PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z nagrodą Urzędu Zamówień Publicznych

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z nagrodą Urzędu Zamówień Publicznych
Nagrodę “za upowszechnianie najlepszych praktyk oraz propagowanie przejrzystości zamówień publicznych” otrzymała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Laureatów przyznanego po raz pierwszy wyróżnienia ogłoszono 12 września 2019 r., podczas uroczystej gali z okazji XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.
Piotr Borawski z-ca prezydenta Gdańska ze statuetką nagrody Lux Clara in Contractis Publicis dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Warszawa 12 września
Piotr Borawski z-ca prezydenta Gdańska ze statuetką nagrody Lux Clara in Contractis Publicis dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Warszawa 12 września
Fb Piotr Borawski

 

Nagrodę o nazwie “Lux Clara in Contractis Publicis” ustanowił Urząd Zamówień Publicznych z okazji 25-lecia swojego istnienia i funkcjonowania rynku zamówień publicznych w Polsce. Obie rocznice przypadają w 2019 r. Laureatów nagrodzono podczas uroczystej gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska reprezentował z-ca prezydenta Gdańska Piotr Borawski oraz dyrektor biura zamówień publicznych DRMG Krzysztof Małkowski.

Laureatów wyłoniła kapituła złożona z wybitnych ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych. Zasiadają w niej m.in. urzędnicy państwowi, szkoleniowcy, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele organizacji zrzeszających wykonawców - lista nazwisk w dolnej części tekstu. 

Gdańskiej instytucji przypadła nagroda w kategorii Zamawiający “za upowszechnianie najlepszych praktyk oraz propagowanie przejrzystości zamówień publicznych”. W uzasadnieniu werdyktu czytamy, że DRMG: “rocznie prowadzi kilkadziesiąt postępowań o udzielenie zamówień o znacznej wartości, stosując w nich przejrzyste zasady – uczciwej konkurencji, równości, bezstronności, jawności z poszanowaniem praw i interesów wykonawców. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie przez nagrodzonego zamawiającego czytelnej i zrozumiałej dla wykonawców elektronizacji udzielanych zamówień. Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami są bowiem ogólnie dostępne, interoperacyjne i zrozumiałe, istotnie ułatwiając proces ofertowania”. 

- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje każdego roku ponad 600 zadań inwestycyjnych, przyczyniając się do zmieniania Gdańska w miasto o najwyższej jakości życia w Polsce - powiedział Piotr Borawski z-ca prezydenta Gdańska odbierając statuetkę nagrody. - Dziękuję serdecznie za to wyróżnienie w imieniu naszego miasta, dziękuję całemu zespołowi DRMG odpowiedzialnemu za tak wysoką jakość zamówień publicznych.

Wśród 10 wyróżnionych tego wieczoru laureatów znalazły się instytucje, firmy, osoby i projekty, osoby, które swoim działaniem wpływają na kształt rynku zamówień publicznych i pokazują „dobre praktyki” w codziennym działaniu.

 

Statuetka dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w całej okazałości
Statuetka dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w całej okazałości
Fb Piotr Borawski


Skład kapituły nagrody Lux Clara in Contractis Publicis :
Mariusz Haładyj, Dariusz Koba, Joanna Knapińska, Jarosław Miziołek, Justyna Pożarowska, Michał Rogalski, Jan Styliński, Krystian Szczepański, Tadeusz Włudyka oraz Izabela Żmudka.

Post na Fb Piotra Borawskiego, z-ca prezydenta Gdańska z wieczornej gali w stolicy:

 

 

Misją Urzędu Zamówień Publicznych jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych.

UZP zajmuje się m.in.: przygotowywaniem projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych, wykonywaniem uprawnień kontrolnych, analizą funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, czy też wydawaniem w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą.
oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl