• Start
  • Wiadomości
  • Zielona Wyzwolenia. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji tzw. Zielonej Wyzwolenia

Rok mają potrwać prace projektowe nad opracowaniem koncepcji tzw. Zielonej Wyzwolenia w Nowym Porcie. Celem opracowania koncepcji jest przekształcenie ulicy Wyzwolenia w zielony bulwar. Koncepcja ma powstać do końca listopada 2023 roku.
( 28.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ulica Wyzwolenia ma zamienić się w zielony bulwar
Ulica Wyzwolenia ma zamienić się w zielony bulwar
DRMG

Ulica Wyzwolenia - główna arteria Nowego Portu 

Obecnie ulica Wyzwolenia stanowi jedną z głównych arterii komunikacyjnych Nowego Portu. W przyszłości sytuacja ma ulec zmianie, a ul. Wyzwolenia ma zyskać cechy zazielenionego bulwaru. Pierwszym ku temu krokiem będzie opracowanie wariantowej koncepcji dla tzw. Zielonej Wyzwolenia.

Projekt dla trzech wariantów

Celem jest przygotowanie wariantowej koncepcji projektowej dla przynajmniej trzech wariantów z możliwością etapowania inwestycji. W ramach koncepcji zostanie opracowany kompleksowy, szacunkowy koszt dla wszystkich wariantów, z podziałem na etapy realizacji. Oprócz tego opracowanie będzie zawierało m.in. prognozy ruchu, warianty nasadzeń i zagospodarowania zieleni, a także warianty przebudowy skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Marynarki Polskiej.

Efektem zmian ma być przekształcenie ulicy, dostosowanie do standardów tzw. zielonego bulwaru o wysokich walorach estetycznych oraz zapewniający bezpieczną komunikację, spełniających potrzeby wszystkich mieszkańców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami.

Koncepcja ma powstać do końca listopada 2023 r. Umowę podpisano z biurem Nevora Sp. z o.o. Koszt opracowania to ok. 252 tys. złotych.