PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dyrektorom szkół potrzebne są większe uprawnienia. Apel prezydent Gdańska do MEN

Dyrektorom szkół potrzebne są większe uprawnienia. Apel prezydent Gdańska do MEN
Aleksandra Dulkiewicz zwróciła się do Dariusza Piontkowskiego, ministra edukacji narodowej, z apelem o większe uprawnienia dla dyrektorów szkół. Chodzi o szybsze i sprawniejsze podejmowanie decyzji po informacji o zakażeniu koronawirusem uczniów lub nauczycieli.

 

Prezydent Gdańska w liście do Ministra Edukacji Narodowej zwraca uwagę, że dzisiaj obowiązujące prawo nie daje możliwości sprawnego podejmowania decyzji na wypadek wystąpienia ogniska koronawirusa w szkole. A sytuacja jest coraz bardziej poważna, bo do codziennych problemów pandemicznych dochodzą także typowe dla jesieni zachorowania na grypę - Zauważamy także coraz częściej wyrażany lęk kadry i wiążące się z tym zarówno urlopy dla poratowania zdrowia, jak i należne zwolnienia lekarskie. Wnoszę zatem o podjęcie tej ważnej i pilnej decyzji, by dyrektorzy placówek otrzymali systemowe narzędzie do pracy w obecnych, bardzo trudnych warunkach – pisze Aleksandra Dulkiewicz.

 

Pełna treść listu poniżej:

Gdańsk, 9 października 2020

 

Pan Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Mając na uwadze troskę o zdrowie, bezpieczeństwo - w konsekwencji życie - przedszkolaków, uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, apeluję do Pana Ministra o pilną zmianę prawa oświatowego, umożliwiającą dyrektorom placówek, w porozumieniu z organem prowadzącym, podejmowanie szybkich decyzji w zakresie trybu pracy.

Mimo wdrażanych obostrzeń, zachowywania rygorów bezpieczeństwa, właściwego zabezpieczenia jednostek oświatowych, rośnie liczba zakażeń zarówno wśród dzieci, jak i kadry, również zarządzających nimi dyrektorów. Obecnie funkcjonujące prawo utrudnia i wydłuża proces podjęcia decyzji, by ograniczyć ogniska zachorowań.

Na obecną sytuację epidemiczną nakłada się także fala jesiennych infekcji, która powoduje ogromne trudności w organizacji funkcjonowania placówek oświatowych. Zauważamy także coraz częściej wyrażany lęk kadry i wiążące się z tym zarówno urlopy dla poratowania zdrowia, jak i należne zwolnienia lekarskie.

Wnoszę zatem o podjęcie tej ważnej i pilnej decyzji, by dyrektorzy placówek otrzymali systemowe narzędzie do pracy w obecnych, bardzo trudnych warunkach.

Z zapowiedzi Pana Premiera wynika, że kończy się Pana misja w obszarze zarządzania polską oświatą. Życzę Panu powodzenia w nowej roli, i pozostaję z nadzieją, że rozpoczęte prace nad uregulowaniem mechanizmów finansowania oświaty, będą kontynuowane przez następcę. Bez zmian w tym zakresie, żaden samorząd nie może odpowiedzialnie myśleć o konstruowaniu zrównoważonego budżetu.

 

Aleksandra Dulkiewicz

prezydent Gdańska 

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydenta
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydenta
Daniel Stenzel - najnowsze