PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Fasady OdNowa 2020 - wypięknieją elewacje kamienic w Śródmieściu

Gdańskie Fasady OdNowa 2020 - wypięknieją elewacje kamienic w Śródmieściu
Zgodnie z zapowiedziami, w poniedziałek 23 grudnia nastąpiło ogłoszenie wyników naboru do tegorocznej edycji programu Gdańskie Fasady OdNowa 2020. Wytypowano 14 budynków z obszaru Głównego Miasta.
Warunkiem ostatecznego potwierdzenia udziału wspólnot mieszkaniowych w programie Gdańskie Fasady OdNowa 2020 będzie uzyskanie przez nie pozytywnej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Warunkiem ostatecznego potwierdzenia udziału wspólnot mieszkaniowych w programie Gdańskie Fasady OdNowa 2020 będzie uzyskanie przez nie pozytywnej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, odpowiedzialnego za formalną ocenę zgłoszeń wpłynęło 11 wniosków wspólnot mieszkaniowych na remont i dekoracje elewacji 21 kamienic o łącznej powierzchni 3330 m2.

Budynki wytypowane do realizacji:

 • Ogarna 20/21
 • Kotwiczników 21/25B – dwie pierzeje
 • Kotwiczników 21/25CD– dwie pierzeje
 • Grobla I 3/4 - pierzeja
 • Grobla I 5/7 - pierzeja
 • Szeroka 37 – pierzeja

Na liście rezerwowej znalazły się zgłoszenia wspólnot mieszkaniowych:

 • Tkacka 21/22 - pierzeja
 • Tkacka 23/24 - pierzeja
 • Tkacka 25/26 - pierzeja
 • Warzywnicza 1-2
 • Tkacka 17/18

Wybór nie był prosty, bo większość zgłoszeń wpisywała się w założenia i oczekiwania programu. Wnioski zazwyczaj obejmowały całe pierzeje lub stanowiły cenne uzupełnienie pierzei odnawianych w poprzednich edycjach, jak było m.in. w przypadku kamienic przy ul. Ogarnej 20/21.

Remont i nadanie dekoracji artystycznych budynków przy ul. Kotwiczników 21/25B oraz Kotwiczników 21/25CD pozwoli na domknięcie estetycznej rewaloryzacji tej części pobrzeża Motławy.

Wśród wytypowanych do dekoracji kamienic znalazły się również budynki przy ul. Grobla I 3/4, Grobla I 5/7 oraz Szeroka 37 stanowiące ciągłą część pierzei o szacowanej powierzchni elewacji 1050m². Kamienica przy ul. Szerokiej nr 37 jest budynkiem narożnym, przez co elewacja od strony ul. Szerokiej będzie formą wizytówki zachęcającej spacerowiczów do zajrzenia za róg.

Warunkiem ostatecznego potwierdzenia udziału wspólnot mieszkaniowych w programie Gdańskie Fasady OdNowa 2020 będzie uzyskanie przez nie pozytywnej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na program prac konserwatorskich do czasu rozstrzygnięcia konkursu na wykonawcę.

W gestii Organizatora będzie przeformułowanie zasad konkursu, aby do minimum zmniejszyć ryzyko impasu z jakim program zderzył się w 2019 roku i zapewnić kontynuację programu poprawy jakości i estetyzacji przestrzeni publicznej na Głównym Mieście w Gdańsku zgodnie z jego pierwotnymi założeniami, czyli poprzez wzbogacenie kamienic o artystyczne dekoracje.