr
59. Prof. Hubert Orłowski – UAM
60. Dr hab. prof. UG Tomasz Torbus – Uniwersytet Gdański
61. Dr hab. prof. AGH Maria Szmeja – AGH
62. Prof. Robert Traba – ISP PAN
63. Prof. Adam Walaszek – UJ
64. Prof. Jerzy Kochanowski – UW
65. Prof. John Connelly – University of California, Berkeley
66. Prof. Dorota Praszałowicz – UJ
67. Dr Grzegorz Grzelak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
68. Prof. Małgorzata Czermińska – Uniwersytet Gdański
69. Dr hab. prof. UAM Krzysztof Podemski – UAM
70. Dr hab. prof. UG Arkadiusz Modrzejewski – Uniwersytet Gdański
71. Dr Bartosz Mika – Uniwersytet Gdański
72. Prof. Tadeusz Stegner – Uniwersytet Gdański
73. Prof. Magłorzata Omilianowska – Uniwersytet Gdański
74. Prof. Lucyna Nyka – PG
75. Dr Anna Sobecka – Uniwersytet Gdański
76. Dr hab. prof. UG Waldem
125. Lek med. Karolina Rachoń – Gdańsk
126. Mgr inż. Wanda Łukowicz-Stukan – Gdańsk, Makton
127. Prof. Wiesław Makarewicz – GUMed
128. Dr inż. Dorota Starościak – Sopot
129. Mgr inż. Jacek Starościak - Sopot
130. Katarzyna Ostrowska – Goleniów
131. Piotr Ostrowski – Goleniów
132. Dr inż. Andrzej Skiba– Gdańsk
133. Danuta Wróbel – Gdańsk
134. Dr n. farm. Wojciech Kuźmierkiewicz – Sopot
135. Mgr inż. Alina Kuźmierkiewicz – Sopot
136. Prof. Marek Biziuk – Gdańsk
137. Mgr Alicja Müller – Gdańsk
138. Prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański
139. Wojciech Dudziński – Gdańsk
140. Mariola Elżbieta Dudzińska – Gdańsk
141. Dr hab. prof. PG Paweł Możejko – PG
142. Prof. Maciej Świeszewski – ASP Gdańsk
143. Alina Hampel – Gdynia
144. Maja Hampel – Gdynia, Czarne
145. MD Szymon Mikulski – Gdynia, Singapur
146. Ryszard Ignatowicz – Gdynia
147. Anna Ignatowicz – Gdynia
148. Marek Grabowski – Gdynia
149. Krystyna Grabowska – Gdynia, Kanada
150. Bożena Szyplińska – Gdynia, Kanada
151. Marek Grabowski – Gdynia
152. Jacek Mróz – Wielogłowy
153. Mgr inż. Krystyna Kajder-Mróz – Wielogłowy
154. Bartłomiej Mróz – Dublin (Irlandia)
155. Paulina Kirsanow – Dublin (Irlandia)
156. Maciej Mróz – Dublin (Irlandia)
157. Mgr Weronika Mróz – Dublin (Irlandia)
158. Rafał Olborski – Gdańsk
159. Prof. Bolesław Rutkowski – GUMed
160. Teresa Zarębska – Gdańsk
161. Jan Zarębski – Gdańsk, I Marszałek Województwa Pomorskiego w latach 1998-2002
162. Prof. Bohdan Jałowiecki – UW
163. Prof. Edmund Wittbrodt – b. rektor PG, Senator RP, b. Minister Edukacji Narodowej
(2000–2001)
164. Mgr Elżbieta Makowiec – Gdańsk
165. Teresa Makowiec – Gdańsk
166. Ludwik Makowiec – Gdańsk
167. Jarosław Makowiec – Zarząd Regionu KOD Pomorze – Gdańsk
168. Krystyna Brociek – Gdańsk
169. Dr Joanna Łukomska-Makowiec – Gdańsk
170. Dr hab. prof. PG Sławomir Makowiec – PG
171. Prof. Zbigniew Szczerba – PG
172. Mgr ekon. Małgorzata Jelinek – Gdynia
173. Henryk Majewski – Gdańsk
174. Dr hab. prof. UAM Jerzy Kałążny – UAM
175. Dr Eryk Krasucki - Uniwersytet Szczeciński
176. Dr Magdalena Sacha – Uniwersytet Gdański
177. Mgr Artur Jabłoński – Uniwersytet Śląski, doktorant
178. Dr hab. Ewa Michna – UJ
179. Dr Jan Antoni Rafalski – Wilmington, DE, USA
180. Ryszard Matura
181. Mgr Hanna Kordowicz – sekretarz „Acta Poloniae Historica”
182. Andrzej Stelmasiewicz – radny Miasta Gdańska, fundacja Wspólnota Gdańska
183. Dr Olga Linkiewicz – IH PAN
184. Justyna Limon – Gdańsk
185. Prof. Dieter Bingen – Darmstadt
186. Dr Sławomir Poleszak – redaktor naczelny portalu ohistorie.eu
187. Dr hab. Machteld Venken – Uniwersytet Wiedeński/VUB
188. Dr Krzysztof Marcin Zalewski – Instytut Boyma
189. Dr Dobrochna Kałwa – UW
190. Prof. Krzysztof Ruchniewicz – UWr
191. Dr hab. prof. UAM Piotr Korduba - UAM
192. Prof. Ryszard Nycz – UJ
193. Beata Stasińska
194. Dr hab. prof. UMCS Andrzej Stępnik – UMCS
195. Prof. Jacek Wachowski – UAM
196. Przemysław Staroń – Sopot
197. Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny – IH PAN
198. Prof. Jan Maciej Zaucha – GUMed
199. Prof. Jan Widacki – Kraków
200. Prof. Pawel Zajas – UAM
201. Adam Donimirski
202. Prof. Jerzy W. Borejsza – IH PAN
203. Prof. Henryk Jankowski – UAM
204. Prof. Ewa Jassem – GUMed
205. Prof. Natalia Aleksiun – Touro College, New York
206. Barbara Witman – Bożepole Królewskie
207. Włodzimierz Witman – Bożepole Królewskie
208. Dr Zbigniew J. Canowiecki – Gdańsk
209. Prof. Anna Lisowska-Oleksiak – PG
210. Katarzyna i Sylwia Formela – Gdańsk
211. Prof. Maciej Janowski – IH PAN
212. Prof. Małgorzata Fuszara – UW
213. Prof. Piotr Kleczkowski – AGH
214. Dr hab. prof. AP Bernadetta Żynis – AP Słupsk
215. Dr hab. prof. PŚ Marianna Kotowska-Jelonek – Politechnika Świętokrzyska w
Kielcach
216. Dr hab. Marcin Moskalewicz – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu/ University of
Oxford
217. Anna Maria Januszek
218. Lek. med. Piotr Mierzewski – em. szef Wydziału Zdrowia Publicznego, Rada Europy,
Strasbourg, Francja
219. Dr hab. prof. UJ Grażyna Kubica-Heller – UJ
220. Prof. Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański
221. Dr hab. prof. AGH Dariusz Wojakowski – AGH
222. Stanisław Budkowski – Warszawa
223. Dr hab. Marek Węcowski – UW
224. Dr hab. Krystyna Pieńkowska – GUMed
225. Prof. Maria Ogielska – Uwr
226. Dr Marek Barański – ASP Gdańsk
227. Basil Kerski – ECS
228. Dr. Jochen Böhler – Universität Jena
229. Prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska – UW
230. Anna Białobrzeska
231. Prof. Marek Wilczyński – UW
232. Agnieszka Kukowska – GUMed
233. Prof. Elżbieta Adamowicz – SGH
234. Dr Maciej Sobieraj – Lublin
235. Prof. Marek Zaleski – Instytut Badań Literackich PAN
236. Anna Chryc-Gawrychowska – Gdańsk
237. Robert Chryc-Gawrychowski – Gdańsk
238. Prof. Waldemar Kuligowski – UAM
239. Prof. Jacek Tebinka – UG
240. Mec. Paweł Szutowicz – Gdańsk
241. Dr hab. Marcin Zaremba – UW
242. Dr hab. prof. UG Iwona Sakowicz-Tebinka – UG
243. Prof. Dušan Segeš – Instytut Historyczny Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie
244. Prof. Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki
245. Prof. Krzysztof Trybuś – UAM

246. Dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – UG

 

DOŁĄCZ DO SYGNATARIUSZY LISTU. ZŁÓŻ PODPIS


Czytaj także: 

Garnizon Gdańsk odpowiedział na kłamstwa powielane przez prawicowe portale

PiS chce przejąć teren Westerplatte pod budowę muzeum - w Sejmie jest już projekt specustawy

 

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl