• Start
  • Wiadomości
  • Jak zaprojektować zieloną przestrzeń publiczną w dzielnicy? Artykuł radnych dzielnicy Jasień

Jak zaprojektować zieloną przestrzeń publiczną w dzielnicy? Artykuł radnych dzielnicy Jasień

Jedna z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Gdańska potrzebuje konkretnego planu na... rozwój miejskiej zieleni. Na tę kwestię zwracają uwagę członkowie Zarządu Dzielnicy Jasień. - W najbliższym czasie zostaną wskazane miejsca, gdzie widzielibyśmy nowe nasadzenia. Dla nas będzie to „mapa”, którą będziemy mogli się posługiwać przy planowaniu kolejnych nasadzeń z własnych lub innych środków - piszą w artykule Magdalena Nowicka i Kamil Ziętara z Zarządu Dzielnicy Jasień. Przygotowaną przez nich informację publikujemy w całości poniżej.
23.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W tym miejscu powstanie park w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (wejście od strony ul. Leszczynowej do zbiornika retencyjnego Jabłoniowa)
W tym miejscu powstanie park w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (wejście od strony ul. Leszczynowej do zbiornika retencyjnego Jabłoniowa)
Fot. Magdalena Nowicka

 

Artykuł napisany przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Jasień, Magdalenę Nowicką i Kamila Ziętarę, Zastępcę Przewodniczącej Zarządu

 

Dzielnica Jasień jest młoda i bardzo rozwojowa. Za tym idą inwestycje, które w swojej strukturze z założenia mają określone nasadzenia. Jednak nie jest to wystarczające. Mieszkańcom brakuje w okolicy ich osiedli ogólnodostępnych przestrzeni parkowych. Niestety, kolejne „dzikie” tereny zielone szybko znikają pod zabudową nowych osiedli. Generalnie odczuwamy brak spójnego długofalowego planu rozwoju dzielnicy Jasień w zakresie szeroko rozumianej zieleni.

Nie ma też w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni takiej osoby, która miałaby pod opieką całą naszą dzielnicę i widziała to kompleksowo. Obecnie
funkcje są podzielone: kto inny odpowiada za północny rejon Jasienia, a kto inny posiada wiedzę na temat prac czy planów na południu dzielnicy.
W tym roku w budżecie Rady Dzielnicy Jasień mamy zaplanowany wydatek na nowe nasadzenia w dzielnicy w kwocie 50 tys. zł. Naszą intencją jest, by rokrocznie „zielony rozwój” Jasienia był wspierany środkami z naszego budżetu. Uważamy, że jest to temat ważny dla naszej dzielnicy - tak ekstremalnie zabetonowanej. Zieleńce powinny być priorytetem dla wszystkich, którzy pryncypialnie podchodzą do tematu walki ze skutkami zmian klimatu i rozumieją, jak kluczowe dla naszego zdrowia jest każde drzewo czy niewielki park lub skwer w pobliżu.

 

Zbiornik retencyjny Jabłoniowa to dobry adres na planowanie nowej zielonej przestrzeni
Zbiornik retencyjny Jabłoniowa to dobry adres na planowanie nowej zielonej przestrzeni
Fot. Magdalena Nowicka

 

Na początku kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Zarządu Dzielnicy Jasień z przedstawicielami GZDiZ. Jego tematem było ustalenie wspólnych planów zazielenienia dzielnicy, wprowadzenia nowych nasadzeń w obrębie już istniejących ale zaniedbanych terenów zielonych, oraz pozyskanie nowych skrawków pod zieleń. Chcieliśmy uzyskać szeroką informację, gdzie obecnie (z pominięciem jedynego miejskiego parku w dzielnicy jakim jest 1 ha park im. ks. Kabata przy ul. Zwierzynieckiej) prowadzony jest przez GZDiZ stały nadzór nad utrzymaniem zieleni - czy to w pasach drogowych, czy przy zbiornikach wodnych, itp. Zadaniem naszym jest bowiem także kreowanie nowych przestrzeni zieleni.
Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie zostaną wskazane miejsca, gdzie widzielibyśmy nowe nasadzenia i taką kompletną listę proponowanych lokalizacji otrzyma GZDiZ do weryfikacji. Dla nas będzie to „mapa”, którą będziemy mogli się posługiwać przy planowaniu kolejnych nasadzeń z własnych lub innych środków.

 

Zielone projekty BO warto dobrze przemyśleć m.in. pod praktycznym kątem ich utrzymania. Teren przy tym przystanku PKM jest doglądany dwa razy w roku, zatem wymagające rośliny tutaj się nie sprawdzą
Zielone projekty BO warto dobrze przemyśleć m.in. pod praktycznym kątem ich utrzymania. Teren przy tym przystanku PKM jest doglądany dwa razy w roku, zatem wymagające rośliny tutaj się nie sprawdzą
Fot. Magdalena Nowicka

 

Przed nami tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego, i pewnie zrodzi się wiele nowych zielonych pomysłów. Informujemy więc, że GZDiZ posiada określony katalog roślin, które sprawdzają się w przestrzeni miejskiej. Co istotne, raczej nie ma możliwości kreowania zieleńca według indywidualnych pomysłów mieszkańców, choć nie wyklucza się takiej współpracy. Ważnym argumentem za tym, aby nasadzenia były trwałe i mało wymagające, czyli wytrzymałe na zmienne warunki atmosferyczne, jest założona przez GZDiZ częstotliwość wykonywania późniejszych zadań pielęgnacyjnych (np. przy przystanku PKM Kiełpinek wykonuje się je tylko dwa razy do roku). GZDiZ skłania się więc, aby nasadzenia były prowadzone w miejscach eksponowanych, atrakcyjnych, licznie uczęszczanych przez mieszkańców. Są też takie lokalizacje, które jeszcze muszą poczekać, np. ul. Andersa - dojazdowa do PKM Jasień, przy której prowadzone są inwestycje, a deweloper, po zakończeniu robót budowlanych, ma obowiązek odtworzyć zieleń.
W zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim wygrały dwa projekty zakładające powstanie nowego niedużego parku połączonego z aleją kwitnących wiśni w okolicy pomiędzy ul. Leszczynową a zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa. W planach jest też poszerzenie parku przy Zielonym Stawie (Gdańskie Przestrzenie Lokalne).

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku