PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jak lokalne społeczności pomagają imigrantom w Gdańsku? O tym rozmawiano podczas V Forum Migracji i Integracji

Jak lokalne społeczności pomagają imigrantom w Gdańsku? O tym rozmawiano podczas V Forum Migracji i Integracji
W piątek, 29 czerwca, 2018 r. w Oliwskim Ratuszu Kultury odbyło się V Forum Migracji i Integracji, będącej jednym z elementów gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Tematem dyskusji był rozwój lokalnych przedsięwzięć, które integrują społeczność mieszkańców Gdańska.
Spotkania gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów jednoczą mieszkańców, niezależnie od kraju pochodzenia, wyznawanej religii i narodowości. Są okazją do wzajemnego poznawania się i integracji
Spotkania gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów jednoczą mieszkańców, niezależnie od kraju pochodzenia, wyznawanej religii i narodowości. Są okazją do wzajemnego poznawania się i integracji
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Forum Migracji i Integracji jest jednym z czterech podmiotów gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów - obok Rady Imigrantów, Komitetu Sterującego i Grupy Zarządzającej. Punktem wyjścia do jego powołania była potrzeba stworzenia przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji imigrantów. Forum wspiera i pomaga w rozwoju kompetencji międzykulturowych gdańskiej społeczności - aby integrować działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w misję tworzenia Modelu Integracji Imigrantów.

Forum, tak jak inne podmioty gdańskiego MII, zostało powołane 19 września 2016 r., podczas inauguracji projektu, w Europejskim Centrum Solidarności (sam Model został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska 30 czerwca 2016 r.).

- Forum Migracji i Integracji to regularnie odbywające się spotkania otwarte, poświęcone różnym aspektom Modelu Integracji Imigrantów - tłumaczy Monika Chabior, koordynatorka obszaru „społeczności lokalne”, któremu poświęcone było V spotkanie, które odbyło się w piątek, 29 czerwca, 2018 r., w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku.

Takie spotkania odbywają się od grudnia 2016 r. co kwartał, w różnych lokalizacjach Gdańska - dotychczas, oprócz oliwskiego Ratusza, miały miejsce w Europejskim Centrum Solidarności. Mają charakter ekspercki, skierowane są jednak do szerokiego grona odbiorców - od artystów, po nauczycieli, pracowników socjalnych i dziennikarzy, a udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania podzielone są na grupy tematyczne - takie jak edukacja szkolna, edukacja wyższa, komunikacja społeczna, kultura, mieszkalnictwo, przemoc i dyskryminacja, pomoc społeczna, praca, społeczności lokalne, sport i zdrowie.

- Nasza grupa zajmuje się integracją w społecznościach lokalnych i sieciach nieformalnych, i temu tematowi poświęciliśmy V Forum - dodaje koordynatorka. - Zaprosiliśmy do przedstawienia prezentacji osoby, o których wiemy, że działają w obszarze integracji i robią fajne, inspirujące rzeczy. Zaprosiliśmy również studentki oraz studentów, bo bardzo ważne jest dla nas, żeby młodzi ludzie - zwłaszcza działający w obszarze socjologii i nauk społecznych, ale nie tylko - interesowali się zaangażowaniem społecznym. Dlatego razem z dr Agatą Bachórz z Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowaliśmy grupę, która przeprowadziła dla nas badania, swoje badania przedstawiła też absolwentka Aleksandra Markowska

To jeden z wyznaczników - forum otwarte jest dla wszystkich organizacji, instytucji i osób gotowych do zaangażowania się we wdrażanie polityki miasta Gdańska w zakresie integracji imigrantów. Dlatego, podczas piątkowego spotkania w Oliwskim Ratuszu Kultury obecne były wspomniane przez Chabior osoby, które zajmują się badaniem tego zagadnienia - przyglądają się m.in temu, jak przebiega integracja imigrantów i imigrantek w społecznościach lokalnych i sieciach nieformalnych w Gdańsku, a także jak imigranci spędzają czas wolny, jakie są ich potrzeby na tym polu i co można by usprawnić w tym modelu - ale i ci, którzy prowadzą działania w obszarze integracji społeczności i grup nieformalnych oraz sami imigranci.

- To m.in. grupy samopomocowe i grupy zainteresowań, zarówno ze środowiska imigranckiego, jak i organizowane przez osoby, które mieszkają w Gdańsku dłużej i są z polskich środowisk - np. „Mamy u moria” - projekt animacyjny dla społeczności rosyjskojęzycznej, czy „Łączy nas Gdańsk” - czyli drużyna piłkarska dla mężczyzn, klub rodzica prowadzony w języku angielskim - „International Parents' Club” - wymienia Chabior. - Jest też grupa wolontariuszy, która się zawiązała w ramach grupowego mentoringu dla osób w kryzysie - grupowo pomagają danej rodzinie wyjść z jakiegoś kryzysu. Do współpracy włączyły się też domy sąsiedzkie, które działają w tym obszarze.

V Forum nie tylko służyło pokazaniu, jak społeczności lokalne działają na korzyść integracji, ale było także okazją do wymiany doświadczeń przez osoby przyjeżdżające do Polski. Psycholog Tatiana Guszczyna, która prowadzi w Gdańsku grupę samopomocową rosyjskojęzycznych kobiet, zwraca uwagę na to, że imigranci bardzo często cierpią na depresję, są narażeni na różnego rodzaju kryzysy i załamania. Wynika to m.in. z problemów z integracją i poczuciem osamotnienia, która z kolei często wiąże się z nie dość dobrą znajomością języka.

Jak temu przeciwdziałać? Temu przygląda się właśnie Forum Migracji i Integracji. Jednym z rozwiązań służących imigrantom na pewno są działania społeczne, o których rozmawiano podczas V spotkania.

- Na pewno grupy lokalne są bardzo potrzebne dla Modelu Integracji Imigrantów - podkreśla Chabior. - Wychodzą poza formalne problemy, takie jak sprawy związane z organizacją dokumentów, dowodu osobistego czy wizy - tutaj działają urzędy, pomagają wolontariusze. Musimy jednak pamiętać, że zostaje jednak jeszcze codzienne życie - żeby było dobre, radosne, wymaga kontaktu z ludźmi. Społeczne zaangażowanie tworzy tzw. „trzecie miejsce”, obok pracy i rodziny, w którym można odpocząć od wszystkiego.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia planów na przyszłość, projektów i marzeń - tych lokalni działacze mają całkiem sporo.
- Jednym z takich naszych marzeń jest ogród sąsiedzki we Wrzeszczu - otwarty, integrujący studentów międzynarodowych - zdradza koordynatorka. - Drugim dom sąsiedzki przyjazny imigrantom, trzecie - to pomysł Ludmiły, która przyjechała do Polski z Ukrainy - żeby przełamać lęki i bariery imigrantów do uczestnictwa w kulturze poprzez integrację ich z rodzinami polskimi, które raz w miesiącu zabierałyby ich na jakieś wydarzenie kulturalne. Jak mówi ona sama, nawet mimo tego, że jest aktywna, otwarta i się nie boi, mimo wszystko, gdy idzie w jakieś nowe miejsce, czuje się onieśmielona. Pomyślała, że gdyby był ktoś, kto mógłby ją „wprowadzić”, czułaby się pewniej. Uważam, że to świetny pomysł, żebyśmy się otworzyli i wspólnie uczestniczyli w spędzaniu czasu wolnego.

WIĘCEJ: V Forum Migracji i Integracji. Jak wygląda czas wolny imigrantów w Gdańsku

VI Forum Migracji i Integracji odbędzie się 21 września 2018 r. Tematem spotkania będzie edukacja szkolna. Więcej szczegółów wkrótce.

Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze