• Start
  • Wiadomości
  • Zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza. Jest akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W.

Zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza. Jest akt oskarżenia - Stefan W. ma stanąć przed sądem

“Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Oskarżonemu Stefanowi W. zarzucono dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie” - poinformowała w piątek, 10 grudnia, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Śledztwo trwało prawie trzy lata. Jakim motywem kierował się sprawca? Zdaniem prokuratury: “Była to chęć dokonania zemsty z powodu niesłusznego i zbyt wysokiego, według oskarżonego, wyroku za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia”
10.12.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przesłuchany kilkukrotnie w toku śledztwa oskarżony Stefan W. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. W toku postępowania napisał list otwarty do członków rodziny, w którym przeprosił …” za zabicie dobrego człowieka”.
Przesłuchany kilkukrotnie w toku śledztwa oskarżony Stefan W. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. W toku postępowania napisał list otwarty do członków rodziny, w którym przeprosił …” za zabicie dobrego człowieka”.
Marek Wałuszko/www.gdansk.pl

 

 

Pełna treść komunikatu Prokuratury Okręgowej w Gdańsku:

 

“Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Oskarżonemu Stefanowi W. zarzucono dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Oskarżonemu zarzucono również popełnienie przestępstwa zmuszania innej osoby do określonego zachowania. Obu przestępstw oskarżony dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, a w chwili ich popełnienia miał ograniczoną poczytalność. Oskarżony przebywa w areszcie.

 

Okoliczności sprawy

W dniu  13 stycznia 2019 roku  na terenie Gdańska odbywał się   27 finał  Wielkiej  Orkiestr Świątecznej Pomocy.  W godzinach wieczornych zaplanowane było wydarzenie „Światełko do Nieba” - odpalenie  zimnych ogni  na scenie głównej. W impreziebrał również udział kwestujący na ulicach  Gdańska Prezydent Miasta Paweł Adamowicz. Na scenie głównej pojawił się około godziny 19.50 w celu wygłoszenia przemówienia oraz odpalenia „Światełka do nieba”. 

W trakcie odpalania zimnych ogni na scenę wbiegł mężczyzna i z bardzo dużą  siłą kilkukrotnie ugodził Prezydenta nożem. Następnie grożąc nożem  prowadzącemu imprezę zmusił go do oddania mikrofonu, przez który przedstawił się z imienia i nazwiska  i wygłosił  oświadczenie, w którym podał  motywy swojego zachowania.

Napastnik został zatrzymany przez pracowników ochrony.

Prezydent Paweł Adamowicz został przewieziony do Uniwersyteckiego  Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zmarł 14  stycznia 2019 roku.  

Jak wynika z opinii po przeprowadzonej sekcji zwłok, pokrzywdzony doznał   czterech ran kłutych, w tym rany kłutej okolicy nadgarstka, rany  kłutej klatki piersiowej oraz dwóch ran kłutych brzucha, zadanych jedna po drugiej.     

Bezpośrednią przyczyną śmierci był  wstrząs krwotoczny współistniejący   między innymi ze wstrząsem kardiogennym i niewydolnością wielonarządową,  będącymi następstwem krwotoku  wewnętrznego z uszkodzonych narządów wewnętrznych, głównie z dwumiejscowego uszkodzenia ściany serca.

 

Materiał dowodowy

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy. Zabezpieczono i poddano analizie nagrania monitoringów, nagranie stacji TVN, nagrania  dokonane prywatnymi telefonami osób uczestniczących w imprezie. Przesłuchano ponad 400 świadków, w tym osoby obecne na scenie w chwili ataku, organizatorów, pracowników ochrony,  uczestników wydarzenia. Przesłuchano  współosadzonych i personel jednostek  penitencjarnych, w których oskarżony odbywał karę pozbawienia wolności oraz członków jego  rodziny między innymi na okoliczność planowania przez niego popełnienia czynu oraz motywacji. 

Dokonano analizy danych przekazanych przez operatorów sieci komórkowych. Uzyskano 60 opinii, w tym biologicznych, dotyczących mikrośladów, toksykologicznych, daktyloskopijnych, informatycznych dotyczących zawartości różnych  nośników, z zakresu medycyny sądowej oraz psychologicznych i psychiatrycznych  dotyczących podejrzanego.   

 

Zarzuty

Stefanowi W.  zarzucono popełnienie przestępstw dokonania zabójstwa Pawła Adamowicza w zamiarze bezpośrednim z motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz przestępstwa zmuszenia  groźbą innej osoby do określonego zachowania.

Obu przestępstw oskarżony dopuścił się w warunkach  powrotu do przestępstwa, przed upływem 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności  orzeczonej prawomocnym wyrokiem za przestępstwa rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.    

Przesłuchany kilkukrotnie w toku śledztwa oskarżony Stefan W. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. W toku postępowania napisał list otwarty do członków rodziny, w którym przeprosił …” za zabicie dobrego człowieka”.

 

Poczytalność

W toku śledztwa Stefan W. został poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym, w tym połączonym z obserwacjami sądowo-psychiatrycznymi. 

W sprawie uzyskano trzy  opinie dotyczące kwestii poczytalności. 

W trzeciej, rozstrzygającej  biegli orzekli, że w chwili popełnienia zarzuconych przestępstw Stefan W. miał ograniczoną poczytalność.  

 

Motyw zbrodni

Motyw zabójstwa Prezydenta Pawła Adamowicza przedstawiony przez oskarżonego Stefana W. w oświadczeniu wygłoszonym przez niego bezpośrednio po dokonaniu ataku.

Zebrany materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie innej motywacji, niż ta przyjęta w początkowej fazie śledztwa. Była to chęć dokonania zemsty z powodu niesłusznego i zbyt wysokiego, według oskarżonego, wyroku za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Oskarżony utożsamiał osobę Prezydenta Miasta Gdańska ogólnie z osobami, które sprawowały wszelką  władzę, w tym sądowniczą w czasie, gdy zapadł wobec niego skazujący wyrok.

 

Kara

Przestępstwo zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Wobec sprawcy, który w chwili czynu miał ograniczoną poczytalność Sąd może zastosować  nadzwyczajne złagodzenie kary”.

 

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku