• Start
 • Wiadomości
 • Wybory parlamentarne 2019. Kto i kiedy może dopisać się do spisu lub rejestru wyborców? TERMINARZ

Wybory parlamentarne 2019. Kto i kiedy może dopisać się do spisu lub rejestru wyborców?

13 października będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP. Tego dnia nie każdy będzie mógł zagłosować w miejscu swojego zamieszkania. Warto zatem już dziś zadbać o to, by znaleźć się w aktualnym spisie, bądź rejestrze wyborców, by móc oddać głos w innym niż zazwyczaj lokalu wyborczym.
( Publikacja: 25.09.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
13 października będziesz przebywać poza miejscem zamieszkania? Zadbaj o to, by znaleźć się w spisie wyborców!
13 października będziesz przebywać poza miejscem zamieszkania? Zadbaj o to, by znaleźć się w spisie wyborców!
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Czym różni się spis od rejestru wyborców?

Spis wyborców to lista osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej. Jest sporządzany na potrzeby konkretnych wyborów i dla konkretnej obwodowej komisji wyborczej. Spisy wyborców przygotowuje się na podstawie rejestru wyborców. W sytuacji, gdy ktoś ma meldunek w innym mieście, ale pracuje, uczy się, bądź, po prostu, będzie przebywał w Gdańsku w dniu wyborów i tutaj chce wziąć udział w wyborach, może dopisać się do spisu wyborców. 

Ważne! Dopisanie do spisu wyborców uprawnia wyborcę do głosowania tylko w tych wyborach, dla których spis został sporządzony (do jednego głosowania).

Wyborcy stale zamieszkujący w Gdańsku: bez zameldowania, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze miasta, bądź zamieszkujący w Gdańsku pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.

Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców (w jednej miejscowości). Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na jego wniosek lub w momencie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

Dopisywanie do spisu i rejestru wyborców odbywa się w Zespołach Obsługi Mieszkańców. Warto pamiętać o tym, że rozpatrzenie wniosku o dopisanie do rejestru wyborców może potrwać kilka dni, w związku z czym nie należy zostawiać tego na ostatnią chwilę.

 

Z zaświadczeniem, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika

Zdarza się, że, z różnych powodów, w dniu wyborów część mieszkańców przebywać będzie poza miejscem zamieszkania, ale będzie chciała wziąć udział w wyborach. W takiej sytuacji można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym poza miejscem zamieszkania w kraju i za granicą. Należy jednak pamiętać, że w innym miejscu na terenie Polski można zagłosować na kandydatów z danego okręgu, zaś głosując poza granicami Polski - tylko na kandydatów startujących z list w Warszawie.

Głosowanie korespondencyjne to z kolei ułatwienie dla osób, którym trudniej jest dotrzeć do lokalu wyborczego. W taki sposób głosować mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Aby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym należy zgłosić taki zamiar Komisarzowi Wyborczemu. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i seniorzy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą też skorzystać z możliwości głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy składać w jednym z wymienionych poniżej Zespołów Obsługi Mieszkańców.

 

Terminarz czynności wyborczych

 • do 30 września - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 • do 4 października - złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - dowolny Zespół Obsługi Mieszkańców
 • od 23 września do 4 października - złożenie wniosku o sprawdzenie danych zawartych w spisie wyborców - dowolny Zespół Obsługi Mieszkańców
 • najpóźniej do 8 października - złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców - dowolny Zespół Obsługi Mieszkańców
 • do 8 października - złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców - dowolny Zespół Obsługi Mieszkańców
 • do 11 października - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - dowolny Zespół Obsługi Mieszkańców
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74 
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12 
 • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2