Pomoc osobom w bezdomności także w czasie wakacji. Zgłoś, jeśli widzisz potrzebujących

Tylko w lipcu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku otrzymał 21 zgłoszeń o konieczności udzielenia wsparcia osobom w bezdomności, przebywającym w miejscach niemieszkalnych. Sygnały przekazywali głównie mieszkańcy i turyści. Akcja pomocowa prowadzona jest m.in. w śródmieściu Gdańska.
07.08.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu ratownik medyczny który opatruje twarz bezdomnego mężczyzny
Widzisz osobę bezdomną w potrzebie? Zgłoś to służbom
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Wszystkie zgłoszenia zostały sprawdzone, a osobom potrzebującym zaproponowano konkretną ofertę wsparcia - od schronienia po wsparcie żywnościowe, finansowe, higieniczne, specjalistyczne czy aktywizujące społecznie. Przyjęcie pomocy zależy jednak od potrzebującego człowieka. To on decyduje, czy i z jakiej formy skorzysta.

Nie ma wakacji od pomagania

Intensywne działania na rzecz osób w bezdomności prowadzone są w mieście także latem. Oprócz pracowniczek i pracowników socjalnych Ośrodka do potrzebujących codziennie docierają też streetworkerzy. W Gdańsku pracuje ich sześcioro. Przyjmują oni sygnały o osobach w bezdomności m.in. poprzez aplikację Arrels, która jest bezpłatna, dostępna m.in. „w sklepie” w smartfonie. Jej posiadacze w szybki sposób prześlą streetworkerowi wiadomość m.in. o miejscu przebywania, płci czy stanie potrzebującego człowieka. Dzięki temu można łatwiej do niego dotrzeć z pomocową ofertą. W 2018 roku Arrels wprowadziło w naszym mieście Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Aplikację można pobrać także tutaj:

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android
Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS.

Działania wobec osób w bezdomności wspierają funkcjonariusze Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz organizacje pozarządowe. Ta szeroka współpraca jest istotna nie tylko w kontekście akcji letniej, ale też działań podejmowanych przez cały rok dla tej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kawiarnia ToMy - tu ceramika spotyka kawę i razem dają pracę osobom z niepełnosprawnościami

Uważność na drugiego człowieka

Zgłoszenia o osobach w bezdomności, ale również o osobach proszących o datki - w szczególności dzieciach i seniorach - należy kierować do:

  • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR, przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (w godzinach pracy Ośrodka),
  • Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. 986,
  • Policji, tel. 112 (zwłaszcza w przypadkach interwencyjnych).

Oprac. KG