Jakie zmiany na Starym Mieście? Wyłożenie projektu planu zagospodarowania do 4 grudnia

Od 6 listopada do 4 grudnia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu położonego na Starym Mieście.
06.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
mapa_z_zaznaczonymi_granicami_projektu_planu
Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Starego Miasta w dzielnicy Śródmieście
mat. DRMG

Projekt planu na Starym Mieście

Projekt planu Stare Miasto - rejon ulic Wałowej i Rybaki Górne umożliwia realizację budynku w pierzei ulic Wałowej i Rybaki Górne, co pozwoli na optymalne uzupełnienie zachowanej tkanki miejskiej Starego Miasta. Projekt planu realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, polegającą na wprowadzaniu nowej zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu 58 308-44-21 lub za pośrednictwem maila ilona.bogdanska@gdansk.gda.pl.

ZOBACZ DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

 

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 16 listopada 2023 roku o godzinie 17:00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 18 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro80-855 Gdańsk

lub

  • elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@gdansk.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 18 grudnia 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami