Wsparcie finansowe na nowe trasy rowerowe i szlak kajakowy

Al. Hallera, Świbnieńska, Elbląska - to tylko niektóre ulice, przy których zostaną wykonane drogi rowerowe w ramach Pomorskich Tras Rowerowych. We wtorek, 12 grudnia, podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Dofinansowana zostanie również realizacja Pomorskiego Szlaku Kajakowego - odcinek Szlaku Motławy i Martwej Wisły.
13.12.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Tuż po podpisaniu umowy na dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Stoją od lewej: Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta Gdańska, Ryszard Świlski - członek zarządu województwa pomorskiego, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego i Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego

- Stale w Gdańsku rozwijamy ofertę turystyczną. Robimy to jednak mądrze, współpracując z pomorskimi gminami, tak aby dać turystom i mieszkańcom komplementarne szlaki. Dajemy aktywnym turystom poczucie, że przygotowane szlaki są przemyślane, dobrze wykonane, i zapewniają odkrycie najlepszych, najciekawszych walorów turystycznych zarówno Gdańska, jak i Pomorza - mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

Dofinansowanie uzyskały projekty:

  • „Pomorski Szlak Kajakowy – Szlak Motławy i Martwej Wisły”,
  • „Pomorska Trasa Rowerowa o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk”
  • „Pomorska Trasa Rowerowa o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R10 Gdańsk".

W ramach tych projektów istotne inwestycje będą przeprowadzane w Gdańsku, warto jednak podkreślić, że są to przedsięwzięcia, których pełen potencjał został wykorzystany poprzez współpracę z innymi gminami.


„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły”

Jest to projekt szlaku, za pomocą którego wykorzystywane jest nadmorskie położenie regionu. Dzięki dofinansowaniu zostanie wykonana infrastruktura kajakowa, w tym pomosty z urządzeniem brzegów, podesty do slipowania kajaków, zatoki postojowe z parkingiem, stojaki rowerowe, mała infrastruktura rekreacyjna i oznakowanie szlaków turystycznych. Pomorski Szlak Kajakowy będzie obejmować Gminę Miasta Gdańska (lokalizację Wiosny Ludów, Opływ Motławy – Na Szańcach, Żabi Kruk; Sobieszewo – Kanał Młynówka; Górki Zachodnie; Tamka, Opływ Motławy – Kamienna Grodza); Cedry Wielkie (Trzcisko i Błotnik), Suchy Dąb (Wróblewo), Pruszcz Gdański (Lędowo, Wiślina, Błotnik, Trzcińsko).


DOFINANSOWANE TRASY ROWEROWE

{id100065}


Pomorskie Trasy Rowerowe – odcinek R-9 i R-10

Odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) będzie obejmował trasę od ul. Świbnieńskiej oraz na wałach przeciwpowodziowych Wisły wraz z odbiciem w bok do przystani wodnej w Błotniku, biegnącym na poboczu ul. Urwistej. Dodatkowo na części trasy zostanie zastosowane oznakowanie zgodne w wymogami EuroVelo.

Bliźniaczym projektem jest odcinek R-10, którego trasa częściowo pokrywa się z R-9. W ramach tego projektu zostaną częściowo przebudowane odcinki tras rowerowej wzdłuż al. Hallera; wykonane zostanie również odpowiednie oznakowanie ulic Sitowie, Michałki, Elbląskiej. Na ulicach Turystycznej i Boguckiej na Wyspie Sobieszewskiej zostaną zbudowane w ramach szlaku trasy rowerowe na poboczu drogi wojewódzkiej nr 501.


- Podkreślmy, że wyznaczenie i realizacja szlaków w standardach europejskich, zgodnie z wymogami EuroVelo, bardzo dobrze wpisuje się w systemową politykę komunikacyjną miasta. Wraz z rowerem metropolitalnym, rozbudowaną siecią dróg rowerowych i dogodnymi połączeniami wspierającymi jest to spójna, bogata propozycja aktywnego spędzania czasu. W Gdańsku konsekwentnie dbamy o rozwój infrastruktury rowerowej, tak aby zachęcić mieszkańców i turystów do korzystania z tego środka transportu - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.TV

Seniorom - Wesołego Alleluja!