• Start
 • Wiadomości
 • Zmiana organizacji ruchu i modernizacja sygnalizacji świetlnej na 9 skrzyżowaniach

Zmiana organizacji ruchu i modernizacja sygnalizacji świetlnej na 9 skrzyżowaniach

Do końca listopada zmieni się organizacja ruchu na 9 skrzyżowaniach w ważnych komunikacyjnie lokalizacjach Gdańska. Będzie bezpieczniej dla pieszych oraz kierowców, na zmianach zyskają też pasażerowie komunikacji miejskiej. Na wybranych skrzyżowaniach zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna.
13.10.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na dziewięciu skrzyżowaniach będzie bezpieczniej dla pieszych oraz kierowców, na zmianach zyskają też pasażerowie komunikacji miejskiej
Na dziewięciu skrzyżowaniach będzie bezpieczniej dla pieszych oraz kierowców, na zmianach zyskają też pasażerowie komunikacji miejskiej
GZDiZ

 

Zmiany wprowadzone zostaną w następujących lokalizacjach:

 • Skrzyżowanie ulic Czarny Dwór – Obrońców Wybrzeża
 • Skrzyżowanie ulic Sikorskiego – Dragana
 • Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina – Piecewska – Dobrowolskiego
 • Skrzyżowanie ulic: al. Grunwaldzka – Wojska Polskiego – Braci Lewoniewskich
 • Węzeł Groddecka
 • Al. Hallera – przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym „Reja”
 • Ul. Pomorska – przejście dla pieszych
 • Skrzyżowanie ul. Żołnierzy Wyklętych i Srebrniki
 • Skrzyżowanie ulic Bulońska – Budapesztańska – Powstania Listopadowego

Lokalizacje, gdzie zmieni się organizacja ruchu zostały wybrane na podstawie konsultacji pomiędzy Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Zarządem Transportu Miejskiej w Gdańsku, spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje oraz Policją. Zmiany poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego, dzięki rozwiązaniom zwiększającym ochronę pieszych i rowerzystów. Ponadto jednym z kryteriów opracowania nowych projektów było skrócenie czasu przejazdu autobusów i tramwajów.

Skrzyżowanie ulic Jaśkowa Dolina – Piecewska – Dobrowolskiego

Spośród wszystkich projektowanych zmian największe zajdą na skrzyżowaniu ulic Jaśkowa Dolina – Piecewska – Dobrowolskiego. Obecnie dwa pasy na fragmencie ul. Piecewskiej w kierunku ul. Trzy Lipy są jednokierunkowe. Po zmianach na tym fragmencie tylko jeden z pasów umożliwi jazdę w stronę ul. Trzy Lipy, natomiast drugi pas przeznaczony będzie wyłącznie dla autobusów jadących w kierunku ul. Jaśkowa Dolina. Tym samym pojazdy komunikacji miejskiej nie będą musiały tracić czasu objeżdżając osiedlowy parking.

Do przeprowadzenia tych zmian konieczne będzie wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz korekta sygnalizacji świetlnej. Dzięki czujnikom i łączności radiowej oraz pętlom indukcyjnym sygnalizatory wykryją zbliżający się autobus i dostosują wyświetlanie poszczególnych świateł.

Węzeł Groddecka

Zauważalne zmiany zajdą również na Węźle Groddecka - na skrzyżowaniu ul. 3 Maja oraz al. Armii Krajowej. Obecnie skręt w prawo z al. Armii Krajowej w ul. 3 Maja możliwy jest z dwóch pasów. Po wprowadzeniu zmian taki manewr będzie można wykonać tylko z prawego skrajnego pasa. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wydłużenie zielonego światła dla pieszych przechodzących przez ul. 3 Maja, co poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Także tutaj niezbędne będzie ustawienie nowych znaków pionowych i wymalowanie poziomych oraz przeniesienie sygnalizatorów świetlnych i wgranie nowego oprogramowania.

Dodatkowe sygnalizatory na skrzyżowaniach

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu dodatkowe sygnalizatory świetlne trafią na skrzyżowanie al. Grunwaldzkiej, ul. Wojska Polskiej i ul. Braci Lewoniewskich oraz na skrzyżowanie al. Żołnierzy Wyklętych z ul. Srebrniki. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Czarny Dwór i Obrońców Wybrzeża pojawi się sygnalizator ostrzegawczy z migającym piktogramem pieszego.

Zmiany także na torowiskach

Kolejne zmiany poprawią bezpieczeństwo na skrzyżowaniach, przez które przebiegają torowiska tramwajowe. Tak będzie na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego oraz Dragana i na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej – Budapesztańskiej – Powstania Listopadowego, a także na przejściach dla pieszych przez torowiska na ul. Pomorskiej oraz al. Hallera przy przystanku tramwajowym „Reja”. Zainstalowane zostaną tam sygnalizatory ostrzegawcze dla pieszych z migającym piktogramem tramwaju. Uzupełnią one istniejące tam sygnalizatory dźwiękowe z komunikatem „Uwaga! Tramwaj”. Dodatkowo pojawią się tam również sygnalizatory ostrzegawcze z migającym piktogramem pieszego, które z kolei zwrócą uwagę motorniczych na możliwość pojawienia się na torowisku pieszych.

Nie tylko nowe sygnalizatory

Realizacja uzgodnionych projektów będzie wymagała modernizacji sygnalizacji świetlnej w każdej z 9 lokalizacji. Nie ogranicza się ona jednak wyłącznie do ustawienia nowych sygnalizatorów, a zakłada m.in. budowę lub przebudowę istniejącej kanalizacji kablowej z poprowadzeniem nowych kabli, montaż nowych masztów wraz z pokryciem ich powłoką antygraffiti, czy wykonanie pętli indukcyjnych. Ponadto zmodyfikowane zostanie oprogramowanie sterowników, obsługujących programy wyświetlania poszczególnych świateł i sygnałów dźwiękowych. Tam, gdzie jest to konieczne zamontowane zostaną czujniki trakcyjne. W wybranych lokalizacjach zdemontowane zostaną także przyciski dla pieszych na przejściach. Po zakończeniu prac odtworzona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników oraz zieleń na trawnikach.

Prace modernizacyjne sygnalizacji świetlnej rozpoczną się około 15 października i według planów potrwają do końca listopada. Wpływ na realizację tych etapów, gdzie konieczna jest zmiana oznakowania poziomego, będą miały warunki atmosferyczne.

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy