Wzgórze Mickiewicza z własną linią autobusową!

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, Wzgórze Mickiewicza obejmie nowa linia komunikacji miejskiej. Linia połączy Siedlce z Chełmem, co stanowić będzie dla pasażerów nie tylko dogodny dojazd w rejon Cmentarza Łostowickiego, ale i placówek handlowych oraz służby zdrowia.
26.05.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wzgórze Mickiewicza będzie miało własną linię autobusową

Od poniedziałku, 29 maja, zostanie testowo uruchomiona linia autobusowa 195. Przebieg trasy linii 195, uzgodniony z przedstawicielami Rady Dzielnicy, wygląda następująco: Siedlce – Łostowicka – Telimeny – Wojskiego – Łostowicka – Amii Krajowej – Sikorskiego – Chełm Witosa – Łostowicka – Wojskiego – Telimeny – Domeyki – Zosi – Pana Tadeusza -  Siedlce. Na trasie uruchomione zostaną przystanki: „Soplicy” [1118], „Domeyki” [1116], „Zosi” [1114, 1115], „Rejenta” [1112, 1113], zlokalizowane w obrębie Wzgórza Mickiewicza, posiadające statut przystanków stałych.


Linię obsługiwać będzie spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Sp. z o.o. klimatyzowanymi minibusami Iveco Kapena Urby. Przypomnijmy, że te niewielkie, zwrotne pojazdy są idealne na wąskie osiedlowe drogi. Ich całkowita wysokość wynosi nieco ponad trzy metry, szerokość to ok. 2,16 m, a długość: 7,43 m. Kapena pomieści 37 osób, z czego 14 na miejscach siedzących. Ponadto, pojazd wyposażony jest w część niskopodłogową przy tylnych drzwiach, z której mogą skorzystać osoby starsze, poruszające się na wózkach inwalidzkich bądź też matki z dziećmi.

- Uruchomienie linii 195, skutkujące skomunikowaniem Wzgórza Mickiewicza z Siedlcami i Chełmem, to spełnienie postulatu, zgłoszonego nam przez Radę Dzielnicy oraz mieszkańców tego osiedla – mówi wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak. – Jednak z powodu ciasnego układu drogowego, niemożliwym było obsługiwanie tej części miasta taborem innym niż minibusy. Ubiegłoroczny zakup taboru przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Sp. z o.o., uwzględniający minibusy Iveco Kapena Urby, otworzył nam możliwość spełnienia prośby mieszkańców.

Pasażerowie będą mogli także przesiąść się na węźle integracyjnym Siedlce bądź na Chełmie, by kontynuować podróż do miasta jedną z obsługujących te dzielnice linii tramwajowych bądź autobusowych.

- Gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej linii – podsumowuje wiceprezydent Grzelak.

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór