PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kongres "Solidarni w rozwoju. Gdańsk - Polska - Europa - Świat"

Kongres "Solidarni w rozwoju. Gdańsk - Polska - Europa - Świat"
Jednym z podstawowych celów kongresu "Solidarni w rozwoju. Gdańsk - Polska - Europa - Świat" jest budowanie - poprzez współpracę - solidarności regionalnej. W poniedziałek, 18 października, zaproszeni goście rozmawiać będą m.in. o solidarnym rozwoju, sprawiedliwości terytorialnej, społeczeństwie przyszłości. Wśród prelegentów są prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. Holger Magel, prof. Gesine Schwan czy prof. Tomasz Szlendak. Transmisja na www.gdansk.pl w godzinach 10.00-18.00.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 Solidarni w rozwoju. Gdańsk - Polska - Europa - Świat to cykl czterech spotkań. Jedno z nich odbędzie się w poniedziałek, 18 października, w Europejskim Centrum Solidarności
"Solidarni w rozwoju. Gdańsk - Polska - Europa - Świat" to cykl czterech spotkań. Jedno z nich odbędzie się w poniedziałek, 18 października, w Europejskim Centrum Solidarności
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Projekt "Solidarni w rozwoju: Gdańsk - Polska - Europa - Świat" jest inspirowany ruchem Open Eyes Economy. Powstał z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tragiczna śmierć prezydenta i pandemia koronawirusa sprawiły, że projekt finalizowany jest dopiero teraz. 

To cykl czterech dużych spotkań środowisk samorządowych, biznesowych i naukowych, których celem jest przygotowanie Pomorza na wyzwania społeczne, gospodarcze oraz klimatyczne, jakie w najbliższych dekadach staną przed naszym regionem. 

- “Solidarni w Rozwoju. Gdańsk - Polska - Europa - Świat” to wydarzenie nad którym pracujemy od długiego czasu. Nasze życie z powodów niezależnych od nas niestety się zmienia. Wyzwań związanych z rozwojem, ale także z solidarnością, rozumianą jako solidarność z przyszłymi pokoleniami, jest wiele. Solidarność w rozwoju, solidarność społeczna, solidarna ekonomia, solidarne myślenie o zielonym świecie, o klimacie, współpraca międzynarodowa… - wyliczała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w czerwcu tego roku, gdy prezentowany był plan projektu "Solidarni w rozwoju". - Chodzi o to, aby myśleć o przyszłości, o myślenie strategiczne, ale jednocześnie pokazywać takie przykłady działania, przykłady zarówno naukowców, organizacji pozarządowych, przykłady współpracy, z której możemy czerpać inspiracje i przeszczepiać do naszego codziennego działania. 

- Nie chcemy ekonomii chciwości, tej ekonomii, która niszczy naszą planetę, niszczy środowisko ludzi. Nie chcemy takiego rozwoju technologii, która uzależnia, a nie rozwija. Nie chcemy takich modeli finansowania działalności, w których kapitał dominuje nad działalnością wytwórczą, kiedy siła kapitału, a nie przedsiębiorczość, innowacyjność, własny pomysł, własna aktywność decyduje o powodzeniu w gospodarowaniu - dodawał prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Solidarni w rozwoju/Open Eyes Economy Summit. - Nie chcemy więc tego, co dzisiaj nas niszczy i czego jesteśmy świadomi, ale musimy znaleźć odpowiedź. My tę odpowiedź szukamy. Organizujemy w związku z tym środowiska, które chcą wspólnie myśleć i wspólnie działać. Podkreślam to: nie tylko wymieniać poglądy, nie tylko się poznawać, ale chcą wspólnie działać. 

Pierwsze spotkanie - Forum Przedsiębiorstw - odbyło się 15 września w Parku Technologicznym w Gdyni. Drugie - Solidarność terytorialna: pomorskie praktyki lokalne i regionalne - 16 października w Tczewie. 

W poniedziałek, 18 października, w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się trzecie spotkanie: kongres “Solidarni w Rozwoju. Gdańsk - Polska - Europa - Świat”. 

Transmisja z całości wydarzenia na www.gdansk.pl w godzinach 10.00-18.00 


Czwarte - Nauka dla przyszłości - zaplanowano na przełomie 2021/2022 roku wspólnie ze Związkiem Uczelni im. Fahrenheita. 

 

SwR_ogolna

 

Kongres "Solidarni w rozwoju: Gdańsk - Polska - Europa - Świat" rozpocznie się w poniedziałek, 18 października, o godz. 10.00. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w wydarzeniu stacjonarnie - w Europejskim Centrum Solidarności lub online za pośrednictwem specjalnie utworzonej platformy kongresu. W obu przypadkach konieczna jest rejestracja, której można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej Kongresu. 

 

PROGRAM KONGRESU

audytorium SESJA INAUGURACYJNA
10.00—10.10 otwarcie kongresu
Basil Kerski — dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

audytorium

SESJA PLENARNA | SOLIDARNOŚĆ NASZYCH CZASÓW
10.10—10.30 Solidarni w rozwoju — od idei ku praktyce
Aleksandra Dulkiewicz — prezydent Gdańska
10.30—10.50 Solidarity despite inequalities? Economic divisions and development
Solidarność pomimo nierówności? Podziały gospodarcze a rozwój
prof. Gesine Schwan — współzałożycielka i prezes, HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform
10.50—11.10 Bodziec finansowego sukcesu a powszechność godziwej egzystencji
prof. dr hab. Dariusz Filar — Uniwersytet Gdański
11.10—11.30 Lessons learnt from Corona — territorial justice and solidarity are the order of the day!
Lekcje wyciągnięte z Corony — sprawiedliwość terytorialna i solidarność na porządku dziennym!
prof. Holger Magel — Senior Excellence Faculty, Uniwersytet Techniczny w Monachium; Honorowy Prezydent Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów
11.30—11.45 Autorytarne bezpieczeństwo vs solidarny rozwój
prof. dr hab. Jerzy Hausner — Przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Fundacja GAP
11.45—12.15 przerwa
 
 

SESJE TEMATYCZNE
audytorium
12.15—13.45
temat
Kto ma prawo do dobrego życia? Spór demokracji z populizmem
moderator: dr Grzegorz Piotrowski — Socjolog, Europejskie Centrum Solidarności
dr hab. Elżbieta Korolczuk — Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie; Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
Barbara Sadowska — Współzałożycielka i Przewodnicząca Zarządu, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Jan Jakub Wygnański — Fundacja Stocznia
sala wystaw czasowych
12.15—13.45
temat
XYZ… Solidarność między pokoleniami (nie tylko o demografii, technologii i klimacie)
moderator: dr Jacek Kołtan — pełnomocnik dyrektora ds. naukowych, Europejskie Centrum Solidarności
prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak — prorektor ds. Nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Marcin Olender — manager ds. Polityk Publicznych na Europę Wschodnią i Środkową, Google
Aleksandra Sawa — dziennikarka, Kultura Liberalna
prof. dr hab. Tomasz Szlendak — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
13.45—14.45 przerwa
  SESJE TEMATYCZNE
audytorium
14.45—16.00
temat
Samorząd – inwestor czy animator wspólnoty obywateli
moderator: Maria Klaman — Fundacja Szkoła Liderów
Monika Chabior — 
zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
dr Marcin Gerwin 
— Center for Climate Assemblies
Paula Kłucińska 
— Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Mieczysław Struk 
— marszałek Województwa Pomorskiego
sala wystaw czasowych
14.45—16.15
temat
Różnorodność i inkluzja warunkiem solidarnego rozwoju
moderator: Ewa Sowińska — Partner ESO Audit, Mentor, członek Rady Programowej
prof. UG dr hab. Tomasz Besta — Uniwersytet Gdański
Karolina Kędziora — radczyni prawna, prezeska zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Magda Krzyżanowska-Mierzewska — radca prawny, emerytowana Head of Division w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Piotr Olech — działacz społeczny, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
dr Barbara Stepnowska — ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska

partnerzy sesji: Karta Różnorodności, 30% Club
16.15—16.45 przerwa
audytorium SESJA PODSUMOWUJĄCA
16.45—17.45 Człowiek — środowisko — rynek: jakie społeczeństwo przyszłości?
moderator: prof. UG dr hab. Dorota Rancew-Sikora — Uniwersytet Gdański
Brunon Bartkiewicz — prezes zarządu, ING Bank Śląski
Magdalena Czarzyńska-Jachim — Wiceprezydentka Sopotu
Ewa Sowińska — Partner ESO Audit, Mentor, członek Rady Programowej kongresu
Piotr Voelkel — założyciel grupy kapitałowej VOX
17.45—18.00 podsumowanie kongresu
podsumowanie: prof. dr hab. Cezary Obracht–Prondzyński — Instytut Socjologii, Uniwersytet Gdański, Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu
zakończenie kongresu
Basil Kerski
 — dyrektor ECS


„Solidarni w rozwoju: Gdańsk - Polska - Europa - Świat”. Książka do pobrania

 

partnerzy

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl