PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Gdańsk przekazał 25 mieszkań potrzebującym. Właśnie odebrali klucze - projekt wyjątkowy w skali kraju
Gdańsk przekazał 25 mieszkań potrzebującym. Właśnie odebrali klucze - projekt wyjątkowy w skali kraju
Żeby otrzymać przydział na któreś z 25 mieszkań w tym domu, trzeba było przejść przez sito selekcji, a następnie podpisać kontrakt. Wszyscy lokatorzy są osobami w trudnej sytuacji życiowej, którym Miasto postanowiło pomóc. Mariusz Wilk z gdańskiej Fundacji Społecznie Bezpieczni przez ostatnie dni odwiedzał kolejnych szczęśliwców w starych miejscach zamieszkania i dawał im do podpisania kontrakt. Jedna z pań powiedziała: “I tak nie uwierzę, że to prawda, póki nie dostanę do ręki kluczy”. W piątek, 13-ego, dostała.

Pani Małgorzata, mama miesięcznej Julki, uszczęśliwiona otwiera drzwi do swojego nowego mieszkania
Pani Małgorzata, mama miesięcznej Julki, uszczęśliwiona otwiera drzwi do swojego nowego mieszkania
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Wszyscy są po przejściach, w trudnej sytuacji życiowej. Łączy ich jedno - dzięki ciężkiej pracy nad sobą i hartowi ducha wyszli na prostą, a Miasto wyciągnęło do nich rękę. W jaki sposób? Przy ul. Dolne Młyny 4 c Gmina Gdańsk wybudowała ekologiczny dom, w którym jest 25 mieszkań i świetlica. Lokatorzy są de facto najemcami tych lokali, ale płacą ulgowe stawki w porównaniu z obowiązującymi na rynku. Ceny za gaz i energię elektryczną są jak dla wszystkich.

Na liście lokatorów znalazły się różne osoby:

 • ktoś wyszedł z alkoholizmu, od lat jest trzeźwy i ma dobrą opinię w miejscu zatrudnienia
 • kogoś w dzieciństwie porzucili rodzice, wychował się w pieczy zastępczej - uczy się, pracuje, zakłada własną rodzinę
 • ktoś odsiedział wyrok w zakładzie karnym, mieszka w ośrodku społecznym, zerwał ze złym towarzystwem, alkoholem - ma pracę i szefowie są z niego zadowoleni
 • któraś pani miała męża brutala - bił i awanturował się. Uciekła od niego, zabrała ze sobą dzieci, zamieszkała w przytułku dla samotnych matek. Miasto chciało pomóc i pomogło.
 • ktoś inny jest niepełnosprawny umysłowo, ale jest w stanie spróbować samodzielnego życia

Takich domów ma być w Gdańsku więcej - to strategia opracowana przez Wydział Rozwoju Społecznego
Takich domów ma być w Gdańsku więcej - to strategia opracowana przez Wydział Rozwoju Społecznego
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Gdańsk daje nie tylko dach nad głową, ale także fachową asystę psychologiczną i pedagogiczną. Dwie młode, sympatyczne i odpowiednio wykształcone panie będą pomagać w budowaniu dobrych relacji sąsiedzkich i rozwiązywaniu problemów.

CZYTAJ TEŻ I OGLĄDAJ: Gdańsk, Dolne Młyny: nowe mieszkania komunalne dla szczególnie potrzebujących. Wyjątkowy projekt społeczny w skali całej Polski

Piątek, 13 października, godz. 11. W świetlicy domu przy Dolnych Młynach 4 stoi tłum ludzi, którzy za chwilę dzięki wsparciu Miasta spełnią swoje wielkie marzenie. Krótkie przemówienia urzędników i działaczy społecznych, którzy też mają prawo do odrobiny satysfakcji. Mariusz Wilk z gdańskiej Fundacji Społecznie Bezpieczni kończy swoją opowieść o pani, która podpisała wprawdzie kontrakt, ale zaznaczyła, że nie wierzy i uwierzy dopiero wtedy, gdy dostanie klucze.

- To się właśnie teraz dzieje, zaraz będziemy wręczać klucze - mówi Mariusz Wilk.

Wiceprezydent Piotr Grzelak zachował się szarmancko - zaniósł Julkę w nosidełku, za jej mamą, do nowego mieszkania
Wiceprezydent Piotr Grzelak zachował się szarmancko - zaniósł Julkę w nosidełku, za jej mamą, do nowego mieszkania
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dostaje od zebranych duże brawa, podobnie jak wcześniej Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Wiceprezydent Grzelak osobiście wręcza klucze do mieszkań dwójce pierwszych lokatorów. Pani Małgorzata podpisuje się na stosownym dokumencie - nie ma co zrobić z miesięczną córeczką, którą przyniosłą w nosidełku. Powierza na chwilę dziecko wiceprezydentowi, który z chęcią bierze na siebie i tę rolę.

Dariusz, jako świeżo upieczony lokator, rozdawał paniom piękne czerwone róże
Dariusz, jako świeżo upieczony lokator, rozdawał paniom piękne czerwone róże
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Drugi z lokatorów - pan Dariusz - stoi z naręczem kwiatów. Z własnej inicjatywy kupił 10 pięknych czerwonych róż, wręcza je po kolei paniom urzędniczkom, które spotyka po drodze. Jedną z róż daje pani Małgorzacie, która odebrała już dziecko z rąk wiceprezydenta Grzelaka i od teraz będzie jedną z sąsiadek w domu przy Dolnych Młynach.

Urszula Katyszewska z działającego na Oruni Stowarzyszenia Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność “Emaus” opowiada o Krzysztofie, jednym z podopiecznych, który właśnie dostał klucze: - Porzucony przez rodziców, gdy miał 10 lat. Przygarnęły go ośrodki wychowawcze. Zszedł na złą drogę. Sześć lat w więzieniu, Gdy wypuścili go na wolność, przyszedł do nas. Praca, nauka, zero alkoholu. Tak już od trzech lat. Jeśli jemu się nie uda, to już nie uwierzę w nic.

Potwierdzenie odbioru kluczy w piątek, 13 października, podpisało na Dolnych Młynach 25 osób
Potwierdzenie odbioru kluczy w piątek, 13 października, podpisało na Dolnych Młynach 25 osób
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Informacja o domu przy Dolnych Młynach 4c, przygotowana przez Biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Projekt „Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” zrealizowany został w ramach „Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023.” Program ten zakłada, że każdego roku na cele mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem przeznaczanych będzie 50 mieszkań. W tej chwili takich miejsc w Gdańsku jest ponad 140.

Realizacja projektu ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie ich zapewnić, przy jednoczesnym wdrożeniu wsparcia tych osób oraz kształtowania ich umiejętności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Uczestnikami projektu są absolwenci projektów i programów społecznych, absolwenci programów realizowanych w mieszkaniach wspomaganych, absolwenci Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Centrum Integracji Społecznej itd. Wśród ww. grupy absolwentów znaleźli się: wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnością, osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, osoby w kryzysie bezdomności, w tym kobiety z dziećmi, seniorzy oraz osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej oczekujące na lokal z zasobów gminy z wyłączeniem osób będących w procesie eksmisji lub eksmitowanych a także osób skazanych za ciężkie przestępstwa.

Wsparciem objętych zostało 25 rodzin, które zamieszkają w domu ekologicznym przy ul. Dolne Młyny. Uczestnicy zostali wyłonieni przez Zespół Zarządzający (Podzespół Kwalifikacyjny) Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego na podstawie zgłoszeń złożonych przez kandydatów na uczestników oraz rekomendacji uzyskanych od pracownika podmiotu świadczącego dotychczasowe wsparcie (MOPR i organizacje pozarządowe).

Zaplanowano dla uczestników projektu 25 mieszkań, w tym:

 • 4 mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym o pow. 24 m2,
 • 8 mieszkań dwupokojowych z aneksem kuchennym o pow. 41-42 m2 (w tym dwa dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ulokowane na parterze),
 • 7 mieszkań dwupokojowych z kuchnią o pow. 50 m2,
 • 3 mieszkania trzypokojowe z kuchnią o pow. 62 m2,
 • 3 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o pow. 58 m2.

Kryteria naboru uczestników:

 • dotychczasowy udział w programach społecznych i projektach
 • kandydaci powinni być na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny z zasobów Miasta, o ile nie są wyłączeni z konieczności umieszczenia na rocznych wykazach Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG lub kwalifikować się do oczekiwania na lokal z zasobów Miasta, mimo braku umieszczenia na liście
 • dochód kandydata - jego dolna granica wynosi 750 zł na osobę w rodzinie lub 1.000 zł na osobę samotną, natomiast górna granica wynosi dolną granicę dla osób ubiegających się o TBS
 • aktywność zawodowa kandydatów i posiadane zadłużenie

Prowadzenie wsparcia:

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne przepisy regulujące obszar pomocy i integracji społecznej w postaci asystentury oraz działań animacyjnych, których zasady określą zawarte z nimi kontrakty.

Wsparcie będzie realizowane w formie:

 • asystentury – asystent/asystenci pracować będą z mieszkańcami objętymi kontraktami przy zastosowaniu takich metod, jak trening umiejętności społecznych, działania motywujące, wspierające i monitorujące uczestnika w jego drodze do usamodzielnienia;
 • animacji życia lokalnego prowadzonej w częściach wspólnych domu - prowadzona przez animatora /animatorów, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu;
 • prowadzenie części wspólnej - dla potrzeb integracji uczestników projektu oraz świadczenia usług dostosowanych do ich potrzeb zostanie wyodrębniona część wspólna, w tym świetlica o powierzchni 135,91m2, oraz pralnia o powierzchni 14,60 m2. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji także plac zabaw, ogródek do wspólnych upraw oraz altanę ogrodową.

Mieszkania wynajmowane będą uczestnikom na dwa lata z możliwością przedłużania o kolejne dwa lata aż do uzyskania umowy bezterminowej. Czynsz będzie rosnący: przez pierwsze 2 lata najemcy będą płacić 4 zł za metr kw., następnie co dwa lata opłata wzrastać będzie o 2 zł do kwoty 10,20 zł, czyli podstawowej stawki obowiązującej w lokalach komunalnych w Gdańsku.

Podmiotem prowadzącym wsparcie będzie Fundacja Społecznie Bezpieczni współpracująca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dom przy ul. Dolne Młyny ma bardzo dogodną lokalizację. Usytuowany jest w przestrzeni zapewniającej dobry dostęp do usług komunalnych i społecznych, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup beneficjentów.


Krótki opis inwestycji:

 • Budynek wielorodzinny 4-kondygnacyjny w technologii szkieletowej drewnianej wraz z infrastrukturą i małą architekturą
 • Powierzchnia użytkowa budynku: 1.279 m²
 • Wartość inwestycji: 7.300.000 zł brutto
 • Źródła finansowania:
 • Emisja obligacji 6.300.000 zł (86,3 %)
 • Środki własne 1.000.000 zł (13,7 %)
Roman Daszczyńskiwww.gdansk.plroman.daszczynski@gdansk.pl
Roman Daszczyński - najnowsze
Roman Daszczyńskiwww.gdansk.plroman.daszczynski@gdansk.pl
Roman Daszczyński - najnowsze