PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk z unijnym dofinansowaniem na system gospodarowania wodami opadowymi

Gdańsk z unijnym dofinansowaniem na system gospodarowania wodami opadowymi
Gdański projekt Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - etap III otrzymał unijne dofinansowanie wysokości blisko 15 mln zł. Z planowanych ośmiu zadań połowa już została zrealizowana.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zbiornik retencyjny „Strzelniczka II” w górnym tarasie Gdańska, na Kokoszkach
Zbiornik retencyjny „Strzelniczka II” w górnym tarasie Gdańska, na Kokoszkach
mat. UMG

- Projekt „Systemy gospodarowania wodami opadowymi” ma bardzo szeroki zakres, naszym głównym celem jest ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności intensywnych opadów deszczu, dzięki zwiększeniu możliwości retencji wód opadowych oraz budowie kanalizacji deszczowej - mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent ds. inwestycji. - Fakt, iż nasz wniosek zyskał akceptację i otrzymaliśmy całą kwotę, o którą zabiegaliśmy, świadczy o dobrym jego przygotowaniu. Dostrzeżono i doceniono wcześniejsze działania władz Gdańska w tym zakresie.

Gdańsk w ramach projektu przygotował osiem zdań do realizacji, połowa z nich jest już wykonana. Wśród zakończonych prac znalazła się poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku, przebudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 8 (obecnie SP 67) przy ulicy Żabi Kruk 5, zagospodarowanie terenu przy XV LO przy ulicy Pilotów 7, Boisko marzeń przy XV LO - dla wszystkich mieszkańców (boisko wielofunkcyjne) oraz przebudowa ulicy Zajęczej, remont nawierzchni ulicy Sarniej w Gdańsku, budowa oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej dla obu ulic. W przypadku wszystkich dokończonych zadań wykonano niezbędne drenaże, odwodnienia i kanalizacje deszczowe.

W kolejności wykonana teraz zostanie budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Stryjewskiego na odcinku od przepompowni do ulicy Zimnej w Gdańsku (planowana realizacja 2021/2022). Przebudowany też będzie zbiornik nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna (2021/2022), planowane jest zamontowanie dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanału Raduni (2022) oraz poprawa odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3‑go Maja (2022).

Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z którego pochodzą przyznane środki, jest adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całkowity koszt gdańskiego projektu „SGWO - etap III” wynosi ponad 29,6 mln zł. Czas realizacji wyznaczono na lata 2017-2023.

Projekt SGWO - etap III to kontynuacją dwóch wcześniejszych projektów, analogicznie: etap I i etap II, których łączny koszt to ok. 146 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło blisko 87 mln zł. Projekty te obejmują łącznie 18 zadań inwestycyjnych.

Oprac. AO

Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze
Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze