• Start
  • Wiadomości
  • Zgłoś drzewo na pomnik przyrody - ratujmy drzewa dla przyszłych pokoleń!

Zgłoś drzewo na pomnik przyrody - ratujmy drzewa dla przyszłych pokoleń!

Prezydent Paweł Adamowicz i Klub Radnych PO gdańskiej Rady Miasta zapraszają mieszkańców do zgłaszania magistratowi cennych i wartych ochrony drzew, które miasto mogłoby otoczyć opieką i uratować - drzewa będącego pomnikiem przyrody nie można wyciąć!
27.04.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od czwartku, 27 kwietnia, Gdańsk ma nowy pomnik przyrody: stuletnią topolę przy stadionie GOS na Chełmie. W uroczystości uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych nr 21 i 47, a także wicprezydent Gdańska Wiesław Bielawski i radny Piotr Borawski (przewodniczący klubu PO w RMG)

Stąd inicjatywa, by mieszkańcy zgłaszali do gdańskiego magistratu drzewa, które – po weryfikacji przez Wydział Środowiska i uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku – przedłożone zostałyby Radzie Miasta, która może ustanowić je pomnikami przyrody. W ten sposób można znacząco zwiększyć liczbę chronionych drzew, którym nie groziłaby wycinka, a które wzbogacałyby ekosystem zieleni naszego miasta. Po ustanowieniu drzewa pomnikiem, to miasto wykonuje zabiegi konserwatorskie i przeprowadza prace pielęgnacyjne - opiekuje się danym drzewem.

- Do tej pory drzewa zostawały pomnikami przyrody raz, dwa razy w roku. To o wiele za mało! Tę liczbę trzeba zwiększyć, a udać się to może dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy będą Wydziałowi Środowiska wskazywać drzewa warte ochrony - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Gdańszczanie najlepiej wiedzą, które drzewa w ich otoczeniu warto zachować i wierzę, że zgłoszeń będzie wiele. Wydział Środowiska jest na to przygotowany i czeka na wnioski. Wspólnie z mieszkańcami i radnymi naszego miasta, możemy uratować drzewa dla przyszłych pokoleń!

- Dzięki podejmowanym uchwałom będziemy mogli ochronić wartościowe drzewa, które wskażą mieszkańcy - podkreśla Piotr Borawski przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Gdańska i jeden z pomysłodawców projektu. - W ten sposób przyczynimy się lokalnie do naprawy tego, co na szczeblu centralnym zostało wprowadzone przez rząd oraz Sejm zdominowany przez PiS.
 

Taki okaz topoli białej to wielka rzadkość - 4,5 m w obwodzie, 31 m wysokości. Zdecydowanie zasługuje na tę tabliczkę

Obecnie na terenie administracyjnym Gdańska mamy 161 pomników przyrody, wśród których są: 121 pojedyncze drzewa różnych gatunków, 1 aleja drzew (Aleja Lipowa); 28 grup drzew; 9 głazów narzutowych oraz 2 pomniki powierzchniowe.

- Po wprowadzeniu „lex Szyszko” wzrosła liczba wycinek, których nikt tak naprawdę nie monitoruje, bo wycinający przeważnie nie musi wycinki nawet zgłaszać. Stąd pomysł, by prawnie chronić drzewa, ustanawiając je pomnikami przyrody. Oczywiście nie każde drzewo może takim pomnikiem zostać, jednak zgłaszajmy wszystkie, które uznamy za cenne i unikatowe - mówi Maciej Lorek dyrektor Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu. - Poddamy je procesowi weryfikacji, czyli m.in. ustalimy i skontaktujemy się z właścicielem terenu, zasięgniemy opinii innych wydziałów i jednostek miejskich. Po pozytywnej weryfikacji przedłożymy projekt uchwały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Po pozytywnej decyzji RDOŚ, przekażmy wniosek Radzie Miasta w formie uchwały. Cały proces będzie trwał maksymalnie sześć miesięcy.

Zgłaszamy przez formularz na stronie internetowej

Zgłoszenia może dokonać każdy – zarówno osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafia czy urząd. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej poprzez stronę www.gdansk.pl/pomnikprzyrody

W treści zgłoszenia należy podać:
- gatunek drzewa;
- obwód drzewa zmierzonego na wysokości 130 cm;
- opis drzewa wraz z uzasadnieniem nadania mu statusu pomnika przyrody;
- lokalizację drzewa – w przypadku terenu miasta należy podać ulicę i numer; w przypadku terenów leśnych nazwę nadleśnictwa, leśnictwa, numer oddziału i pododdziału;
- szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym drzewem.
 

Stanisław Biskup, przewodnik miejski - jeden z inicjtorów nadania statusu pomnika przyrody topoli, która rośnie na Chełmie

Jakie drzewa warto zgłaszać?

W szczególności te, które wyróżniają się rozmiarem spośród innych okazów, są z gatunków rzadko występujących w skali lokalnej lub mają unikatową wartość przyrodniczą, naukową czy historyczną. Największą szansę uzyskania ochrony mają drzewa wyróżniające się rozmiarem spośród innych okazów rosnących na terenie Gminy Miasta Gdańska. Obwód drzewa powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku (tabela poniżej).

 

Gatunek drzewa

Obwody kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące w lasach

Obwody kwalifikujące na pomnik przyrody - poza lasami

bez czarny, bez koralowy, cyprysiki, jarząb szwedzki, żywotniki

-

100

brzoza brodawkowata

220

200

brzoza omszona

190

200

buk zwyczajny

310

300

choina, orzech

-

200

czeremcha, czereśnia, głóg

100

-

dąb bezszypułkowy, lipy

310

300

dąb czerwony, kasztanowiec, platan, robinia akacjowa, wierzba pięciopręcikowa

-

300

dąb szypułkowy

380

300

grab

200

200

grusza

160

200

iglicznia

-

275

jabłoń

100

200

jałowiec

-

75

jarząb pospolity

160

100

jesion

250

250

jodła, modrzew

310

250

klon jawor

250

225

klon polny

160

225

klon zwyczajny

220

225

klony inne, leszczyna turecka, perełkowiec (szupin)

-

250

magnolia, miłorząb, sosna limba, tulipanowiec

-

150

olsza czarna, olsza szara

-

225

sosna czarna, sosna wejmutka

-

275

sosna zwyczajna

310

-

świerk

310

275

topola biała, topola czarna i podobne

380

400

topola osika

220

200

wierzba biała i krucha, wierzba iwa

310

300

wiąz górski, wiąz szypułkowy, wiąz polny

220

225


Dopuszczalne są również drzewa o mniejszych obwodach – w przypadku gatunków rzadko występujących w skali lokalnej lub stanowiących siedliska roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową lub drzew o unikatowej wartości przyrodniczej, szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej czy krajobrazowej.

Jak wygląda proces weryfikacji?

Urząd Miejski w Gdańsku - Wydział Środowiska dokonuje ustalenia właściciela/zarządcy działki, na której rośnie drzewo. Następnie:
- przygotowanie dokumentacji: przesłanie informacji do właściciela/zarządcy o zgłoszeniu drzewa do ustanowienia pomnikiem przyrody; zebranie opinii, m in. od Biura Rozwoju Gdańska, Wydziału Urbanistyki i Architektury; wystąpienie o zgodę do właściciela/zarządcy działki;
- przeprowadzenie oględzin w terenie - ocena wizualna drzewa;
- po zebraniu dokumentacji i wstępnym potwierdzeniu przez przedstawicieli Wydziału Środowiska zasadności ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody - zlecenie ekspertyzy dendrologicznej określającej m. in.: stan zdrowotno-techniczny drzewa; dokładne pomiary drzewa (wysokość, obwód pnia, rozpiętość korony); przesłanki do objęcia drzewa ochroną pomnikową; zalecenia dot. czynnej ochrony drzewa;
- przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
- przesłanie projektu uchwały do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku;
- po zapoznaniu się z projektem uchwały przez Prezydenta Miasta Gdańska i uzgodnieniu go z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku - przekazanie projektu uchwały do Biura Rady Miasta Gdańska.

W przypadku, gdy zachodzą przesłanki do odrzucenia zgłoszenia - odstąpienie od procedury ustanowienia pomnika przyrody i poinformowanie zgłaszającego.
 

Zgłoś drzewo na pomnik przyrodyTV

Budowa basenu we Wrzeszczu jeszcze w tym roku