PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2021. Co zmieni się w przygotowaniach kolejnego BO?

Budżet Obywatelski 2021. Co zmieni się w przygotowaniach kolejnego BO?
Tzw. zielony Budżet Obywatelski, o którym poinformowaliśmy już w połowie stycznia br., to najbardziej rewolucyjna, ale nie jedyna zmiana, jaką Urząd Miejski wprowadza w ramach tegorocznych przygotowań do kolejnej edycji BO, na rok 2021. Jakie jeszcze rozwiązania będą obowiązywać?
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, na rok 2021
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, na rok 2021
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Więcej dla mniejszych

Przede wszystkim zmieniono zasady podziału puli środków przeznaczonej na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy ma być więcej.

- Pula środków na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostanie podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. zostanie podzielonych na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy - tłumaczy Sylwia Betlej, p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic UMG. - Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

 

Zmiany w weryfikacji głosujących

W ubiegłym roku portal Trojmiasto.pl zwracał uwagę, że system weryfikacji osób głosujących na projekty gdańskiego BO jest nieszczelny, i bez większego problemu można oddać głos nie tylko za siebie, ale też za inne osoby. Zdecydowano więc, by w kolejnej edycji BO 2021, proces weryfikacji został rozszerzony o konieczność podania imienia ojca.

- Wprowadziliśmy także możliwość zgłaszania projektów, które proponują rozwiązania ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska - informuje Sylwia Betlej.

 

Gdański Budżet Obywatelski. Jakie propozycje zgłosili mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych? 

 

Nowością w tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest wydzielenie środków na tzw. projekty zielone, proekologiczne
Nowością w tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest wydzielenie środków na tzw. projekty zielone, proekologiczne
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Zielony Budżet Obywatelski

Środki na tzw. zielone projekty pochodzić będą z puli Budżetu Obywatelskiego. W sumie będzie to, w BO 2021, blisko cztery miliony złotych.

"Zielone projekty" będzie można zgłaszać w pięciu obszarach:

  • Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych

  • Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna

  • Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury

  • Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu

  • Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej

Co istotne, będzie można je realizować wyłącznie na terenach gminnych.

Zasady składania wniosków i głosowania na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą podobne do zasad obowiązujących przy tradycyjnym BO. Jest jednak kilka wyjątków:

  • aby projekt kwalifikował się do Zielonego BO to 70 proc. powierzchni zaproponowanego terenu być przeznaczona na zieleń (np. 70 proc. musi zająć trawnik, a 30 proc. ławki bądź urządzenia siłowni zewnętrznej)

  • projekt obejmuje zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które dotyczą zieleni w mieście

  • możliwy do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego

  • w głosowaniu mieszkańcy otrzymają dodatkowy 1 punkt na projekty zielone w dzielnicach i 1 punkt na projekt zielony ogólnomiejski

  • w każdej dzielnicy 20 proc. środków będzie przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich 30 proc. kwoty

Zgłaszanie projektów do BO 2021 będzie możliwe nie wcześniej niż w połowie marca br. Konkretne terminy zostaną podane dopiero po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta Gdańska, którą podjęto podczas styczniowej sesji, zawierającej właśnie nowe zasady.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze