Z Radami Dzielnic o projektach i inwestycjach

W poniedziałek, 16 października, z kolegium przewodniczących zarządów Rad Dzielnic spotkał się Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji oraz Piotr Lorens, architekt miasta. Podczas spotkania przedstawiono m.in. sprawozdanie z zadań finansowanych ze środków Rad Dzielnic, a także informacje o Studium pasma alei Grunwaldzkiej.
16.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kilkanaście osób siedzące za stołami ustawionymi w podkowę
Z kolegium przewodniczących zarządów Rad Dzielnic spotkali się zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji Piotr Grzelak oraz Piotr Lorens, architekt miasta
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Na wstępie chciałbym przywitać państwa, na pewno jest jeszcze dużo powyborczych emocji, ale praca w mieście trwa i chciałbym abyśmy się zapoznali się z pewnymi procesami, aby nasza wiedza była uwspólniona co pozwoli na dalsze rozmowy i konsultacje - rozpoczął spotkanie Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. 

Piotr Lorens, architekt miasta, przedstawił przewodniczącym założenia prac nad studium pasma alei Grunwaldzkiej oraz podsumował warsztaty i konsultacje, które odbyły się na przełomie września i października. Przypomniał, że celem było i jest wypracowanie spójnych wytycznych dla całego obszaru. Kluczowe zagadnienia będą dotyczyć uspójnienia założeń architektonicznych oraz rozwiązań transportowych. Wskazał także na szansę rozwojową dla miasta oraz możliwość wykreowania nowej jakości miejskich przestrzeni publicznych. W sumie spotkań z mieszkańcami i interesariuszami odbyło się pięć i dotyczyły one poszczególnych odcinków al. Grunwaldzkiej. Architekt miasta przedstawił też zebranym inne projekty nad którymi pracuje obecnie Biuro Architekta Miasta, np. masterplan dla wysoczyzny morenowej, czyli Picki-Migowo i okolic, strategii do masterplanu dla Żuław Gdańskich, czyli Oruni-Św. Wojciech-Lipce, Olszynka, Rudniki, czy rewaloryzacji ulicy Długie Ogrody i obszaru Bramy Żuławskiej.

W spotkaniu wziął również udział Artur Lemański, p.o. dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych. Poinformował zebranych o zmianach jak zaszły w wydziale i jak będzie wyglądała współpraca z Radami Dzielnic. Wspomniano również o programach rozwojowych służących wdrażaniu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030.

- Strategia jest powiązana z procesem wdrożenia, czyli nie wymyślamy sobie co roku inwestycji jakie powinny być w danym miejscu, a raczej myślimy strategicznie jak dzielnica powinna się przekształcać i jak podporządkowujemy inwestycje tej większej wizji - podkreślił Piotr Grzelak.

Na kolegium obecny był też Mariusz Żukowski, kierownik projektów w pionie Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, który informował o stopniu zaangażowania poszczególnych projektów.

ZOBACZ prezentację


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA