Za 2,7 mln zł odnowią podwórka. Które? [LISTA ADRESÓW]

Przy ul. Wyzwolenia 29 i Wyzwolenia 34 prace właśnie ruszyły - niebawem zaczną się także na innych podwórkach. Łącznie 47 przestrzeni sąsiedzkich przejdzie metamorfozę w ramach tegorocznej edycji programu „Wspólne Podwórko”. Dzięki zwiększeniu środków na ten cel do kwoty 2,7 mln zł możliwa jest realizacja zamierzeń wszystkich mieszkańców, których wnioski spełniły wymagania formalne.
27.06.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

To już trzecia odsłona programu Współne Podwórko. Co roku zgłasza się coraz więcej wspólnot sąsiedzkich. Nz. podwórko przy ul. Sienkiewicza, zrewitalizowane w 2014 r.

Zainteresowanie udziałem w programie rośnie z roku na rok, rośnie też pula wsparcia dla gdańszczan, którzy na lepsze zmieniać chcą swoje najbliższe otoczenie. W 2014 roku na ten cel Miasto przeznaczyło 500 tys. zł, zagospodarowanych zostało wówczas 11 podwórek (wyłonionych spośród 12 wniosków). W 2015 r. udało się wygospodarować więcej, bo 1,1 miliona zł i zrewitalizować 21 podwórek (złożonych zostało wówczas 30 wniosków). W tym roku przy wsparciu miasta metamorfozę przejdzie aż 47 podwórek zgłoszonych do konkursu.


Rekordowa liczba podwórek

- Ogromne zainteresowanie udziałem mieszkańców w naszym programie, i ich zaangażowanie są bardzo cenne, dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu tegorocznej puli wsparcia. I tak, w tym roku na ten cel przeznaczymy łącznie 2,7 mln zł, czyli o 1,2 mln zł więcej niż pierwotnie. Zwiększenie kwoty pozwoli na realizację zamierzeń wszystkich mieszkańców, których wnioski spełniły wymagania formalne. W efekcie metamorfozę przejdzie 47 podwórek - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Złożone przez mieszkańców wnioski oceniane były m.in. pod względem liczby wspólnot przystępujących do współdzierżawy (im więcej wspólnot tym wyższa punktacja), a także racjonalności złożonych projektów. Z 58 złożonych wniosków wielo- i jednowspólnotowych, z przyczyn formalnych odrzucono 3 wnioski, natomiast 8 wniosków odrzuconych zostało z powodu nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie całości dokumentacji.

To samo podwórko przy Sienkiewicza - widok od strony ulicy.


Nawet 65 tys. dla podwórka

- To mieszkańcy decydują o tym w jaki sposób chcą zaaranżować swoją sąsiedzką przestrzeń - podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. - Zadaniem naszego programu jest pomoc w realizacji tych zamierzeń. Dzierżawcy i współdzierżawcy uzyskują wsparcie realizacyjne, które polega na zakupie materiałów oraz zleceniu i sfinansowaniu usług związanych z zagospodarowaniem podwórka. Maksymalna wysokość wsparcia realizacyjnego w tegorocznej edycji zwiększona została z 50 tys. do 65 tys. zł kosztorysowej wartości planowanych nakładów na zagospodarowanie zaplecza podwórzowego. Co ważne, służymy nie tylko wsparciem finansowym, ale także merytorycznym.

Przypomnijmy, program "Wspólne Podwórko”, który realizowany jest od 2014 roku, jest formą wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych oraz współwłaścicieli nieruchomości, którzy posiadają wydzierżawione od gminy podwórko i chcą je zrewitalizować.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wniosku zaopatrzonego w koncepcję zagospodarowania i szacunkowy koszt planowanych robót. Wymaganym wkładem własnym jest projekt zagospodarowania, profesjonalny kosztorys wraz z przedmiarem oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonanych przez osobę ze stosownymi uprawnieniami.

Bywa, że dobre relacje sąsiedzkie uruchamiają inicjatywę - tak jak w tym bloku przy Żuławskiej, gdzie również skorzystano z programu Wspólne Podwórko.

- Projekt zagospodarowania swojego podwórka wspólnoty dzielić mogą na etapy realizacyjne. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyłania wykonawcę robót, który pod nadzorem mieszkańców i przedstawicieli GZNK, wykonuje zaprojektowaną rewaloryzację podwórek - wyjaśnia Paulina Borysewicz, architekt i konsultant GZNK ds. społeczno-przestrzennych.

- Zrealizowane projekty przyczyniają się do poprawy wizerunku przestrzeni publicznej, i co najważniejsze do wzrostu społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie - dodaje wiceprezydent Grzelak. - Istotą realizowanych przez nas programów dedykowanych gdańskim przestrzeniom sąsiedzkim jest zachęcenie i zmobilizowanie mieszkańców do podjęcia wysiłku i zaaranżowania swojego podwórka. Wspólnie i po swojemu. To ważne tym bardziej, że jeśli sami coś budujemy, dbamy o to bardziej niż o rzeczy, które nam podarowano. I działania te odnoszą skutek. Dlatego program „Wspólne Podwórko”, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, będziemy realizować także w kolejnych latach.

Wykaz adresów, które skorzystają z pieniędzy i pomocy merytorycznej w ramach programu „Wspólne Podwórko 2016”:

 • Manifestu Połanieckiego 12-16 /Żywiecka 14/Klonowicza
 • Wejhera 5ABCD i 7ABCD
 • Jasna 9/Wesoła 16,18 /Malczewskiego 2,3
 • Wyzwolenia 30
 • Jesionowa 18-18A/Al. Grunwaldzka 126A-132A/Gen.de Gaulle'a 1AB
 • Klonowa 4A, B i C/Dmowskiego 10A, B, CD i E
 • Wyzwolenia 34.
 • Podwale Staromiejskie 62/68 A- D/Podzamcze 6
 • Wyzwolenia 29
 • Ramułta 10 i 11
 • Sienna 8
 • Aldony 12-13/Lelewela 15
 • Skarpowa 118
 • Dziewanowskiego 3-10
 • Żabi Kruk 9
 • Batorego 32 A,B,C
 • Matki Polki 5, 6 i 6A
 • Sambora 6A - 15 pkt.
 • Ramułta 2C/Smoleńska2
 • Jaśkowa Dolina 4 i 6/Sienkiewicza 6/7
 • Dmowskiego 5, 5A i 6
 • Lecha 3-5
 • Hallera 235
 • Zakopiańska 30CD
 • Kaszubska 8AB
 • Beniowskiego 2
 • Grunwaldzka 99-101
 • Kaszubska 4AB.
 • Kaszubska 6AB
 • Słowackiego 29
 • Waryńskiego 2B,C i D
 • Grunwaldzka 478
 • Hallera 237
 • Jaskółcza 4,5
 • Nad Stawem 9
 • Waryńskiego 4-7/Miszewskiego 1 i 2
 • Wojska Polskiego 17
 • Wojska Polskiego 19
 • Żuławska 5
 • Aleja Zwycięstwa 50
 • Obrońców Westerplatte 18
 • Tysiąclecia 27AB
 • Wojska Polskiego 25
 • Kartuska 12/14
 • Konopnickiej 12
 • Panieńska 23/24
 • Sienkiewicza 6/7