PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Agata Grenda - nowa dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wybrana

Agata Grenda - nowa dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wybrana
Agata Grenda obejmie stanowisko dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Funkcję sprawować będzie przez trzy sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 roku. Decyzję podjęli organizatorzy instytucji - województwo pomorskie i gmina miasta Gdańska w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.
Agata Grenda - pełnić będzie funkcję dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego od 1 września 2021, przez trzy kolejne sezony
Agata Grenda - pełnić będzie funkcję dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego od 1 września 2021, przez trzy kolejne sezony
Fot. A. Szenrok

 

Powołanie nowej dyrektorki nastąpi na podstawie zapisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski z dnia 20 lutego 2008 r.

Dyrektor prof. Jerzy Limon czasie trwania ostatniej kadencji planował zatrudnienie Agaty Grendy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. programowych, rekomendował również organizatorom teatru rozważenie jej kandydatury jako przyszłej dyrektor teatru. 

Obecnie, zgodnie z ustawowym wymogiem pozyskania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności instytucji, Prezydent Miasta Gdańska wystąpiła do dwóch organizacji – Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów o zaopiniowanie kandydatury. Program kadencyjny Agaty Grendy – zgodnie z zapisami ww. ustawy – zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku niezwłocznie po powołaniu nowej dyrektor. 

 

Teatr Szekspirowski w Gdańsku
Teatr Szekspirowski w Gdańsku
Fot. Rafał Malko

 

Agata Grenda - biogram

Agata Grenda jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (kierunek filologia polska, specjalizacja dziennikarska) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu.

W swojej karierze pracowała zarówno z przedstawicielami kultury, jak i biznesu. Wykładała na studiach podyplomowych „Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 2004 – 2006 kierowała Impresariatem w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.

Pełniła ważne funkcje dyplomatyczne oraz kierownicze. W latach 2006 – 2011 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015 – 2017 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tegoż Instytutu.

W latach 2011-2015 była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W latach 2017 - 2021 prowadziła firmę Grenda. Produkcja Kultury, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W 2021 roku współpracowała przy prezentacji 31. Edycji Festiwalu Malta jako zastępczyni dyrektora Festiwalu.

Na przestrzeni lat realizowała międzynarodowe i krajowe projekty kulturalne, współpracowała z festiwalami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z programów i fundacji europejskich oraz krajowych.  

Agata Grenda funkcję dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego sprawować będzie przez trzy kolejne sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 roku.

 

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze