• Start
  • Wiadomości
  • Zamknięcie ul. Jasieńskiej? Wielkie “za” i wielkie “przeciw” na Jasieniu

Zamknięcie ul. Jasieńskiej? Wielkie “za” i wielkie “przeciw” na Jasieniu

Mieszkańcy starszej części Jasienia chcieliby, żeby ul. Jasieńska została zamknięta i by tak jak za dawnych lat była ulicą ślepą, niedostępną dla pojazdów jadących od strony ul. Myśliwskiej. - To kuriozalny pomysł - ripostują ich sąsiedzi z osiedla Wróbla Staw. - Ruch na tej ulicy ma charakter wyłącznie lokalny.
20.12.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ul. Jasieńska - póki co jednokierunkowa od Myśliwskiej do Zwierzynieckiej

Temat organizacji ruchu na ul. Jasieńskiej od lat budzi emocje po dwóch stronach dzielnicy. Mieszkańcy najstarszej części Jasienia, których domy stoją przy tej ulicy i sąsiadujących z nią uliczkach Łowców, Szczytników i in. nie są zadowoleni z tego, że ich sąsiedzi z nowszej części dzielnicy i z osiedli przy ul. Myśliwskiej traktują tę kameralną niegdyś drogę jako drogę tranzytową. Uważają, że przez to nie jest ona bezpieczna. Dla mieszkańców nowych domów jest to po prostu dogodny dojazd, z którego korzystają odwożąc dzieci do szkół i przedszkola przy ul. Stolema, dojeżdżają tędy także do ul. Pólnicy i dalej na Kartuską, ponieważ Jasieńska stanowi szybszą alternatywę dla pobliskiej “obwodowej” ul. Gronostajowej.


Natężenie ruchu spadło, ale to za mało

Obecna organizacja ruchu na ul. Jasieńskiej funkcjonuje od końca 2015 r., kiedy to na odcinku od ul. Rysiej do Zwierzynieckiej został wprowadzony jeden kierunek ruchu (w stronę Zwierzynieckiej). Na tym odcinku wyodrębniono wówczas także przestrzeń dla pieszych - “chodnik” odmalowano na jezdni, wyznaczono go dodatkowo za pomocą słupków.

Jak pokazały pomiary ruchu drogowego przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przed i po wprowadzeniu nowej organizacji, dobowe natężenie ruchu pojazdów spadło z 2300 do 800 (między skrzyżowaniami z Rysią i Zwierzyniecką), na odcinku od Zwierzynieckiej do Pólnicy zaś, obniżyło się z 1050 do 650 samochodów.

Ruch przeniósł się na ul. Gronostajową, gdzie jego natężenie wzrosło w opisywanym przedziale czasu z 6300 do ponad 9,5 tys. pojazdów na dobę. 


Na mapie niebieskim kolorem zaznaczono sporną ul. Jasieńską


Mimo ewidentnego spadku ruchu samochodów, mieszkańcy “starego” Jasienia uważają, że nie rozwiązało to problemu bezpieczeństwa na ul. Jasieńskiej. Dlatego tutejsza rada dzielnicy zorganizowała spotkanie z mieszkańcami, na które zaprosiła Tomasza Wawrzonka - miejskiego inżyniera ruchu w Gdańsku, przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska i straży miejskiej.

Odbyło się ono 30 listopada i zgromadziło ok. 50 zainteresowanych.

- Teraz, kiedy droga jest jednokierunkowa samochodów oczywiście jest mniej, ale za to kierowcy jeżdżą tędy znacznie szybciej niż wcześniej - uważa Janusz Dąbrowski, mieszkający przy ul. Jasieńskiej. - Mało kto przestrzega tu ograniczeń prędkości obowiązującej w strefie zamieszkania. Jasieńska stała się szybką alternatywą na czas korków, nie tylko dla osób mieszkających w rejonie ul. Myśliwskiej, ale także dla wracających z pracy do tej części Jasienia.

- Sąsiedzi nieraz jeżdżą tą ulicą pod prąd, co jest bardzo niebezpiecznie. Moim zdaniem obowiązujące teraz rozwiązanie jest dobre, ale powinno tu stanąć więcej słupków odgradzających strefę dla pieszych, jeden na 100 metrów to za mało, potrzeba też więcej spowalniaczy ruchu - dodała jedna z uczestniczek spotkania.


Podczas spotkania z mieszkańcami Jasienia propozycje zmian w organizacji ruchu przedstawiał Tomasz Wawrzonek, miejski inżynier ruchu w Gdańsku

Nowy chodnik i dłuższa jednokierunkowa

Dodatkowym wątkiem w dyskusji była sprawa realizacji jednego z projektów z Budżetu Obywatelskiego`2018 (w głosowaniu zajął drugie miejsce na Jasieniu), który zakłada wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Jasieńskiej między Zwierzyniecką a Łowców. Pas drogowy w tym miejscu ma szerokość (5,5 m) i żeby zrealizować projekt trzeba “zabrać” 1,5 metra jezdni na poczet chodnika. To oznaczałoby, że również i na tym odcinku Jasieńska musiałaby stać się drogą jednokierunkową.

- Nie ma innej opcji wytyczenia chodnika, ponieważ granica działki gminnej biegnie dokładnie po krawężniku obecnej drogi - wyjaśniał Tomasz Wawrzonek. - Jest to zresztą problem typowy dla Jasienia, działki należące do miasta są tu bardzo wąskie.

Ten pomysł z kolei nie podoba się zwłaszcza mieszkańcom ulic: Łowców, Kuszników, Włóczników i innych tutejszych “starych” uliczek, którzy uważają, że przedłużona jednokierunkowość Jasieńskiej utrudni im życie.

- Po tych zmianach i odcięciu możliwości cofnięcia się do Zwierzynieckiej, dojazd do Kartuskiej obciąży nasze uliczki. Są zbyt wąskie na to, by przyjąć większy ruch pojazdów - mówili mieszkańcy.

- Na pewno będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat z wnioskodawcą projektu - zapewnił protestujących Tomasz Wawrzonek i przypomniał, że w 2018 r. miasto planuje dwie inwestycje drogowe, które mogą mieć duży wpływ na ograniczenie ruchu pojazdów w obrębie “starego” Jasienia.

Po pierwsze chodzi o ul. Nową Bulońską, która połączyć ma obecną Bulońską na Pieckach - Migowie z ul. Jabłoniową.

- Sądzimy, że duża część ruchu tranzytowego między ul. Kartuską a Pieckami przeniesie się wówczas na Bulońską, co będzie miało wpływ zwłaszcza na zmniejszenie natężenia ruchu na Gronostajowej i Jasieńskiej, a co za tym idzie w pewnym zakresie także na uliczkach “starego” Jasienia.

Po drugie, w 2018 r. planowany jest remont odcinka ul. Rysiej (między Łosią a Jasieńską). Bardzo ostry zjazd w tym miejscu zostanie skorygowany, łatwiej więc będzie dojechać tędy do ul. Kartuskiej, nie dojeżdżając już Jasieńską do Zwierzynieckiej.


Ślepa jak za dawnych lat

Tomasz Wawrzonek przedstawił mieszkańcom kilka rozwiązań polegających na całkowitym lub częściowym wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy Jasieńskiej w celu ograniczenia ruchu tranzytowego przez tę ulicę oraz dodatkowe środki uspokojenia ruchu.

Mieszkańcy jednak zaproponowali, by całkowicie zamknąć przejazd przez ul. Jasieńską przed skrzyżowaniem z ul. Rysią w kierunku od ul. Myśliwskiej, by stała się ona ślepą drogą, tak jak za czasów gdy dzielnica kończyła się przy poligonie.

- Osiedla w okolicy Myśliwskiej rosną z dnia na dzień. Coraz więcej tamtejszych mieszkańców korzysta z Jasieńskiej. Nowych domów po tamtej stronie będzie coraz więcej i nie powstrzymamy rosnącego, ruchu jeśli nie zamkniemy tej drogi - mówił jeden z mieszkańców, z którego opinią podczas głosowania zgodziło się 90 proc. uczestników spotkania.


Na spotkanie dotyczące ewentualnych zmian w organizacji ruchu w obrębie ul. Jasieńskiej przyszło ok. 50 osób

My też mieszkamy przy Jasieńskiej

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. W liście podpisanym przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej “Wróbla Staw”, który na początku grudnia trafił do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, autorzy uznali pomysł zamknięcia Jasieńskiej za “kuriozalny”.

Zaznaczyli, że jednokierunkowość na spornej ulicy wprowadzona w 2015 r. była efektem kompromisu i przyznali, że była to zmiana zasadna ze względów bezpieczeństwa. Ich zdaniem ruch pojazdów na Jasieńskiej ma obecnie charakter wyłącznie lokalny, a wykluczenie możliwości dojazdu tą ulicą spowoduje spotęgowanie ruchu porannego na zakorkowaniej ul. Myśliwskiej.

“My też mieszkamy przy Jasieńskiej!” - zaznaczyli nadawcy pisma.

Uznali również, że informacja nt. spotkania w sprawie zmian w organizacji ruchu nie dotarła do nich, przez co nie mogli wziąć w nim udziału.

Zarzut ten odpiera Magdalena Nowicka, przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Jasień: - Spotkanie ogłosiłam w taki sposób, jak wszystkie tego typu spotkania. Wywiesiłam plakaty przy Jasieńskiej i w parku dzielnicowym, w tym samym czasie, dokładnie 9 listopada, post na temat zebrania pojawił się również na profilu rady dzielnicy na Facebooku - wylicza przewodnicząca zarządu.

Jak informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, propozycja zamknięcia ulicy będzie analizowana, także w praktyce.

- W związku z przyszłorocznymi planami remontu ul. Rysiej na odcinku od ul. Łosiej do ul. Jasieńskiej łącznie z tymi skrzyżowaniami, będzie istniała konieczność zamknięcia dla ruchu ul. Jasieńskiej na czas przynajmniej części z tych prac - mówi Magdalena Kiljan, rzecznik prasowa GZDiZ. - Pozwoli to na przeanalizowanie wpływ postulowanej korekty na cały przylegający układ drogowy. Jeżeli przyniesie to akceptowalne zmiany w ruchu drogowym to zamknięcie dla ruchu ul. Jasieńskiej zgodnie z wolą mieszkańców „starego” Jasienia pozostałoby na stałe.TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska