PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Liczy się każdy. Trwa Spis Powszechny 2021 - pamiętaj, by wypełnić formularz

Liczy się każdy. Trwa Spis Powszechny 2021 - pamiętaj, by wypełnić formularz
Główny Urząd Statystyczny prowadzi aktualnie największe badanie statystyczne, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy, samospisu można dokonać samodzielnie, poprzez internet. Termin zakończenia badania to 30 września br.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się średnio raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo, na terenie Polski. Tegoroczny spis miał potrwać do 30 czerwca, ale został wydłużony do 30 września 2021 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się średnio raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo, na terenie Polski. Tegoroczny spis miał potrwać do 30 czerwca, ale został wydłużony do 30 września 2021 r.
fot. mat. prasowe

 

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań teoretycznie odbywa się raz na 10 lat. Praktycznie, w latach 1921 - 2011 przeprowadzono w Polsce dziesięć spisów powszechnych, włączając w tę statystykę rok 1946, kiedy to przeprowadzono Powszechny Sumaryczny Spis Ludności, obejmujący ruchy migracyjne ludności cywilnej i bilans strat po II wojnie światowej. Spis, który aktualnie jest prowadzony, rozpoczął się 1 kwietnia br. 

 
 
Pierwszy powszechny spis ludności GUS przeprowadził w 1921 roku. Od tego czasu spisy odbywają się średnio raz na 10 lat
Pierwszy powszechny spis ludności GUS przeprowadził w 1921 roku. Od tego czasu spisy odbywają się średnio raz na 10 lat
Główny Urząd Statystyczny

 

Po co nam spis powszechny?

Spis powszechny ma za zadanie przedstawić odpowiedzi na pytania, ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Dlatego w każdej dekadzie każdy Polak ma obowiązek przekazania określonych informacji Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Zebrane w ten sposób informacje są później wykorzystywane do opracowania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. By dane te były wiarygodne, uczestnictwo w spisach powszechnych i prawdziwość podanych w nich informacji, są bardzo ważne. 

 

Udział w spisie jest obowiązkowy

Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, która nakazuje każdemu obywatelowi wzięcie udziału w Spisie Powszechnym. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. Warto pamiętać, że osoby pełnoletnie powinny dokonać samospisu internetowego. Jeśli jesteśmy rodzicami lub opiekunami prawnymi osób małoletnich, ich dane także powinny znaleźć się w wypełnionym przez nas formularzu. 

Podstawową formą jest samospis w formule online. Można go dokonać bezpiecznie, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej na stronie spis.gov.pl. 

Dostępne są formularze w j. polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Co zrobić w sytuacji braku dostępu do Internetu?

Spisu można dokonać w każdym urzędzie statystycznym lub urzędzie miasta i gminy, gdzie przygotowano specjalne miejsca spisowe. Można też spisać się telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99. 

W Urzędzie Miejskim przy ul. Nowe Ogrody 8/12 możliwy jest bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego do przeprowadzenia samospisu internetowego.

Aby skorzystać z tej pomocy, wystarczy zarezerwować wizytę pod całodobowym numerem telefonu: 58 52 44 500 lub skorzystać z elektronicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Na miejscu będą dostępni również pracownicy komunikujący się językiem migowym, aby pomóc w dokonaniu spisu osobom niesłyszącym.

W Urzędzie Statystycznym w Gdańsku przy ul. Danusi 4 uruchomiono stanowisko do samospisu. Rezerwowanie wizyty telefoniczne: nr telefonu (58) 76 83 210, w godzinach urzędowania poniedziałek-piątek 7.00-15.00.

Osoby, które nie dokonały spisu samodzielnie, mogą spodziewać się kontaktu od rachmistrza spisowego. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli pracę 4 maja br. 

Zgodnie z ustawą, nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi. 


Kiedyś i dziś

Główny Urząd Statystyczny przygotował prezentację, zawierającą m.in. archiwalne zdjęcia i nagrania. Można dzięki nim zobaczyć, jak kilkadziesiąt lat temu przeprowadzano spisy powszechne, a także porównać zmieniające się na przestrzeni lat dane, dotyczące województwa pomorskiego. 

Jedna z plansz prezentacji dotyczy np. liczby ludności w woj. pomorskim w roku 1921. Wynika z niej, że nasze województwo zamieszkiwane było wtedy przez 935 643 osoby, z czego 52 proc. stanowiły kobiety, 48 proc. mężczyźni. Dane te zestawiono z rokiem 2019, gdzie widać porównywalny do 1921 roku podział odnośnie płci - 51, 3 proc. kobiety, 48,7 proc. mężczyźni, jednak odnotowano znaczny wzrost ludności zamieszkującej ten obszar - przybyło ponad 1, 4 mln mieszkańców (łącznie było ich 2 343 928). 

 
Zrzut ekranu 2021-05-4 o 10.39.27
 

 

Inna z plansz wskazuje na porównanie stanu cywilnego ludności z woj. pomorskiego z lat 1921 i 2011. W danych wynika m.in, że na początku drugiej dekady XXI wieku przybyło nam owdowiałych osób (1921 - 4,9 %, 2011 - 7,0%), a także rozwodników i par żyjących w separacji (1921 - 0, 1%, 2011 - 4,3%). Ciekawostką może być też informacja, że w 1921 roku 62,1% mieszkańców woj. pomorskiego była stanu wolnego, natomiast w 2011 roku mowa o 39,7 %. 

ZOBACZ PREZENTACJĘ DOTYCZĄCĄ SPISÓW POWSZECHNYCH, KTÓRĄ PRZYGOTOWAŁ GUS

Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze
Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze