• Start
  • Wiadomości
  • Chcesz głosować w wyborach? ZOM w Gdańsku pracują dłużej

Chcesz głosować w wyborach? ZOM w Gdańsku pracują dłużej

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu RP, w tym chęcią dopisania się do spisu wyborców, gdański magistrat zdecydował o wydłużeniu godzin pracy w poniedziałek, wtorek i piątek.
( Publikacja: 04.10.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą dopisać się do spisu wyborców - Urząd Miejski w Gdańsku wydłuża godziny pracy
Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą dopisać się do spisu wyborców - Urząd Miejski w Gdańsku wydłuża godziny pracy
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

W niedzielę, 13 października, będziemy wybierać naszych przedstawicieli w polskim parlamencie. Tego dnia nie każdy będzie mógł zagłosować w miejscu swojego zamieszkania, dlatego warto jak najszybciej zadbać o to, by znaleźć się w aktualnym spisie bądź rejestrze wyborców. 

Dlatego Urząd Miejski w Gdańsku w tygodniu poprzedzającym wybory przedłużył czas pracy w trzech Zespołach Obsługi Mieszkańców.

Tak będzie w:

- poniedziałek i wtorek, 7-8 października, to ostatnie dni, kiedy można będzie dopisać się do spisu wyborców: wszystkie trzy Zespoły Obsługi Mieszkańców w Gdańsku będą przyjmowały chętnych w kwestii wyborów do godz. 18.00

- piątek, 11 października, będzie ostatnim dniem, by móc pobrać zaświadczenia umożliwiające głosowanie na terenie całego kraju oraz w konsulatach: wszystkie trzy Zespoły Obsługi Mieszkańców będą przyjmowały chętnych do godz. 17.00

Przypominamy: ZOM nr 1 mieści się przy ul. Partyzantów 74, ZOM nr 3 - przy ul. Nowe Ogrody 8/12, a ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2.


Wybory parlamentarne 2019. Studencie, zagłosuj! Jak i gdzie - dowiesz się z naszego wideoczatu

Wybory parlamentarne 2019. Kto i kiedy może dopisać się do spisu lub rejestru wyborców?

 

Czym różni się spis od rejestru wyborców?

Spis wyborców to lista osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej. Jest sporządzany na potrzeby konkretnych wyborów i dla konkretnej obwodowej komisji wyborczej. Spisy wyborców przygotowuje się na podstawie rejestru wyborców. W sytuacji, gdy ktoś ma meldunek w innym mieście, ale pracuje, uczy się, bądź - po prostu - będzie przebywał w Gdańsku w dniu wyborów i tutaj chce wziąć udział w wyborach, może dopisać się do spisu wyborców. 

Ważne! Dopisanie do spisu wyborców uprawnia wyborcę do głosowania tylko w tych wyborach, dla których spis został sporządzony (do jednego głosowania).

Wyborcy stale zamieszkujący w Gdańsku: bez zameldowania, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze miasta, bądź zamieszkujący w Gdańsku pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.

Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców (w jednej miejscowości). Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na jego wniosek lub w momencie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

Warto pamiętać o tym, że rozpatrzenie wniosku o dopisanie do rejestru wyborców może potrwać kilka dni, w związku z czym nie należy zostawiać tego na ostatnią chwilę.