• Start
  • Wiadomości
  • Wyrok sądu w sprawie planu miejscowego Hallera II. Gmina Miasta Gdańska nie zgadza się

Wyrok sądu w sprawie planu miejscowego Hallera II. Gmina Miasta Gdańska nie zgadza się

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Wojewody Pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Gdańska, zmieniającą plan zagospodarowania pasa nadmorskiego w Brzeźnie. Gmina Miasta Gdańska nie zgadza się z wyrokiem i po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia podejmie decyzję dotyczącą złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
( 27.01.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plan dla rejonu al. Hallera i ul. Jantarowej II w Brzeźnie w ubiegłym roku wywołał spore emocje, ale został uchwalony. Co dalej będzie z projektem?
Plan dla rejonu al. Hallera i ul. Jantarowej II w Brzeźnie w ubiegłym roku wywołał spore emocje, ale został uchwalony. Co dalej będzie z projektem?
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Rada Miasta Gdańska. Uchwalono trzy nowe plany miejscowe: dla Suchanina, Brzeźna i Stogów

 

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Z uwagi na fakt zasiadania w składzie orzekającym WSA osoby nominowanej ze wskazania przez tzw. neoKRS, wyrok może być wadliwy i w tym kontekście miasto będzie analizować dalsze kroki. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia osoby rekomendującej kandydaturę sędzi, która wzięła udział w orzekaniu. W 2018 roku propozycję KRS przedstawiła Krystyna Pawłowicz, w tamtym czasie posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Sąd stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej terenów: usługowego (001-U33), obsługi transportu drogowego oraz zabudowy usługowej (002-KS/U33) i miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej (003-ZP62).

Podstawą stwierdzenia nieważności była niezgodność ustaleń planu ze Studium w zakresie przeznaczenia terenów usługowych i OSTABu, brak określenia wysokości obiektów budowlanych (np. masztów telekomunikacyjnych) oraz ustalonej w planie wysokości budynków.

Oprac. AO