PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dolne Miasto. Kolejne spotkanie z mieszkańcami wokół projektu partnerstwa publiczno - prywatnego

Dolne Miasto. Kolejne spotkanie z mieszkańcami wokół projektu partnerstwa publiczno - prywatnego
Odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami Dolnego Miasta, tym razem online, w czwartek, 18 listopada. Wzięli w nim udział przedstawiciele GZDiZ oraz Gdańskich Nieruchomości, a także inwestora prywatnego. Tematami przewodnimi były, układ drogowy Dolnego Miasta i rozwiązania parkingowe oraz punkty gromadzenia odpadów. Przedstawiono również relację z dotychczasowej działalności komisji ds. Drzew i Zieleni.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dolne Miasto i Stare Przedmieście - widok od strony Opływu Motławy
Dolne Miasto i Stare Przedmieście - widok od strony Opływu Motławy
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Zaprezentowano wyniki badań ruchu drogowego z dnia 27 października na Dolnym Mieście przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wynika z nich, że osoby parkujące w tej części miasta można podzielić na trzy grupy, pierwsza to mieszkańcy, druga, to osoby pracujące w tym rejonie oraz trzecia, to osoby pozostawiające samochody, uciekające przed parkowaniem np. na Długich Ogrodach.

- Jest kilka rozwiązań, aby zniechęcić do długoterminowego postoju w godzinach porannych, co też automatycznie przełoży się na zmniejszenie ruch drogowego na Dolnym Mieście – powiedział Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora GZDiZ. – Jednym z nich jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na wybranych ulicach. Jesteśmy do dyspozycji, jeśli jest tylko wola z Państwa strony, prosimy o kontakt. Ten krok jednak niesie za sobą konsekwencje również dla samych mieszkańców, ponieważ np. droga powrotna do domu może ulec wydłużeniu.

Uzupełniającym rozwiązaniem jest strefa płatnego parkowania, przy jednoczesnym prawidłowym i pełnym oznakowaniu podwórek, aby uniknąć „nielegalnego” postoju, ponieważ złe oznakowanie uniemożliwia skuteczną interwencję Straży Miejskiej lub policji.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez inwestora prywatnego zabezpieczeń, jakimi dysponuje na rzecz osób trzecich w razie ewentualnych uszkodzeń budynków sąsiadujących z budową. Monika Żelazkiewicz, kierownik projektu na Dolnym Mieście podkreśliła, że budowa nie ma wpływu na poziom wód gruntowych.

Spotkanie odbyło się w formule online
Spotkanie odbyło się w formule online

 

Natomiast Iwona Beszterda z Gdańskich Nieruchomości poinformowała podczas prezentacji przekazanej mieszkańcom, gdzie mieszczą się punkty gromadzenia odpadów oraz adresy, które mają tytuł prawny do każdego z punktów. Trzy z punktów ze względów prawnych zostaną usunięte. Jednak nieustannie weryfikowane są tereny, w stosunku do których miasto może wyrazić zgodę na utworzenie miejsc do składowania odpadów. Dokładne szczegóły będą omawiane na indywidualnych spotkaniach.

Przedstawiono również dotychczasowe działania komisji ds. Drzew i Zieleni. Spotkania komisji były dwa, wkrótce planowane jest kolejne. Konsultowane były projekty budowlane w zakresie zieleni: remont trybun wzdłuż Kanału Nowej Motławy, ciągi pieszo-rowerowe przy ul. Dobrej i Kamienna Grobla oraz przebudowa i remont ul. Dobrej.

 

Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze
Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze