• Start
  • Wiadomości
  • Zmiana w organizacji ruchu na Trakcie św. Wojciecha. MAPA i FILM Z DRONA

Zmiana w organizacji ruchu na Trakcie św. Wojciecha. MAPA i FILM Z DRONA

W związku ze stanem pandemii i zmniejszeniem natężenia ruchu, we wtorek, 7 kwietnia, o godz. 13:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu na Trakcie św. Wojciecha, gdzie dotychczas obowiązywał układ zmienny 2+1.
06.04.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Trakt św. Wojciecha - widok w stronę Pruszcza Gdańskiego
Trakt św. Wojciecha - widok w stronę Pruszcza Gdańskiego
fot. DRMG

 

Zgodnie z nową organizacją ruchu w rejonie Wiaduktu Biskupia Górka przez całą dobę funkcjonował będzie układ 1+1. Taka organizacja obowiązywać będzie do odwołania - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. 

MAPA (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

wiadukt 2.04 mala

 

Jak przebiega budowa wiaduktu  

Na początku 2020 roku zakończyła się rozbiórka starego obiektu w ciągu Traktu św. Wojciecha i natychmiast rozpoczęto prace związane z budową drugiej, nowej nitki wiaduktu nad torami kolejowymi. W marcu zabetonowano pierwsze korpusy wiaduktu i estakady, co pozwoliło rozpocząć montaż stalowej konstrukcji obiektu.

Montaż konstrukcji stalowej budowanej obecnie drugiej nitki wiaduktu ma potrwać co najmniej trzy miesiące. Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa, jest to termin orientacyjny. Jeśli zostanie utrzymane obecne tempo prac, wszystkie elementy konstrukcji powinny zostać zamontowane do końca czerwca.

Z uwagi na znajdujące się pod budowanym obiektem torowisko, prace montażowe będą wykonywane głównie w nocy przy wyłączonej trakcji kolejowej. Przejezdność na drugiej nitce wiaduktu będzie zapewniona w IV kwartale 2020 roku.

Budowa parkingu kubaturowego

Jednocześnie z realizacją wiaduktu trwa budowa parkingu kubaturowego na ponad 380 pojazdów. Każdego dnia montowane są kolejne elementy konstrukcji obiektu. Ponadto budowany jest most nad Kanałem Radunia i nasyp drogowy dla drugiej nitki wiaduktu.

Pod koniec lutego podpisano aneks wydłużający termin zakończenia budowy parkingu. Zgodnie z dokumentem inwestycja zakończy się w czerwcu 2021. Przedłużenie terminu wynika z odkrytego na terenie budowy w kwietniu 2018 r. reliktu architektonicznego w postaci Bastionu Wiebego. W porozumieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku zabezpieczono pozostałości po bastionie. Sytuacja wymusiła jednak opracowanie zupełnie nowej dokumentacji projektowej dla parkingu i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, co negatywnie wpłynęło na czas realizacji zadania i wygenerowało dodatkowe koszty. Łączny koszt budowy wiaduktu i parkingu wynosi ok. 163 mln złotych.


Głównym Wykonawcą Wiaduktu Biskupia Górka jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa: IV. Infrastruktura drogowa dla miast, działanie: 4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

 

FILM Z DRONA

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów