PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk wyróżniony w konkursie Miasto z klimatem

Gdańsk wyróżniony w konkursie Miasto z klimatem
Gdańsk zdobył wyróżnienie w konkursie Miasto z klimatem, organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konkurs jest skierowany do miast, które w ostatnich trzech latach zakończyły inwestycje o pozytywnym wpływie na ekologię oraz życie mieszkańców. Do konkursu zostały zgłoszone dwie gdańskie inwestycje - hermetyczna kompostownia i dom ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny.
Dom ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny
Dom ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Gdańsk został wyróżniony w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą Miasto z Klimatem. Do konkursu zgłaszane były inwestycje zrealizowane przez miasta, które służą ochronie klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu. Wyróżniane są rozwiązania innowacyjne, nowoczesne i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych inicjatyw są uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

Zgłoszone projekty powinny wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów tematycznych:

  • rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, w tym retencja wody;
  • zrównoważony transport;
  • gospodarka w obiegu zamkniętym;
  • zrównoważone budownictwo.

Każde miasto aplikujące do konkursu Miasto z klimatem, musiało zgłosić dwie inwestycje, z dwóch różnych obszarów tematycznych. Zaproponowane przez Gdańsk projekty to hermetyczna kompostownia oraz ekologiczny budynek wielorodzinny ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny.

 

Instalacje hermetycznej kompostowni
Instalacje hermetycznej kompostowni
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Hermetyczna kompostownia

Hermetyczna kompostownia w Gdańsku to budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni 1,3 hektara. Umożliwia zagospodarowanie rosnącej ilości odpadów biodegradowalnych w sposób przyjazny dla środowiska i ludzi. Przetwarza 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Składa się z czterech części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Integralną jej częścią jest też zadaszony biofiltr wyposażony w dwa kominy. Nowoczesna inwestycja pozwala ponadto zagospodarować rosnące ilości mas odpadów zielonych i bio.

Ekologiczny budynek ze wsparciem

Budynek powstał w ramach gdańskiego programu mieszkalnictwa społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Główną potrzebą, na którą odpowiada koncepcja domu ekologicznego mieszkań ze wsparciem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz integracja społeczna osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja ekologicznego budynku wielorodzinnego ze wsparciem zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny. Projekt został zrealizowany przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną w 2017 r. Obiekt to 4-kondygnacyjny budynek wielorodzinny, wybudowany w technologii szkieletowej drewnianej.

Rozwiązanie to zapewnia zachowanie równowagi ze środowiskiem naturalnym poprzez optymalizację kosztów eksploatacyjnych z jednej strony, a zapewnieniem wysokiej jakości warunków życia w nowoczesnych mieszkaniach z drugiej.

 

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze