• Start
  • Wiadomości
  • Spacerem lub rowerem z parku Reagana na plażę. Popularna ścieżka zmodernizowana

Spacerem lub rowerem z parku Reagana na plażę. Popularna ścieżka zmodernizowana

Potrzebę odnowienia popularnego ciągu spacerowego na trasie ul. Olsztyńska - ul. Meissnera - al. Jana Pawła II - ul. Jelitkowski Dwór zgłosili sami mieszkańcy, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Projekt wygrał w głosowaniu, właśnie zakończyła się realizacja pierwszego etapu prac.
20.12.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ten ciąg spacerowy pełni dla mieszkańców Zaspy i Przymorza dwie istotne funkcje komunikacyjne
Ten ciąg spacerowy pełni dla mieszkańców Zaspy i Przymorza dwie istotne funkcje komunikacyjne
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Ten ciąg spacerowy pełni dla mieszkańców Zaspy i Przymorza dwie istotne funkcje komunikacyjne. Po pierwsze - jest to główna trasa pieszych łącząca nadmorski park im. Reagana i plażę z osiedlami mieszkaniowymi, a po drugie - dla wielu dzieci i młodzieży stanowi główną drogę dojścia do pobliskiej szkoły przy ul. Meissnera 9.

Zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego zakładał remont odcinka chodnika o długości około 700 metrów, połączony z przekształceniem drogi w ciąg pieszo-rowerowy i wykonaniem nowej jednolitej nawierzchni. W ramach inwestycji zamontowano także latarnie, by bezpieczniej można było korzystać z tego ciągu także po zmierzchu, pojawiły się też elementy tzw. małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. W pierwszym, zrealizowanym właśnie etapie został wykonany ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Jelitkowski Dwór do osiedla Trzy Żagle. Ma on długość 315 m i szerokość 3,5 m.
W ramach zadania wycięto też część zieleni i wykonano nasadzenia zastępcze. Odtworzono istniejące trawniki. Usunięto uszkodzone bądź zniszczone elementy małej architektury oraz dotychczasowego oświetlenia.

Wykonawcą prac była spółka PBH Jumar. Prowadzono je od sierpnia do grudnia br.
Koszt inwestycji wyniósł około 290 tys. zł.

 

W ramach inwestycji zamontowano m.in. nowe ławki i kosze na śmieci
W ramach inwestycji zamontowano m.in. nowe ławki i kosze na śmieci
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska