PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański bon żłobkowy - jak zagłosują radni? Miasto na program przeznaczyło 9,5 miliona złotych

Gdański bon żłobkowy - jak zagłosują radni? Miasto na program przeznaczyło 9,5 miliona złotych
W czwartek, 25 kwietnia, około godz. 8.30 przed budynkiem Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 odbyła się konferencja prasowa poświęcona gdańskiemu bonowi żłobkowemu. - Świadczenia będą wypłacane od 1 września - zapowiada prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Na temat uchwały dotyczącej programu radni będą głosowali na dzisiejszej sesji RMG.
Konferencja na temat bonu żłobkowego. Udział wzięłi m.in. (od lewej) Cezary Śpiewak-Dowbór - przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Piotr Kowalczuk - zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych, Beata Dunajewska - przewodnicząca Klubu Radnych Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdańska”
Konferencja na temat bonu żłobkowego. Udział wzięłi m.in. (od lewej) Cezary Śpiewak-Dowbór - przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Piotr Kowalczuk - zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych, pani tłumacz migowy oraz Beata Dunajewska - przewodnicząca Klubu Radnych Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdańska”
fot. www.gdansk.pl

 

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska:

- Jednym z głównych postulatów wyborczych zarówno w październikowych wyborach, jak i marcowych, w wyniku, których zostałam prezydentem Gdańska, były tematy związane z opieką nad najmłodszymi dziećmi. Dzisaj gdańska Rada Miasta mam nadzieję, że jednogłośnie przyjmie program związany z przygotowaniem bonu żłobkowego. Bon żłobkowy to wsparcie dla tych rodzin, których dzieci nie otrzymają miejsca w publicznym żłobku. To kwota do 500 złotych miesięcznie, stanowiąca wyrównanie między ceną pobytu w żłobku publicznym a ceną pobytu w żłobku niepublicznym, gdzie często te ceny są wyższe. Co ważne bon żłobkowy obejmie opiekę nie tylko stricte w żłobkach, ale także opiekę realizowaną przez innych opiekunów domowych czy kluby malucha, pod warunkiem, że będą to zinstytucjonalizowane formy opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych:

- Jest to wsparcie dla gdańskich rodzin, a więc pierwszym warunkiem jest to, by zamieszkiwać w mieście Gdańsku, drugim, by płacić w Gdańsku podatki, trzeci warunek to kwestia dochodu na członka rodziny, który nie może przewyższać dwóch i pół tysiąca złotych. Wnioski będą przyjmowane od Dnia Dziecka, czyli 1 czerwca. Pierwsze wypłaty od 1 września tego roku (...) Ostatnim warunkiem do spełnienia to rezygnacja z listy oczekujących w Gdańskim Zespole Żłobków.

Beata Dunajewska, przewodnicząca Klubu Radnych Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdańska”

- Prace nad bonem żłobkowym zaczął jeszcze świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz, dokończyła już prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Bardzo dziękuję zespołowi Piotra Kowalczuka, który tak sprawnie przygotował ten bon. To jest element tak zwanego „koszyka dla rodziny”. Miasto Gdańsk długo i pieczołowicie przygotowywało ten koszyk. Pierwszym elementem były bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla dzieci, teraz mamy bon żłobkowy (…) Poza bonem żłobkowym istotne jest to, że nie rezygnujemy z budowy nowych żłobków. Do końca roku ma ich powstać około czterech, w partnerstwie osiem. W planach jest łącznie szesnaście żłobków.


Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

- Bon żłobkowy jest formą ułatwienia dostępu rodzicom (powrotu do pracy – red.). Są dwie kwestie. Po pierwsze: liczba miejsc. Będą budowane nowe żłobki, aby było ich więcej. Po drugie: dostęp pod kątem finansowym do opieki żłobkowej. Jest szereg placówek, w których dzieci mogłyby już dzisiaj taką opiekę uzyskać, natomiast nie zawsze rodziców na taką opiekę stać. Bon żłobkowy jest odpowiedzią na ten problem.

Aleksandra Dulkiewicz:

- Cieszę się z poparcia, zobaczymy jak będzie na sali (podczas głosowania na sesji RMG – red.), ale mam nadzieję, że to taki projekt, który łączy a nie dzieli. W budżecie na rok 2019 świadczenia będą wypłacane od 1 września, co roku trzeba będzie te wnioski składać. Mamy przeznaczone na ten cel dziewięć i pół miliona złotych. Rekrutacja do żłobków trwa ciągle, jest około czterech tysięcy dzieci. To bardzo dynamiczny proces, ta kolejka nieustająco się przesuwa. Z tej pomocy może będzie chciało skorzystać około dwóch tysięcy rodziców dzieci.

 

ZAPIS CAŁEJ KONFERENCJI

 

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl