• Start
 • Wiadomości
 • Rekrutacja do nowej kadencji Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek

Zgłoś się, możesz pomóc! Rekrutacja do nowej kadencji Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek trwa do 19 grudnia

Dobiega końca III kadencja Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek, która jest organem konsultacyjno-doradczym przy prezydencie Gdańska. W związku z tym trwa rekrutacja do IV kadencji. Aplikować mogą osoby z doświadczeniem migracji, które mieszkają w Gdańsku i swobodnie posługują się językiem polskim. Termin zgłoszeń został przesunięty do 19 grudnia.
21.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grupa kilku osób siedzi w pomieszczeniu biurowym, przy białym stole. Dyskutują
Kadencja trwa trzy lata. To żmudna praca, wymagająca czasu i zaangażowania - po to, by życie nowych mieszkańców Gdańska, przybyłych z zagranicy, było łatwiejsze. Nz. jedno ze spotkań Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek
Rlil/Gdańska Rada Imigrantów i Imigrantek

Prezydent Gdańska zaprasza

W Radzie Imigrantów i Imigrantek IV kadencji (na lata 2023-2025) może zasiadać 16 osób. Termin zgłaszania się został przedłużony z 30 listopada do 19 grudnia. Aplikacje (list motywacyjny oraz skan rekomendacji) należy przesłać do Hanny Kuligowskiej na adres mailowy: hanna.kuligowska@gdansk.gda.pl

- Drogie Imigrantki, drodzy Imigranci - zachęca Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Zapraszam Was do aplikowania do Gdańskiej Rady Imigrantek i Imigrantów. To miejsce dla tych, którzy doświadczyli migracji, niezależnie od tego, skąd pochodzą i właśnie w Gdańsku znaleźli miejsce, w którym obecnie żyją i współtworzą naszą wspólnotę. To już czwarta kadencja pracy społecznej, przez trzy kolejne lata. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, jak imigranci mają się w naszym mieście, zapraszam do kandydowania. Jedyny wymóg to sprawne posługiwanie się językiem polskim i doświadczenie imigranckie.

Gdańscy imigranci gotowi do pomocy - poznaj Radę Imigrantów i Imigrantek

Na czym polega praca w Radzie?

Rada Imigrantów i Imigrantek jest organem konsultacyjno-doradczym przy prezydencie Gdańska i została powołana w ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów. Do zadań Rady należy:

 • doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zadań określonych w Modelu;
 • wspieranie działań i inicjatyw, które służą integracji, zgodnie z normami i wartościami zawartymi w gdańskim Modelu Integracji Imigrantów oraz uczestnictwo we wdrażaniu Modelu,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką integracji i migracji;
 • wyrażanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sytuacji imigrantów lub mogących mieć na nią wpływ;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat Modelu.

Członkowie Rady spotykać się będą raz w miesiącu na cyklicznych posiedzeniach. Dodatkowe spotkania mogą być związane z konkretnymi, ustalonymi wspólnie przez Radę, działaniami lub w związku z odbywaniem dyżurów. Praca w Radzie nie jest odpłatna, ale społeczna. Kadencja Rady potrwa do 2025 roku.

Rekrutacja - jakie obowiązują zasady?

Zgłoszenia możliwe są do 19 grudnia. Do aplikowania zapraszamy osoby z doświadczeniem migracji, które:

 • mieszkają w Gdańsku
 • znają język polski na poziomie umożliwiającym swobodną rozmowę, wypowiadanie się i rozumienie tekstu czytanego
 • nie wykonują działalności odpłatnej na rzecz cudzoziemców
 • orientują się w działaniach integracyjnych, prowadzonych przez różne instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Gdańska
 • zapoznały się z Modelem Integracji Imigrantów.

Aplikacja - co powinna zawierać

 1. List motywacyjny w języku polskim, w którym muszą się znaleźć:
 • imię i nazwisko wraz z adresem e-mail do kontaktu
 • informacje o okresie zamieszkania w Gdańsku
 • uzasadnienie chęci uczestnictwa w Radzie Imigrantów i Imigrantek
 • opis doświadczenia związanego z migracją
 • opis dotychczasowej działalności zawodowej i zaangażowania w działania społeczne na rzecz integracji lub udokumentowane doświadczenie
 • wskazanie obszaru zainteresowań, który dotyczy obszaru opisanego w Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek oraz uzasadnienie swojego wyboru.
 1. Rekomendacje od organizacji bądź instytucji potwierdzające aktywne zaangażowanie w działania społeczne na rzecz integracji (np. instytucje edukacyjne; domy i kluby sąsiedzkie; NGO; inne instytucje społeczne. Rekomendacje mogą pochodzić także od dotychczasowych członków Rady Imigrantów i Imigrantek). Rekomendacje muszą zawierać dane kontaktowe do organizacji lub osób wydających w celu umożliwienia weryfikacji zawartych w nich informacji.

Osoby uczestniczące w rekrutacji, które dostarczą pełną dokumentację i spełnią wszystkie wymogi formalne, zostaną zarekomendowane prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, która podejmie decyzję o składzie IV kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek.

UWAGA! W liście motywacyjnym należy zamieścić poniższą informację:

„W zakresie przedstawionych rekomendacji udzielam zgody gminie miasta Gdańska - Prezydentowi Miasta Gdańska, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tychże rekomendacjach. W razie przyjęcia do IV kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek, wyrażam zgodę na publikację moich danych (imienia i nazwiska) w dokumentach tworzonych na potrzeby powołania i działalności Rady Imigrantów i Imigrantek oraz wdrażania Modelu Integracji Imigrantów, a także na upublicznianie mojego wizerunku w związku z udziałem w spotkaniach i wydarzeniach związanych z moim uczestnictwem w IV kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek.”

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku