• Start
  • Wiadomości
  • Wspólne oświadczenie Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców

Wspólne oświadczenie Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców

Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców został utworzony przez organizacje pracodawców woj. pomorskiego. W czwartek, 23 marca, wydał wspólne oświadczenie dotyczące podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. 
26.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA

0001 mala
0002 mala
0003 mala
0004 mala
0005 mala
0006 mala
0007 mala
0008 mala

 


Z kolei apel do Wojewody Pomorskiego ws. zmiany harmonogramu czasu pracy w firmach i zakładach wystosowała prezydent Gdańska.

W piśmie napisała m.in.:

"Zwracam się do Pana z apelem, o wykorzystanie autorytetu i kompetencji reprezentanta rządu centralnego w naszym regionie, w celu wystąpienia do największych pracodawców (...) z wnioskiem o zróżnicowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy" - pisze prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

 

Dzień wcześniej - w środę, 25 marca - marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk apelował do ministra finansów:

„W imieniu placówek ochrony zdrowia, zarówno województwa pomorskiego, jak i całego kraju (będących spółkami prawa handlowego na mocy komercjalizacji przeprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), które mimo ogromnych trudności zaopatrzeniowych oraz kadrowych zmagają się z bieżącą sytuacją, zwracam się z prośbą o zaniechanie poboru oraz umorzenie dotychczas wymaganego podatku od darowizn przekazywanych przez firmy, przedsiębiorców i osoby fizyczne placówkom ochrony zdrowia na walkę z pandemią”

Darowizny dla szpitali bez podatku. Marszałek apeluje do Ministra Finansów

 

TV

7:10 do Walencji, czyli jak działa lotnisko?