PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Będą nowe przystanie żeglarskie, pomosty i szlaki kajakowe

Będą nowe przystanie żeglarskie, pomosty i szlaki kajakowe
W środę, 27 listopada, podpisano umowy na dofinansowanie wodnych projektów, których łączna wartość wyniesie ponad 34 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na rozwój turystyki wodnej na Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej. Dwie inwestycje będą realizowane w Gdańsku - wsparcie dla gminy miasta wyniosło łącznie 16 mln zł.
Po podpisaniu umowy na dofinansowanie (od lewej): Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego, Alan Aleksandrowicz - zastępca prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska oraz Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego
Po podpisaniu umowy na dofinansowanie (od lewej): Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego, Alan Aleksandrowicz - zastępca prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska oraz Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego
fot. Aleksandra Chalińska / pomorskie.eu

 

Projekty z zakresu rozwoju pomorskich szlaków kajakowych oraz turystyki wodnej realizowane będą m.in. na terenie Gdańska, Redy, Wejherowa czy gmin Potęgowo i Czarna Dąbrówka. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie dokładnie 23 233 928,13 zł. W środę, 27 listopada, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i jego zastępca Wiesław Byczkowski podpisali stosowne umowy z włodarzami miast i gmin oraz podmiotami prywatnymi. 

Projekty prowadzone w Gdańsku:

Górki Zachodnie rozbudowa portu jachtowego

Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej

Obie inwestycje realizowane będą w latach 2019-2021. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 16 mln zł.

Inwestycje realizowane przez Gdańsk wchodzą w skład przedsięwzięcia strategicznego samorządu województwa pomorskiego: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację przedsięwzięć strategicznych i udziela dotacji ze środków unijnych, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład własny jest po stronie pomorskich gmin lub inwestorów prywatnych.

- Dzięki realizacji wielu inwestycji w województwie pomorskim powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska. Nowe przystanie żeglarskie połączą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Chcemy tym samym udostępnić mieszkańcom i turystom dziedzictwo kulturowe i naturalne delty Wisły oraz zatoki - mówi marszałek Struk. 


Przedmiotem pierwszego projektu realizowanego przez miasto Gdańsk jest rozbudowa i przebudowa istniejącego Portu Jachtowego w Górkach Zachodnich dla zwiększenia oferty żeglarskiej w obrębie Wisły Śmiałej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Po realizacji I Etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające, a po zakończeniu II Etapu (realizowanego ze środków własnych beneficjenta) ilość miejsc cumowniczych wzrośnie do 235. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego taka jak: żelbetowe pomosty, nabrzeża, falochron pływający, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe. Wartość inwestycji to prawie 20 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie ponad 12 mln zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2021.

Drugi projekt realizowany przez miasto Gdańsk zakłada budowę przystani żeglarskiej w Sobieszewie na Martwej Wiśle przy ulicy Nadwiślańskiej. Inwestycja przewiduje wykonanie 3 pomostów pływających, tworzących zamknięty port. Projekt zakłada również powstanie dwóch budynków: budynku hangarowego przeznaczonego do trzymania sprzętu żeglarskiego oraz budynku użytkowego przystani z bosmanatem, zabudowanymi toaletami automatycznymi, toaletą, zapleczem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi. Powstanie także infrastruktura towarzysząca, m.in. wiata grillowa oraz sala szkoleniowa. Wartość inwestycji to 5,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 4,1 mln zł. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2021.

 

Z kolei w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe nowe stanice i przystanie zostaną wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno-promocyjne, przenośne sanitariaty, stojaki na rowery oraz lampy solarne. Szlaki zostaną prawidłowo oznakowane, dzięki czemu będą bezpieczniejsze. 

Więcej o tym na pomorskie.eu.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl