Zagłosuj na Gdańsk w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Można to zrobić do 15 lutego

Gdańsk został nominowany w konkursie Zdrowy Samorząd za edukację zdrowotną mieszkańców w starszym wieku w ramach projektu „Trzeci wiek w zdrowiu”. Zapraszamy do głosowania oraz do oceny tego programu.
11.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
seniorzy w parku, alejką spacerują staruszka, a starsi panowie dwaj siedzą na ławeczce
Seniorzy według danych GUS stanowić będą coraz większy odsetek polskiego społeczeństwa. To dla nich stworzono program „Trzeci wiek w zdrowiu”
źródło: mat. konkursowe

Dla zdrowia gdańskich seniorów

Głównym celem programu „Trzeci wiek w zdrowiu” jest zmniejszenie zdrowotnych i ekonomicznych skutków procesu starzenia się populacji, zaś w wymiarze indywidualnym: zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu.

W ramach programu przewidziano 8 tygodni treningów i edukacji z zakresu: prozdrowotnego stylu życia, procesu starzenia się, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, substancji psychoaktywnych, suplementów diety, stresu i relacji społecznych, pierwszej pomocy i idei koperty życia, relacji pacjent – lekarz. Po 3 i 9 miesiącach od zakończenia programu przeprowadzane jest badanie utrzymania efektów programu, kontynuacji aktywnego i zdrowego stylu życia oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

Oddaj głos na Portalu Samorządowym

Duże zainteresowanie programem

Program finansowany w całości z budżetu miasta, a jego koszt to 230.000 zł. Ze zgłoszonych w 2022 roku do udziału w projekcie zakwalifikowano 250 osób (przed pandemią było to ok. 300 osób corocznie), frekwencja wyniosła 91 proc. (podobnie przed pandemią).

Według prognozy GUS liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 roku wyniesie 13,7 mln - osoby te będą stanowiły około 40 proc. ogółu ludności Polski. Przebieg i następstwa starzenia się Polaków będą wymagać większej uwagi eksperckiej i społecznej, w tym również działań o charakterze edukacyjnym na temat zdrowia (rozumianego jako styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia i aktywności fizycznej) - podstawowego obszaru działań związanych z procesem starzenia się społeczeństwa. Dodatkowo, seniorzy będą coraz częściej korzystać z usług placówek ochrony zdrowia niż dotychczas.