• Start
  • Wiadomości
  • Wzgórze Mickiewicza. Gospodarski spacer prezydent Gdańska po dzielnicy

Wzgórze Mickiewicza. Gospodarski spacer prezydent Gdańska po najmniejszej dzielnicy w mieście

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz odwiedziła we wtorek, 10 maja, najmniejszą pod względem powierzchni dzielnicę Gdańska - Wzgórze Mickiewicza. Podczas roboczego spaceru rozmawiano m.in. o potrzebie rozbudowy ekranu akustycznego od strony al. Armii Krajowej, zagospodarowaniu terenów zielonych, lokalizacji dla Domu Sąsiedzkiego i remoncie ulic.
11.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
We wtorek, 10 maja, odbył się kolejny dzielnicowy spacer gospodarski z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
We wtorek, 10 maja, odbył się kolejny dzielnicowy spacer gospodarski z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Wiadukt nad al. Armii Krajowej?

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się na kładce dla pieszych, nad al. Armii Krajowej, łączącej dzielnice Wzgórze Mickiewicza i Chełm. Jako, że był to czas powrotów z pracy, na jezdni w kierunku obwodnicy widać było całkowicie zajęte przez samochody wszystkie pasy ruchu. Radni Wzgórza Mickiewicza zwracali uwagę, że taka sytuacja ma miejsce codziennie w godzinach szczytu.

- Nasi mieszkańcy zmuszeni są wdychać spaliny stojących tutaj pojazdów. Jest tu też bardzo głośno - zwracał uwagę Krzysztof Knitter, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza.

W związku z tym radni dopytywali o plany i możliwości budowy wiaduktu w kierunku obwodnicy nad skrzyżowaniem al. Armii Krajowej i ul. Łostowickiej.

Chełm. Dzielnicowy spacer z udziałem władz Gdańska za nami

Pracownicy Urzędu Miejskiego przyznali, że przed laty pojawiła się wstępna koncepcja budowy takiego obiektu. Zresztą tuż przy skrzyżowaniu, na szerokim pasie zieleni, zauważyć można przygotowane miejsce pod podpory przyszłej kładki bądź wiaduktu. Miasto nie planuje jednak w najbliższych latach takiej inwestycji. Powód jest jeden - nie ma na to obecnie pieniędzy. Poza bardzo wstępnymi przed laty planami, nie przygotowano dotąd też konkretnej koncepcji czy dokumentacji projektowej.

- Widzimy jednak, że jest tu problem. Trzeba pomyśleć o innej organizacji i usprawnieniu ruchu na al. Armii Krajowej. Może warto wydłużyć lewoskręt prowadzący w stronę al. Havla - zaproponowała wstępnie prezydent Dulkiewicz, dodając, by wstępną koncepcję nowego wiaduktu bądź kładki także zacząć już przygotowywać.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ma przeanalizować sytuację w tym miejscu.

Potrzebne ekrany akustyczne

Charakterystyczne ekrany akustyczne przy al. Armii Krajowej, mające chronić przed hałasem mieszkańców Wzgórza Mickiewicza, powstały w latach 90-tych. Były to pierwsze tego typu obiekty w naszym mieście. Problem jednak w tym, że powstały tylko na pewnym odcinku al. Armii Krajowej, od strony ul. Łostowickiej. Takiego ekranu nie ma już na wysokości skrzyżowania ulic Gerwazego i Telimeny.

Dyrektor GZDiZ Mieczysław Kotłowski, tłumaczył, że w okresie, w którym budowano ekrany w tym miejscu, natężenie ruchu musiało być mniejsze i nie przekraczano wówczas norm, które dzisiaj są już przekroczone, stąd brak ekranu w tym miejscu.

W tym miejscu wybudować trzeba dodatkowe ekrany akustyczne
W tym miejscu wybudować trzeba dodatkowe ekrany akustyczne
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

To, że normy hałasu są obecnie przekraczane, potwierdziły przedstawicielki Wydziału Środowiska. Przekroczenia wykazano już kilka lat temu, kiedy powstawała mapa hałasu Gdańska w 2017 r. Obecnie dobiegają końca prace nad aktualną mapą hałasu - powinna być gotowa w czerwcu br.

- Ze wstępnych danych wiemy już, że normy w tym miejscu są przekroczone i budowa ekranu akustycznego w tym miejscu jest jak najbardziej wskazana - zaznaczały pracownice Wydziału Środowiska.

Prezydent Gdańska zarządziła więc, by przygotować projekt dla nowych ekranów.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Telimeny

U zbiegu ulic Gerwazego i Telimeny znajduje się też spory zielony teren, na którym planowana jest realizacja zwycięskiego projektu w Zielonym Budżecie Obywatelskim. Dotąd było to niemożliwe, ponieważ działka ta oznaczona była w ewidencji miejskiej jako drogowa. Urząd rozpoczął jednak procedurę zmiany przeznaczenia tego gruntu. Nad kwestią "wykreślenia drogi" z dokumentów pracuje obecnie Wydział Geodezji. Kwestia ta zostanie wkrótce uregulowana.

Nowy Port. Dzielnicowy spacer z prezydent i radnymi

Dom Sąsiedzki

Mieszkańcom i radnym tej niewielkiej dzielnicy marzy się lokalny Dom Sąsiedzki. Przy ul. Maryli, na zielonym terenie w pobliżu schodów prowadzących do pętli tramwajowej na Siedlcach, znajduje się miejski teren, na którym taka inwestycja mogłaby zostać zrealizowana.

- Tej działki nie sprzedajemy. To rezerwa na cele społeczne, a takim jest Dom Sąsiedzki - zaznaczyła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Za wcześnie jednak na jakiekolwiek konkrety związane z planowaną inwestycją. Przedstawiciele WPI i DRMG przyznali jedynie, że realizacja jakiegokolwiek budynku w tym miejscu będzie pewnym wyzwaniem, gdyż sam teren rezerwy do "łatwych" nie należy.

Ta działka przy ul. Maryli zarezerwowana jest pod budowę Domu Sąsiedzkiego
Ta działka przy ul. Maryli zarezerwowana jest pod budowę Domu Sąsiedzkiego
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Inne sprawy

W trakcie wtorkowego spotkania radni dopytywali też o planowany w ramach tzw. Programu Chodnikowego remont chodników w ul. Horeszków. Remont ten był planowany już w ostatnich latach. Stało się jednak tak, że wzrosły koszty realizowanych inwestycji, w tym remontów chodników, w związku z tym nie wszystkie planowane w tym programie inwestycje udało się zrealizować zgodnie z założonym harmonogramem. Urzędnicy tłumaczyli, że w tym i przyszłym roku planowane są jeszcze remonty chodników na tych ulicach, które planowano jeszcze przed ul. Horeszków. Zatem nowe chodniki na tej ulicy pojawią się nie wcześniej niż w 2024 r.

Jasień. Pierwszy w tym roku dzielnicowy spacer z udziałem władz Gdańska za nami. Co ustalono?

Rozmawiano też o kiepskiej nawierzchni ul. Pana Tadeusza, na odcinku od ul. Świtezianki do ul. Pobiedzisko. Dyrektor GZDiZ zadeklarował, że ta jednostka miejska wyremontuje nawierzchnię na wspomnianym odcinku jezdni.

GZDiZ wymieni nawierzchnię jezdni na ul. Pana Tadeusza, na odcinku od ul. Świtezianki do ul. Pobiedzisko
GZDiZ wymieni nawierzchnię jezdni na ul. Pana Tadeusza, na odcinku od ul. Świtezianki do ul. Pobiedzisko
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Uczestnicy spaceru pojawili się też na ul. Jacka Soplicy, na której nie ma asfaltowej nawierzchni. Na tej ulicy brakuje odwodnienia, zapada się gruntowa nawierzchnia, a zdaniem radnych często dochodzi też do awarii biegnącego tędy wodociągu. Marcin Dawidowski, dyrektor WPI, przyznał, że modernizacja tej ulicy będzie się wiązała przede wszystkim z budową kolektora deszczowego, co przełoży się z kolei na koszty takiej inwestycji. Prezydent Dulkiewicz zasugerowała, by przygotować się do tej inwestycji, koniecznie we współpracy z miejską spółką - Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną.

Dyskutowano także o kiepskim stanie schodów łączących pętlę tramwajową Siedlce ze Wzgórzem Mickiewicza, zwłaszcza na ich dolnym odcinku. Konkretne decyzje w sprawie remontu jeszcze nie zapadły, ale GZDiZ przeanalizuje tę kwestię.

Radni poruszyli też temat własności przyłączeń wodociągowych. Okazuje się, że kiedy dochodzi do awarii to muszą za naprawy płacić sami mieszkańcy - właściciele nieruchomości, przy których znajdują się wspomniane przyłącza. Pojawiła się propozycja, by te przyłącza przejęło miasto. Przedstawiciele SNG podkreślali, że sprawa nie jest do końca oczywista. Trzeba najpierw zrobić inwentaryzację i sprawdzić, ile w ogóle takich prywatnych przyłączy znajduje się w tej dzielnicy, a także przeanalizować, na co pozwala obowiązujące prawo. Zaplanowano też wstępnie robocze spotkanie w tej sprawie przedstawicieli SNG i Rady Dzielnicy.

 

We wtorkowym spacerze prezydent Gdańska towarzyszył jej Piotr Borawski zastępca ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, a także dyrektorzy, bądź ich zastępcy, takich jednostek miejskich jak Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział Projektów Inwestycyjnych, Biuro Rozwoju Gdańska, Wydział Środowiska i Saur Neptun Gdańsk. Obecni byli też miejscy radni: Piotr Dzik (z klubu Wszystko Dla Gdańska) i Przemysław Malak (z klubu Prawa i Sprawiedliwości).

Kolejny spacer gospodarski z udziałem władz Gdańska zaplanowano w dzielnicy Przeróbka.

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór