• Start
  • Wiadomości
  • Stopień wodny Przegalina po remoncie - to element ochrony przeciwpowodziowej

Stopień wodny Przegalina po remoncie - to element ochrony przeciwpowodziowej

W ramach inwestycji przebudowano śluzę Południową i wyremontowano zabytkową śluzę Północną, a także infrastrukturę związaną z działaniem  śluzy. Stopień Wodny Przegalina znajduje się na styku Wisły i Martwej Wisły. Inwestycja ta była wyczekiwana głównie przez przedsiębiorstwa żeglugowe i środowisko żeglarzy. Węzeł wodny Przegalina stanowi bowiem ważny element międzynarodowej drogi wodnej E40 łączący Wisłę z portem w Gdańsku.
20.01.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
„Przebudowa stopnia wodnego Przegalina” była jednym z pięciu zadań realizowanych w ramach projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II
„Przebudowa stopnia wodnego Przegalina” była jednym z pięciu zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II"
fot. Paweł Marcinko / KFP

 

Jak informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, inwestycja „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina” była jednym z pięciu zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II". Projekt ma przyczynić się do odbudowy i modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej m.in. mieszkańców Gdańska, a także usprawnienia pracy lodołamaczy oraz rozwój żeglugi śródlądowej. Dzięki renowacji zabytkowej Śluzy Północnej pochodzącej z XIX wieku, utworzona zostanie również baza turystyczno-edukacyjna stanowiąca element regionalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego.

W ramach tej inwestycji wyremontowano komorę śluzy Południowej i przebudowano automatykę jej maszynowni. W zakresie prac znalazł się również remont umocnień brzegowych. Zbudowano zaplecze socjalno-gospodarcze oraz magazynowe przeznaczone dla pracowników obsługujących pracę śluzy oraz załogi flotylli lodołamaczy. Zaplecze składa się z trzech budynków.

 

Stopień wodny Przegalina został wyremontowany i zmodernizowany
Stopień wodny Przegalina został wyremontowany i zmodernizowany
fot. Paweł Marcinko / KFP

 

Zakończenie tej inwestycji, jak zaznacza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, było szczególnie wyczekiwane przez przedsiębiorstwa żeglugowe i środowisko żeglarzy. Węzeł wodny Przegalina stanowi bowiem ważny element międzynarodowej drogi wodnej E40 łącząc Wisłę - poprzez Martwą Wisłę - z portem w Gdańsku, a tym samym zabezpiecza żeglugę od Morza Czarnego do Bałtyku.

W czasie prac przeprowadzony został także remont komory śluzy Północnej, budynku starej maszynowni i mechanizmów oraz rozbudowa zaplecza technicznego i bazy dla postoju jednostek pływających Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w tym lodołamaczy. Dla tych jednostek zbudowano stały pomost, o długości 360 m, wraz ze stanowiskami do zasilania oraz pomost pływający dla mniejszych jednostek.

 

Przy okazji zagospodarowano też część lądową: położono nowe nawierzchnie dróg wewnętrznych, nawierzchnie placów utwardzonych na terenie międzyśluzia oraz wokół zabytkowej maszynowni śluzy Północnej.

Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Strabag Sp. z o.o. Koszt jej realizacji wyniósł 65,5 mln zł.

 

Dzięki renowacji zabytkowej Śluzy Północnej pochodzącej z XIX wieku, powstała nowa baza turystyczno - edukacyjna
Dzięki renowacji zabytkowej Śluzy Północnej pochodzącej z XIX wieku, powstała nowa baza turystyczno - edukacyjna
fot. Paweł Marcinko / KFP

 

Dwie śluzy

Węzeł wodny w Przegalinie składa się z dwóch śluz: śluzy Południowej powstałej w latach 1975-1982, oraz zabytkowej śluzy Północnej wybudowanej w 1895 roku. Śluza Północna została zamknięta w 1992 roku oraz wpisana do rejestru zabytków. Aktualnie pełni funkcję bazy dla lodołamaczy Wód Polskich. Co ciekawe, zostały w niej zachowane wszystkie urządzenia hydrotechniczne. Śluza Południowa zbudowana została w miejscu połączenia rzeki Wisły z Martwą Wisłą i jest obecnie jedynym stopniem wodnym na drodze wodnej Wisły Gdańskiej. Długość użytkowa komory śluzy Południowej w Przegalinie wynosi 188,37 m, a szerokość 11,91 m. Różnica poziomów wody dolnej i górnej wynosi maksymalnie 1,7 m.

 

Węzeł wodny Przegalina stanowi ważny element międzynarodowej drogi wodnej E40 łącząc Wisłę - poprzez Martwą Wisłę - z portem w Gdańsku
Węzeł wodny Przegalina stanowi ważny element międzynarodowej drogi wodnej E40 łącząc Wisłę - poprzez Martwą Wisłę - z portem w Gdańsku
fot. Paweł Marcinko / KFP

 

Wśród zadań projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku" znajdowała się również odbudowa 19 ostróg na Wiśle, budowa wrót sztormowych na rzece Tudze, badania batymetrii dna ujścia Wisły oraz rozbudowa Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego. Budżet całego projektu wynosi 130 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. w 85 proc., Skarb Państwa dofinansował projekt w wysokości 15 proc.

 

Węzeł wodny w Przegalinie składa się z dwóch śluz: śluzy Południowej powstałej w latach 1975-1982 oraz zabytkowej śluzy Północnej wybudowanej w 1895 roku. Znajduje się na styku Wisły i Martwej Wisły
Węzeł wodny w Przegalinie składa się z dwóch śluz: śluzy Południowej powstałej w latach 1975-1982 oraz zabytkowej śluzy Północnej wybudowanej w 1895 roku. Znajduje się na styku Wisły i Martwej Wisły
fot. Paweł Marcinko / KFP

TV

Obrona Westerplatte – pierwsze starcie II wojny. Rozmowa z dr. Janem Szkudlińskim