• Start
  • Wiadomości
  • Żabianka/Przymorze. Trwa rozbudowa zbiornika retencyjnego "Subisława"

Żabianka/Przymorze. Trwa rozbudowa zbiornika retencyjnego "Subisława"

Trwają intensywne prace przy przebudowie zbiornika znajdującego się na granicy dwóch dzielnic. To jedno z ulubionych miejsc spacerów okolicznych mieszkańców, ale przede wszystkim ważny obiekt chroniący okolicę przed ewentualnym zalaniem. Po tym, jak nie utrzymał nadmiaru wody po pamiętnej ulewie z 2016 roku, Miasto postanowiło nie tylko dodatkowo go wzmocnić, ale i zwiększyć jego możliwości retencyjne.
10.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu plac budowy, widać prowadzone prace ziemne, teren gruntowy, w tle koparka, po prawej widać zabytkowy niewysoki budynek szachulcowy
Trwa przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej. Po zakończeniu robót będzie mógł przyjąć niemal trzykrotnie więcej wody opadowej niż dotychczas
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Trzy razy większa retencja

Po opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie wybraniu - w przetargu - wykonawcy prac, te rozpoczęły się w grudniu 2022 r. Dzięki przebudowie zbiornika nr 4 „Subisława” na Potoku Oliwskim, który znajduje się przy ul. Pomorskiej, zwiększą się jego możliwości retencyjne. Po zakończeniu prac, stała „pojemność powodziowa” tego akwenu zwiększy się z 8260 m3 do 23 763 m3, a więc niemal trzykrotnie. Ma to uchronić pobliskie tereny przed zalaniem. W ramach inwestycji przebudowywane są budowle funkcjonalnie związane z tym zbiornikiem. Zaplanowano też, że odpływ wody poprowadzony zostanie nieczynnym obecnie, historycznym kanałem Młynówki. Kanał ten będzie wspomagał odprowadzenie wód do Potoku Oliwskiego. Sam potok także zostanie uregulowany.

Poza tym przebudowana zostanie zapora czołowa zbiornika i wzmocnione pionowe umocnienia oraz skarpa wokół zbiornika. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną parkowe ścieżki, z uwzględnieniem dojazdu technicznego dla służb komunalnych.

Koszt realizacji inwestycji to blisko 9,5 mln złotych. Zakończenie robót przewidywane jest III kwartale 2023 r. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o.

Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. 3 Maja i Nowe Ogrody

Co obecnie dzieje się na placu budowy?

- Na ukończeniu są roboty ziemne i bagrownicze. Kontynuowane są prace związane z wykonaniem i umocnieniem skarp, m.in. za pomocą koszy gabionowych. Ponadto wykonywana jest komora Młynówka i jaz główny (jeden z elementów zbiornika - dop.red.) - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzoruje realizację tej inwestycji.

Ulewa, która uszkodziła zbiornik "Subisława"

W lipcu 2016 r. przez nasze miasto przeszła intensywna ulewa, która spowodowała szkody w systemie odwodnieniowym Gdańska, oszacowane na około 5 milionów złotych. Prace naprawcze, m.in. w zbiornikach retencyjnych, wykonano w ciągu kilku miesięcy - ostatnie zakończyły się w grudniu 2016 r. Zbiornik przy ul. Pomorskiej wymagał jednak dodatkowych inwestycji.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz służbowo na Żabiance

Spośród wszystkich gdańskich zbiorników retencyjnych, "Subisław" uległ wówczas największym zniszczeniom. Ilość wody znacznie przekroczyła jego pojemność retencyjną i doprowadziła do zniszczenia lewej części zbiornika: zapory czołowej i ścianki szczelnej. Spółka Gdańskie Wody naprawiła szkody, ale uznano, że należy zwiększyć jego pojemność, by w przyszłości mógł przyjąć większe ilości wody.

Dlatego konieczna jest przebudowa wlotu do zbiornika i przebudowa budowli upustowej. Dodatkowo umocniona zostanie także zapora czołowa, czyli część wału okalającego zbiornik, znajdująca się przy budowli upustowej. Wykonany zostanie także przelew awaryjny.



TV

Obrona Westerplatte – pierwsze starcie II wojny. Rozmowa z dr. Janem Szkudlińskim