Siedem najwyższych odznaczeń od Miasta. Zobacz, kto otrzymał medale - nasza relacja

Medale są ze szczerego srebra, stanowią wyraz najwyższego uznania Rady Miasta Gdańska dla osiągnięć mieszkańców. W tym roku mamy siedmioro laureatów. W czwartek wieczorem, 2 czerwca, odbyła się specjalna, uroczysta LI sesja Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa. Było dostojnie, chwilami wzruszająco, a także dowcipnie. Nie zabrakło wspaniałej muzyki. Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji wideo.
02.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie dużej grupy osób w zabytkowym wnętrzu. Część osób ubrana jest w stroje radnych Miasta Gdańska, wzorowane na strojach historycznych
Wspólne zdjęcie laureatów z radnymi Miasta Gdańska. Poświęcona wręczeniu medali LI sesja RMG odbyła się w Dworze Artusa - najbardziej reprezentacyjnym i dostojnym z gdańskich gmachów publicznych. W uroczystości uczestniczyli przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, gdańscy posłowie na Sejm RP
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Kto został laureatem gdańskich medali?

W 2022 roku dziewięcioosobowa Kapituła „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)”  zdecydowała o przyznaniu trzech Medali św. Wojciecha - ich laureatami zostały dwie osoby i jedna organizacja:

 • prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
 • Magdalena Renk-Grabowska
 • Stowarzyszenie Arbuz

Zdecydowano także o przyznaniu czterech Medali Księcia Mściwoja II, które otrzymali:

 • dr Anna Strzałkowska
 • Andrzej Szydłowski
 • prof. Janusz Czerwiński
 • inż. arch. Aleksander Ślusarz

ZOBACZ NASZĄ TRANSMISJĘ WIDEO Z UROCZYSTEJ SESJI RMG, NA KTÓREJ WRĘCZONO MEDALE:

Sylwetki tegorocznych laureatów

 • Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Medal św. Wojciecha przyznano za wpływ na rozwój nauki w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także rozwój służby zdrowia, szkolnictwa wyższego i gospodarki, za wpływ na współpracę i integrację środowiska akademickiego oraz zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19.

Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk kieruje Zakładem Biologii Molekularnej Wirusów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Pracę magisterską zrealizowała w zakresie biochemii (1976) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UG. Zajmowała się biologią molekularną bakteriofagów i tej tematyki dotyczył jej doktorat na Wydziale Biologii UG (1982). Stopień dr. hab. uzyskała w 2002 r., a tytuł prof. w 2009.

Wraz z mężem stworzyła nowoczesne laboratorium wirusologii molekularnej na UG, w którym badane są liczne wirusy (alfa-herpeswirusy, zapalenia wątroby typu C, grypy, patogeny zwierzęce, bakulowirus owadzi), retrowirusy i adenowirusy do ekspresji obcych genów i konstrukcji wektorów wirusowych. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Niemczech i Szkocji.

Uzyskała pierwszy grant na UG finansowany przez KE (1998), a w latach 2001-2013 kierowała grupą partnerską w czterech międzynarodowych projektach finansowanych z prestiżowych PR UE, m.in. w konsorcjum HEPACIVAC pracującym nad szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Kierowała wieloma projektami krajowymi finansowanymi przez KBN oraz NCN.

Była gospodarzem światowego zjazdu wirusologicznego w Polsce w 2011 r. 36th International Herpesvirus Workshop, została wybrana na gospodarza największego zjazdu wirusologicznego w Europie European Congress of Virology (Gdańsk, 2023). Z jej inicjatywy powstało w Gdańsku Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi w oparciu o program FNP Międzynarodowe Agendy Badawcze. Jest współzałożycielką European Virus Bioinformatics Center. Jest autorką lub współautorką 55 publikacji. Pełniła funkcje eksperta dla NCN oraz dla KE w konkursach dotyczących wirusologii i szczepionek (Covid-19, 2020 i 2021). Prowadzi wykłady i seminaria z wirusologii molekularnej dla studentów UG. Jest promotorką 12 doktoratów i członkinią Komitetu Biotechnologii PAN.

ZOBACZ FOTOGALERIĘ Z UROCZYSTEGO WRĘCZANIA MEDALI ŚW. WOJCIECHA I KSIĘCIA MŚCIWOJA II: 

 • Magdalena Renk-Grabowska

Medal św. Wojciecha przyznano za zasługi w dziedzinie kultury m.in. za organizowanie wydarzeń artystycznych rozsławiających Gdańsk, jak również reaktywowanie Festiwalu Jazz Jantar oraz podniesienie jego rangi w skali kraju.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 1983 na stałe związana z instytucjami kultury Gdańska. W latach 1983 - 1985 pracowała na stanowisku bibliotekarki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W roku 1984 rozpoczęła współpracę z Dyskusyjnym Klubem Filmowym Żak im. Zbyszka Cybulskiego na zaproszenie jego legendarnego założyciela Lucjana Bokińca. W latach  1986 - 1991 była pracownikiem programowym DKF-u Żak im. Zbyszka Cybulskiego, a od 1990 roku - kierownikiem DKF-u i Kina Studyjnego Żak. Od 1991 kierownik kina Żak. Od 1996 roku Prezes, a potem Dyrektor Klubu Żak. Laureatka Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis, do której została zgłoszona przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej. Trójmiasto” w uznaniu m.in. za starania czynione dla pozyskania nowej siedziby dla Klubu Żak. W 2007 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Gdańska z okazji 50-lecia działalności Klubu (Studentów Wybrzeża) Żak.

Zaangażowanie i kreatywność Magdaleny Renk-Grabowskiej jako dyrektora Klubu Żak, umożliwiła szerokim kręgom publiczności uczestnictwo w kulturze, było szczególnie widoczne w trudnym czasie pandemii, kiedy działalność kulturalna była bardzo ograniczona.

 • Stowarzyszenie Arbuz

Medal św. Wojciecha przyznano za projekty społeczno-artystyczne, które pomagają w inicjowaniu działalności twórczej, wspierają idee edukacji wielokulturowej, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz społeczną i obywatelską aktywizację cudzoziemców.

Stowarzyszenie Arbuz zrzesza artystki i artystów zajmujących się filmem, muzyką, tańcem, dźwiękiem i animacją kultury. Od 2019 roku powstała, za sprawą Honoraty Martin, Emilii Orzechowskiej i Aurory Lubos, grupa tworzy projekty społeczno- artystyczne, które pomagają w inicjowaniu działalności twórczej, wspierają idee edukacji wielokulturowej, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich oraz społeczną i obywatelską aktywizację cudzoziemców. W 2021 roku dzięki wsparciu Miasta Gdańska grupa zorganizowała wystawę Honoraty Martin „Człowiek, który został. Fukushima", inspirowaną historią Naoto Matsumury, który po wybuchu elektrowni atomowej w 2011 r. został w napromieniowanym mieście, by opiekować się porzuconymi zwierzętami. Wystawie towarzyszyło m.in. słuchowisko „Las" Piotra Pawlaka, skoncentrowane wokół kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Kilka miesięcy wcześniej „Arbuz Mobilny Uniwersalny" ruszył do Romów, osób z niepełnosprawnościami, migrantów i uchodźców, by uczyć tworzenia filmów i muzyki. Niektóre z osób, biorących udział w pilotażowej wersji projektu w ośrodkach dla uchodźców we Włoszech, są dziś samodzielnymi artystami.

na zdjęciu dwa srebrne medale to Medal Św. Wojciecha i Medal Księcia Mściwoja II
Tak wyglądają medale św. Wojciecha i medale Księcia Mściwoja II
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 • Dr Anna Strzałkowska

Medal Księcia Mściwoja II przyznano za budowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy w zakresie budowania polityk miejskich, szczególnie w zakresie działań na rzecz praw człowieka i równego traktowania.

Jest magistrem psychologii i socjologii, doktorem nauk o kulturze fizycznej. W latach 2000-2012 wykładowczyni AWFiS w Gdańsku, była też zawodniczką kadry narodowej w piłce ręcznej. Od 2009 adiuntka w Instytucie Socjologii oraz Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, od 2010 w Wyższej Szkole Bankowej współtworzy Studia Podyplomowe z Coachingu, posiada certyfikację ICC i wieloletnie doświadczenie w coachingu menedżerskim. Wykładowczyni akademicka, badaczka społeczna, ekspertka w zakresie równego traktowania, partycypacji społecznej i budowania polityk miejskich. Działaczka na rzecz praw człowieka. Była doradczynią prezydenta Pawła Adamowicza. Facylitowała i koordynowała procesy społeczne, w wyniku których powstał Model Integracji Imigrantów oraz Gdański Model na rzecz Równego Traktowania - pierwsze samorządowe polityki antydyskryminacyjne w Polsce. Współtworzy Klub „Tygodnika Powszechnego” oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado.

 • Andrzej Szydłowski

Medal Księcia Mściwoja II przyznano za promocję Gdańska w Polsce i na świecie poprzez organizowanie inicjatyw typu „Święto Chleba w Gdańsku” lub „Światowy Dzień Chleba”, jak również za działalność charytatywną i wspieranie sportowych drużyn młodzieżowych.

Andrzej Szydłowski należy do jednych z bardziej znanych postaci naszego miasta. Jest związany z sektorem piekarniczo-cukierniczym oraz hotelarskim. Jest właścicielem i biznesmenem rodzinnej firmy „Piekarnia-Cukiernia Andrzej Szydłowski” (firma obchodzi 77-lecie działalności) oraz hoteli: „Szydłowski” w Gdańsku i „Cafe Ferber” w Sopocie. Jest także bardzo aktywnym działaczem społecznym w Gdańsku (dwie kadencje w Radzie Miasta Gdańska, 1990-1998) oraz Cechu Piekarzy i Cukierników, zarówno na poziomie miasta, województwa, kraju, jak i międzynarodowym. Jest inicjatorem, realizatorem i sponsorem wielu bardzo cennych akcji na rzecz mieszkańców, w szczególności w dziedzinie sportu i akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących. Jego działalność i dokonania znacznie wykraczają poza Gdańsk. Był członkiem Europejskiej Komisji Ekonomiczno-Społecznej (Bruksela, 2004-2006), członkiem komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej Cechu Piekarzy i Cukierników na poziomie regionu, województwa, kraju i świata (1986-1990). Był członkiem zarządu, sekretarzem, podstarszym oraz starszym Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku (1978-1993), prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP (1991-2003), wiceprezesem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP w Gdańsku (2001-2005) oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Rzemiosła Polskiego (2001-2005). Był ponadto członkiem Prezydium Światowej Unii Piekarzy i Cukierników (1994-2002) oraz prezydentem Światowej Unii Piekarzy i Cukierników (2002-2004). Jest pomysłodawcą obchodów „Święta Chleba w Gdańsku” (1995) oraz „Światowego Dnia Chleba” na świecie.

 • Prof. Janusz Czerwiński

Medal Księcia Mściwoja II przyznano za wybitne osiągnięcia naukowe, trenerskie i organizacyjne w sporcie, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Specjalista teorii sportu. Były zawodnik piłki ręcznej, reprezentant Polski w piłce ręcznej 11- i 7-osobowej. Reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w „11" w Szwajcarii w 1963 r. podczas których Polska zajęła IV miejsce. Studia w WSWF w Poznaniu ukończył w 1970 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. jako nauczyciel wychowania fizycznego. W 1972 r. został nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Od roku 1956 r. łączy zawodnicze uprawianie koszykówki i piłki ręcznej z pracą, a od roku 1960 r. tylko w piłce ręcznej. Prowadząc zespoły młodzików, juniorów, oraz I ligową drużynę Spójni Gdańsk, 3- krotnie zdobył Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Od 1962 r. współpracuje z ZPRP jako trener juniorów i młodzieżówki. Z reprezentacją młodzieżową osiągnął sukces zdobywając II miejsce w nieoficjalnych mistrzostwach świata rozgrywanych w 1967 r. w Holandii. W tym roku powołany został na stanowisko trenera kadry ZPRP z później olimpijskiej (młodszy trener kadry w grach zespołowych). Pracę z kadrą Polski kontynuował z krótką przerwą do roku 1976, łącząc ją z pracą na WSWF w Gdańsku. W 1973 r. uzyskał najwyższe uprawnienia trenerskie trenera klasy specjalnej (mistrzowskiej). W 1974 r. obronił pracę doktorską w AWF w Poznaniu nt. "Dynamika rozwoju sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej zawodników kadry narodowej w piłce ręcznej mężczyzn".

 • Inż. arch. Aleksander Ślusarz

Medal Księcia Mściwoja II przyznano za zasługi dla gdańskiego i polskiego dziedzictwa historycznego, w tym za ocalenie Wartowni Nr 1 na Westerplatte przed zniszczeniem, poprzez opracowanie nowatorskiej techniki przesunięcia obiektu.

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów pracował przy odbudowie  gdańskich zabytków m.in. kościoła św. Katarzyny (rekonstrukcja sklepień, układanie posadzki itp.), kościoła św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu i innych ważnych dla miasta obiektów. Jako członek Gdańskiej Komisji Ochrony Zabytków PTTK w latach 1966-1967 zaangażował się w ratowanie najcenniejszego obiektu na Westerplatte - Wartowni nr 1. Po uzyskaniu zezwoleń opracował koncepcję przesunięcia, ważącej ponad 400 ton Wartowni, o 78 m - na dzisiejsze miejsce. To właśnie dzięki operacji pod jego kierunkiem ocalono Wartownię przed wysadzeniem w powietrze, co miało nastąpić w ramach generalnej przebudowy półwyspu Westerplatte.

na zdjęciu Agnieszka Owczarczak w niebiesko granatowej garsonce, trzyma w ręce białą kartkę, za nią stoi ogromna drewniana szafa z przeszkleniem, przez które widać leżące w szafie książki, po lewej stoi stolik z dwoma medalami
Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, tegorocznych laureatów medali ogłosiła z kilkudniowym wyprzedzeniem, podczas briefingu, który odbył się we wtorek 31 maja
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Komu przyznawane są gdańskie medale?

Medale św. Wojciecha (S. Adalbertusa) i Księcia Mściwoja II (Mestwina II) Rada Miasta Gdańska ustanowiła w 1996 roku.

Oba medale są honorowymi odznaczeniami przyznawanymi polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom za wybitne zasługi na rzecz miasta. Wykonane w srebrze medale otrzymują ci, których działania przyczyniły się do rozsławienia imienia Gdańska zarówno w regionie, kraju, jak i na świecie. Kapituła nagradza osoby, które podejmują publicznie pożyteczne inicjatywy. Medale przyznawane są za wyróżniającą się pracę bądź zainteresowania, wyrastające ponad przeciętność. Działania dostrzegane i nagradzane przez Kapitułę dotyczą wszystkich dziedzin życia: kultury, nauki, służby zdrowia, gospodarki.

Dodatkowo Medal św. Wojciecha jest wyróżnieniem za pracę na rzecz współpracy i pojednania między narodami oraz wyjątkowe przedsięwzięcia na rzecz tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii.

Dotychczas nagrodzonych zostało medalem św. Wojciecha 79 laureatów, a medalem Księcia Mściwoja II – 134.

Kapituła Nagrody

Medale przyznane zostały przez dziewięcioosobową Kapitułę, w której zasiadają:

 • prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt - naukowiec, polityk (były senator RP, minister edukacji), działacz społeczny,
 • Agnieszka Owczarczak - działaczka samorządowa i przedsiębiorczyni, Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska VIII kadencji,
 • Andrzej Januszajtis - docent, fizyk, popularyzator historii Gdańska, autor wielu publikacji o Gdańsku,
 • Dorota Kolak - aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, nauczycielka akademicka,
 • Barbara Szczepuła-Ponikowska - dziennikarka, reportażystka, felietonistka, pisarka-autorka książek związanych z Gdańskiem,
 • Jan Zarębski - polityk, przedsiębiorca, w latach 1999-2002 marszałek województwa pomorskiego,
 • Anna Czekanowicz-Drążewska - poetka, prozaiczka, dramaturżka, tłumaczka,
 • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, antropolog, historyk, popularyzator kultury kaszubskiej,
 • Bogusław Kaczmarek - piłkarz, trener piłkarski, komentator telewizyjny.

ZOBACZ TRANSMISJĘ Z BRIEFINGU PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA GDAŃSKA AGNIESZKI OWCZARCZAK, POŚWIĘCONEGO LAUREATOM MEDALI ŚW. WOJCIECHA I KSIĘCIA MŚCIWOJA II

TV

Historyczne dzwony powróciły do Gdańska