• Start
  • Wiadomości
  • Wspólne oświadczenie Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców

Wspólne oświadczenie Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców

Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców został utworzony przez organizacje pracodawców woj. pomorskiego. W czwartek, 23 marca, wydał wspólne oświadczenie dotyczące podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. 
( Publikacja: 26.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA

0001 mala
0002 mala
0003 mala
0004 mala
0005 mala
0006 mala
0007 mala
0008 mala

 


Z kolei apel do Wojewody Pomorskiego ws. zmiany harmonogramu czasu pracy w firmach i zakładach wystosowała prezydent Gdańska.

W piśmie napisała m.in.:

"Zwracam się do Pana z apelem, o wykorzystanie autorytetu i kompetencji reprezentanta rządu centralnego w naszym regionie, w celu wystąpienia do największych pracodawców (...) z wnioskiem o zróżnicowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy" - pisze prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

 

Dzień wcześniej - w środę, 25 marca - marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk apelował do ministra finansów:

„W imieniu placówek ochrony zdrowia, zarówno województwa pomorskiego, jak i całego kraju (będących spółkami prawa handlowego na mocy komercjalizacji przeprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), które mimo ogromnych trudności zaopatrzeniowych oraz kadrowych zmagają się z bieżącą sytuacją, zwracam się z prośbą o zaniechanie poboru oraz umorzenie dotychczas wymaganego podatku od darowizn przekazywanych przez firmy, przedsiębiorców i osoby fizyczne placówkom ochrony zdrowia na walkę z pandemią”

Darowizny dla szpitali bez podatku. Marszałek apeluje do Ministra Finansów