• Start
  • Wiadomości
  • Za zmarłych i żyjących - wspólna modlitwa za gdańskie pokolenia

Za zmarłych i żyjących - wspólna modlitwa za pokolenia gdańszczan i gdańszczanek

Na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy, w piątek, 6 lipca 2018 r., odbyła się ekumeniczna modlitwa za minione i żyjące obecnie pokolenia gdańszczan i gdańszczanek. Okazją do spotkania przedstawicieli związków wyznaniowych u stóp pomnika z inskrypcją “...Tym, co imion nie mają”, był rozpoczynający się tego dnia V Światowy Zjazd Gdańszczan.
06.07.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Uczestnicy wspólnej modlitwy ustawiają znicze na płycie pomnika na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy w Gdańsku - V Światowy Zjazd Gdańszczan
Uczestnicy wspólnej modlitwy ustawiają znicze na płycie pomnika na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy w Gdańsku - V Światowy Zjazd Gdańszczan
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Symboliczny cmentarz przy ul. 3 Maja powstał w 2002 r, otwarty został podczas I Zjazdu Gdańszczan. Upamiętnia 27 gdańskich nekropolii, które zostały zlikwidowane po 1945 roku. Do udziału w modlitwie zaproszono przedstawicieli związków wyznaniowych działających obecnie w Gdańsku. W uroczystości wziął udział także Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

- Proszę was o modlitwę nie tylko za minione pokolenia, ale również za żyjących gdańszczan i gdańszczanki. Również za tych, którzy są rozproszeni po świecie, a przyjeżdżają do swojego miasta - powiedział Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. - Dziś są tu z nami na Zjeździe, a jeśli nie mogli przyjechać, niech wydarzenie to będzie dla nich zaproszeniem do odnowienia relacji z rodzinnym miastem. Bez względu na to, jak Gdańsk się w przeszłości nazywał: Danzig, Danzika, czy Gdunsk, jest to ciągle jedno i to samo miasto. Bez względu na to jakim językiem przez ponad dziesięć wieków historii tutaj mówiono. Módlmy się, by obecne pokolenie potrafiło mądrze tu żyć i było otwarte na świat.  

 

Przemawia Paweł Adamowicz prezydent Gdańska
Przemawia Paweł Adamowicz prezydent Gdańska
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Ks. prof. Marcin Hintz, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: - Boże wszechmogący, dziękujemy Ci za wszystko, co dałeś w błogosławieństwie temu miastu. Chcemy przywołać słowa psalmisty, który mówił “oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dałeś pokarm czasu swego”. Słowa te wypowiadane przez chrześcijan ewangelików, katolików, prawosławnych i przez społeczność żydowską, wyrażają naszą wdzięczność za to, co dajesz nam tutaj Boże w doczesności. My dziś żyjący, którzy tutaj urodziliśmy się i do tego miasta przybyliśmy, chcemy Ci podziękować za ponad tysiąc lat naszego miasta. Prosimy Cię o dzisiejszy Gdańsk, zachowaj nas Panie w jedności świadectwa solidarności i wolności, bo to są hasła, które nosimy w naszych sercach jako mieszkańcy tej ziemi.

 

Ks. dr Rafał Michalak, proboszcz Parafii Kościoła Polskokatolickiego pw. Bożego Ciała w Gdańsku: - Wysłuchaj Boże prośby, które my grzeszni zanosimy za tych, którzy wznosili to miasto, daj im szczęście wieczne w niebie. Prosimy Cię także za tych, którzy dzisiaj mieszkają tu, uczą się i pracują. Daj im to, o co Cię z ufnością prosili.

 

Ks. prof. Marcin Hintz, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Ks. prof. Marcin Hintz, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Ks. Błażej Kwiatkowski z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdańsku:  - W tym szczególnym miejscu upamiętniającym 27 nieistniejących już cmentarzy, przy tym pomniku, zdajemy sobie sprawę, że to co pozostaje po ludziach to pamięć. Prosimy Boga, abyśmy my, współcześnie żyjący, dobrze zapisali się w pamięci przyszłych pokoleń. Prosimy o błogosławieństwo dla tych, którzy nas poprzedzili.

 

Ks. Włodzimierz Kucaj z Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku: - O zbawienie dusz minionych pokoleń gdańszczan - wysłuchaj naszej modlitwy. Modlimy się też za żyjących, aby miłość zwyciężała w trudzie codziennego życia.

 

Ismail Caylaka, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku: - Chwała Bogu, Panu świata, miłosiernemu i litościwemu. Prowadź nas drogą prostą. Boże, wybacz żywym i umarłym. Daj nam pokój i dobro na całym świecie. Pozdrawiam wszystkich gdańszczan, Salam Alejkum.

 

Tomasz Krakowski, rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku: - Znajdź Boże dla nich właściwy odpoczynek na poziomach Twojej świętości i czystości. Dla dusz dziesiątków tysięcy dzieci Izraela, mieszkańców Gdańska, którzy spoczęli w tej ziemi.

 

Ks. Włodzimierz Kucaj z Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
Ks. Włodzimierz Kucaj z Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Ks. prezbiter Sebastian Maria Niedźwiedziński, proboszcz Parafii Emanuela Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Gdańsku: - Przyjmij prośbę naszą o Twoje obfite błogosławieństwo dla wszystkich gdańszczanek i gdańszczan, tych urodzonych czy wychowanych nad Motławą, tych którzy tu przybyli i tych, którzy kiedyś tu mieszkali. Błogosław Panie Boże mieszkańcom Gdańska za ich pracę, energię i talenty jakimi służyli i wciąż służą dla rozwoju naszego miasta. Aby całe ich życie było wypełnione radością i szczęściem, wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem i solidarnością.

 

Wielebny Tomasz Ropiejke, pastor Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Gdańsku: - Jesteśmy tu by szczególnie dziękować Ci za nasze piękne miasto i za wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów je tworzyli. Dziękujemy za dziedzictwo, z którego dziś możemy korzystać. Naucz nas, którzy żyjemy dzisiaj, być mądrym gospodarzami, którzy mają świadomość i pokorę, by wiedzieć, że od Twojego błogosławieństwa zależy nasze powodzenie. Prosimy Cię o mądrość dla włodarzy miasta i dla nas wszystkich mieszkańców. Błogosław nas i tych wszystkich gdańszczan rozproszonych w różnych stronach świata.

 

Ismail Caylaka, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku
Ismail Caylaka, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Na zakończenie modlitwy prezydent Paweł Adamowicz i z-ca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk zapalili znicze w imieniu mieszkańców Gdańska. Kolejne znicze ustawili na pomniku wszyscy uczestnicy uroczystości, w tym także przedstawiciele Związku Gdańszczan w Lubece (Bund der Danziger in Lübeck).

- Dziękuję Gdańskowi za ten Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy, za to miejsce pamięci po naszych przodkach i możliwość dzisiejszej wspólnej modlitwy - powiedział Peter Rose z Lubeki.

 

O oprawę artystyczną modlitwy zadbała Capella Gedanensis.TV

Kamienica przy ul. Toruńskiej 25 po remoncie.