• Start
  • Wiadomości
  • Wysoki potencjał inwestycyjny Trójmiasta. W najnowszym raporcie na 2. miejscu w skali kraju

Wysoki potencjał inwestycyjny Trójmiasta. W najnowszym raporcie na 2. miejscu w skali kraju

Trójmiasto jest wysoko oceniane przez inwestorów za istniejącą infrastrukturę, potencjał edukacyjny, który przekłada się na wykwalifikowanych pracowników, oraz - co okazuje się także bardzo istotnym czynnikiem - za atrakcyjne miejsce do życia. W ostatnich dniach opublikowano trzeci już raport na podstawie badania Business Environment Assessment Study. Gdańsk, Gdynia i Sopot uplasowały się, ex aequo z Poznaniem, na drugim miejscu w rankingu oceniającym atrakcyjność inwestycyjną polskich miast.
10.09.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Inwestorzy doceniają w Trójmieście infrastrukturę transportową i połączenia kolejowe
Inwestorzy doceniają w Trójmieście m.in. infrastrukturę transportową i połączenia kolejowe
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Liderem rankingu jest Warszawa, która tradycyjnie już - m.in. jako stolica państwa - znajduje się poza konkurencją innych ośrodków w kraju.

Jakie są atuty Trójmiasta? Nasza metropolia przyciąga naturalnym położeniem geograficznym - bezpośrednim dostępem do morza i dwoma wciąż rozwijającymi się portami morskimi. Inwestorzy zwracają też uwagę na dobrą infrastrukturę transportową, połączenia kolejowe - tak krajowe, jak i międzynarodowe, oraz coraz większą dostępność nowoczesnej przestrzeni biurowej i obecność uczelni wyższych. Gdańsk, Gdynia i Sopot przyciągają też nieustannie nowych mieszkańców, zarówno z innych części kraju, jak i zza granicy. To także ważny aspekt brany pod uwagę przez potencjalnych inwestorów.

Opublikowany przed kilkoma dniami raport potencjału inwestycyjnego największych polskich miast przygotowała firma Antal specjalizująca się w doradztwie HR, wspólnie z Cushman & Wakefield i Vastint oraz ekspertami ds. nieruchomości. Wcześniej przeprowadzili oni badanie Business Environment Assessment Study, którego celem jest opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy.

- O ocenę po raz kolejny poprosiliśmy ponad 800 osób zarządzających przedsiębiorstwami w Polsce. Niniejszy raport przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Trójmieście przez decydentów polskich firm. Pozwala to spojrzeć na polski rynek właśnie z perspektywy biznesu - zaznacza Artur Skiba, prezes Antal.

Jak wskazują w raporcie eksperci, usługi, przemysł i budownictwo to siła napędowa pomorskiej gospodarki, a dwa rozwijające się porty w Gdyni i Gdańsku wspierają rozwój handlu. Trójmiasto, i cały region pomorski, jest zaliczane do pierwszej piątki obszarów najbardziej atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów w Polsce. W całym województwie działa prawie 3,8 tys. podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego, a udział regionu w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce stanowi około 13 proc. ich wartości.

Zdaniem Wojciecha Tyborowskiego, dyrektora Invest In Pomerania, potencjał Trójmiasta od wielu lat opiera się na jego strategicznym nadmorskim położeniu - na przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych oraz dostępie do dużej liczby zróżnicowanych talentów.

 

Port morski w Gdańsku jest jednym z magnesów przyciągających do naszego regionu inwestorów z Polski i zza granicy
Port morski w Gdańsku jest jednym z magnesów przyciągających do naszego regionu inwestorów z Polski i zza granicy
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

We wspomnianym badaniu BEAS analizowano konkretne czynniki, które w ocenie ekspertów mają przełożenie na atrakcyjność inwestycyjną danego miasta: infrastrukturę, przestrzeń biurową, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocenę lokalizacji jako miejsca do życia.

Średnia ocena wszystkich czynników dla Trójmiasta, w skali 0 - 10, wyniosła 7,1.

 

Jakie oceny otrzymały poszczególne czynniki w Trójmieście?

Infrastruktura - średnia ocena to 7,6

Przedsiębiorcy doceniają świetnie rozwiniętą infrastrukturę transportową i działalność portu lotniczego w Rębiechowie, który jest trzecim co do wielkości lotniskiem w kraju, z jedną z największych siatek połączeń w Polsce. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa (autostrada A1) oraz kolejowa (m. in. kolej dużych prędkości) zapewniają im szybkie i komfortowe połączenia z Warszawą oraz innymi miastami. Kolejnym atutem jest bezpośredni dostęp do największego w Polsce portu morskiego, co szczególnie wyróżnia Trójmiasto w porównaniu do pozostałych ośrodków miejskich w Polsce. Wysoko oceniany jest też transport publiczny. Zdaniem ekspertów, duży wpływ na to miała rozwinięta Szybka Kolej Miejska, która zapewnia dogodne połączenia nie tylko w ramach aglomeracji, ale również pozostałych miast na Pomorzu.

W ocenie Katarzyny Ciszewskiej, Negotiator z Tricity Cushman & Wakefield, zarówno mieszkańcy jak i biznes, doceniają Trójmiasto także za dobre zarządzanie. Bardzo duże znaczenie ma, wspomniany już, bezpośredni dostęp do morza i otaczające miasto tereny zielone i parki krajobrazowe.

- To wszystko składa się na niesłabnący od lat potencjał biznesowy i przyciąga inwestorów oraz mieszkańców z innych części Polski - uważa Katarzyna Ciszewka.

 

Przestrzeń biurowa - ocena 6,7

Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście wynoszą obecnie 888 600 mkw. Według szacunków autorów raportu, w budowie znajduje się obecnie kolejne 120 000 mkw, dzięki czemu trójmiejski rynek biurowy do końca bieżącego roku może przekroczyć milion metrów kwadratowych. Gdańsk skupia aktualnie około 75 proc. całkowitej podaży biurowej. W Gdyni mieści się kolejne 25 proc. trójmiejskich zasobów biurowych. Eksperci przyznają jednak, że trwająca pandemia wyhamowała nieco rozwój tej branży.

- Przyzwyczailiśmy się do tego, że przez ostatnie lata notowaliśmy na trójmiejskim rynku biurowym rekordowe wyniki. Rok 2020 przyniósł jednak wiele wyzwań - nie ukrywa Adam Schroeder, Associate, Regional Head - North Region Poland z Cushman&Wakefield.

 

1

 

Wsparcie administracji publicznej - ocena 5,6

Zdaniem pytanych przedsiębiorców, na terenie województwa pomorskiego naprzeciw potrzebom firm w wysokim stopniu wychodzą lokalne instytucje. I tak - Invest in Pomerania oferuje wsparcie w zakresie m.in. nawiązania kontaktu z władzami lokalnymi, potencjalnymi partnerami biznesowymi z regionu czy organizacji wizyty w regionie. W trakcie realizacji inwestycji firmy mogą liczyć na wsparcie w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i innych czynności administracyjnych czy udostępnienie tymczasowej powierzchni biurowej na okres tzw. inkubacji inwestycji. Wspierają oni również inwestorów poinwestycyjnie.

Potencjalni inwestorzy oraz pracodawcy obecni w regionie bardzo doceniają możliwość otrzymania wsparcia ze strony administracji publicznej. Współpraca często rozpoczyna się już w trakcie procesu wyboru lokalizacji pod kątem nowej siedziby firmy. Przedsiębiorcy polscy i zagraniczni liczą na wsparcie w otrzymaniu informacji o lokalnym rynku w wielu aspektach. I niejednokrotnie zakres otrzymanej pomocy wpływa na finalną decyzję o ulokowaniu inwestycji.

W przypadku Trójmiasta najwyżej została oceniona komunikacja z administracją publiczną (dostępność ekspertów, kontakt online), która ma szczególne znaczenie w czasie pandemii. Szefowie firm doceniają również podejmowanie nowych inicjatyw przez pomorskie instytucje. Przedstawiciele trójmiejskich urzędów inicjują bowiem nowe działania, m.in. kampanie informacyjne i analizy rynku.

 

Potencjał edukacyjny, czyli dostępność przyszłych pracowników - ocena 7,7

Osiem szkół wyższych publicznych i aż czternaście prywatnych, a wśród nich największa państwowa uczelnia morska w Europie - gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne. Trójmiejskie uczelnie również chętnie współpracują z biznesem.

Uczą się w nich zarówno osoby nakierowane na nauki humanistyczne, jak i umysły ścisłe, często pracujące później w branży IT lub na stanowiskach związanych z finansami i bankowością. Uwagę zwraca też Akademia Morska w Gdyni, która oferuje specjalistyczne stanowiska, związane z elektroniką morską, inżynierią, transportem czy logistyką. Przekrój uczelni oferuje zdobycie wykształcenia niemal na każdym z możliwych kierunków i branży.

Zdaniem autorów raportu, jakość życia w Trójmieście sprawia z kolei, że często osoby, które przyjechały tutaj, by zdobyć wykształcenie, zostają na stałe. Sprawia to, że Gdańsk, Gdynia i Sopot stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do rozwijania biznesu i otwierania się nowych dużych inwestorów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, właśnie ze względu na potencjał edukacyjny oferujący dostępność przyszłych, wykwalifikowanych pracowników.

 

2
Mat. Antal, Cushman & Wakefield i Vastint oraz eksperci ds. nieruchomości

 

Potencjał zatrudnienia - ocena 7,1

Mocną stroną Trójmiasta są kadry z obszaru administracji i HR, a także specjaliści i menedżerowie posiadający kompetencje sprzedażowe oraz analityczne. To atut w oczach centrów usług wspólnych działających w obszarach obsługi finansów i księgowości oraz obsługi klienta. Dodatkową zaletą jest dostępność specjalistów o kompetencjach lingwistycznych, co umożliwia efektywne zatrudnienie osób obsługujących procesy biznesowe w różnych językach. Z perspektywy przedsiębiorstw produkcyjnych niezwykle istotny jest dostęp do inżynierów oraz pracowników produkcyjnych niższego szczebla, co w Trójmieście oceniane jest również stosunkowo wysoko.

Najwyższe wskaźniki oceny dostępności kadry zostały zanotowane wśród pracowników o kompetencjach z zakresu IT, o kompetencjach lingwistycznych oraz z zakresu inżynierii. W Trójmieście funkcjonuje ponad 150 centrów usług dla biznesu, a wśród niemal 28 tysięcy pracowników tego sektora blisko połowa zatrudnionych jest w branży IT.

 

Potencjał biznesowy - ocena 6,6

W połowie 2019 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej na Pomorzu wyniosła 303,1 tys. Na przestrzeni roku odnotowano wzrost o 4 tys. podmiotów. Liczba ta jest także o 3,9 tys. wyższa niż pod koniec poprzedniego kwartału. Wartość aktywów badanych podmiotów wyniosła 186,3 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 2,9 proc. Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w sektorach: informacja i komunikacja (o 13,2 p. proc.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 3,9 p. proc.), a największy spadek w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 19,9 p. proc.). Pod względem wielkości wskaźnika rentowności obrotu netto województwo pomorskie znalazło się na 4 pozycji w kraju, osiągając wskaźnik 4,7 proc, po województwach: świętokrzyskim (5,5%), lubelskim (5,4%) i mazowieckim (4,9%).

W ocenie Wiktora Doktóra, prezesa Fundacji Pro Progressio, infrastruktura biurowa Trójmiasta należy do jednej z najszybciej rozwijających się w Polsce, a Oliwa to przykład dobrze zorganizowanej dzielnicy o charakterze biurowo-akademickim. Zwraca on też uwagę na funkcjonującą Szybką Kolej Miejską i Pomorską Kolej Metropolitalną, która ma swoje dworce przy kilku ważnych biznesowych dzielnicach miasta, co dodatkowo sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości w metropolii.

 

Trójmiasto jako miejsce do życia - ocena 7,8

W tej kategorii oceniano m.in. koszty zakupu mieszkania, koszty utrzymania, ofertę kulturalną i handlową, bezpieczeństwo i jakość środowiska naturalnego.

 

5
6
Mat. Antal, Cushman & Wakefield i Vastint oraz eksperci ds. nieruchomości

TV

Prezydent Gdańska z mieszkańcami Aniołek przy jednym stole