PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Gdańska poradnia już 60 lat wspiera uczniów

Gdańska poradnia już 60 lat wspiera uczniów
Jedna z dwóch najstarszych poradni pedagogiczno psychologicznych w Gdańsku obchodzi (16 listopada) 60-lecie istnienia. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 zaczynała od doradztwa zawodowego uczniów dziś specjalizuje się we wspieraniu dzieci z wadami wzroku, słuchu i z jąkaniem.
60lat_poradni-001_798x533
Uroczystości z okazji 60-lecia Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


W pierwszych latach istnienia w PPP nr 7 pracowali psychologowie, którzy pomagali uczniom w wyborze zawodu, z czasem doszła kwalifikacja dzieci z upośledzeniami do szkół specjalnych. Przez lata zakres wsparcia, problemy z którymi borykają się dzisiejsi uczniowie i ich rodzice bardzo się zmieniły.

- Kiedyś  nie było uzależnień od komputerów, dzieci ładniej pisały, nie było telefonów komórkowych - mówi Monika Gołubiew-Konieczna, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. - W ogóle nie diagnozowaliśmy dyslekcji, nie było takich powszechnych trudności z pisaniem jak dziś. Kiedyś rodzice nie rozwodzili się tak masowo jak obecnie, a rozwód to jest zawsze dramat dla dziecka, tu nic się nie zmieni. Takie dziecko potrzebuje terapii, wsparcia. Problemów jest więcej, są bardziej złożone i dlatego nasza praca i oferta pomocy też musiała się zmienić. Dziś skupiamy się na terapii dzieci i rodziców, wspieraniu szkół np. w integracji ucznia z deficytami, bo rodzic może swoje dziecko zapisać do dowolnej szkoły.

PPP nr 7 przez lata wyspecjalizowała się w pomocy dzieciom z wadami słuchu i wzroku z całego Gdańska, tu znajdą też pomoc uczniowie jąkający się. Inne gdańskie poradnie nie pomagają uczniom w tych deficytach w tak szerokim zakresie jak poradnia przy ulicy Traugutta. 


60lat_poradni-004_798x533
Monika Gołubiew-Konieczna, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


- Czy dzieciom z takimi trudnościami można skutecznie pomóc? Oczywiscie, ale musi być zachowana łączność i współdziałanie między poradnią, szkołą i domem - podkreśla dyrektor Gołubiew-Konieczna. - Bez tej wspólnej pracy i starań nie uda się.

PPP 7 pomaga dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom bezpłatnie i bez skierowania z innej szkoły, od lekarza czy innych placówek.

Celem pracy Poradni jest: udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej), pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie dzieciom i ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Pomoc w poradni polega nadiagnozowaniu, opiniowaniu, działalności terapeutycznej, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych, działalność profilaktyczną, poradnictwo i konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową. Poradnia prowadzi też diagnozę, terapię i orzecznictwo dzieci i młodzieży z inwalidztwem wzroku i słuchu.

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze