• Start
  • Wiadomości
  • Zostań ławnikiem! Wybory uzupełniające na kadencję 2020-2023

Zostań ławnikiem! Wybory uzupełniające na kadencję 2020-2023

Zgłoszenia kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Gdańsku trwają do piątku, 3 kwietnia. W wyborach uzupełniających wybranych zostanie 40 członków sądu reprezentujących społeczeństwo.
( 08.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ławnicy swą funkcję mogą pełnić tylko w jednym sądzie
Ławnicy swą funkcję mogą pełnić tylko w jednym sądzie
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Ławnicy to niezawodowi członkowie składów orzekających. Stanowią czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości zagwarantowany art. 182 Konstytucji. W zakresie orzekania, ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Mogą nimi być obywatele polscy korzystający z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieskazitelnym charakterze, w wieku od 30 do 70 roku życia i są zdolni ze względu na stan zdrowia do pełnienia tej funkcji. Muszą także posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Nie mogą też pełnić tej funkcji w więcej niż w jednym sądzie.

Zgłaszać kandydatów mogą prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Zgłoszenia mogą dokonać także obywatele – co najmniej pięćdziesięciu, mający czynne prawo wyborcze, zamieszkujący stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.


Więcej informacji o tym, jakie dokumenty należy złożyć wraz z kartą zgłoszenia oraz szczegółowe wytyczne znajdują się TUTAJ.